TOTBİD

advertisement
ISSN 1303-6343
TOTBİD
D E R G İ S İ
Cilt (Vol.) 12, Sayı (Number) 1, Ocak (January) 2013
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE
GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme
yöntemleri
Kas iskelet ve yumuşak doku lezyonlarında ultrasonografi
Ortopedik radyolojide sıkça karşılaşılan hatalı veya eksik yorumlamalar:
Neleri görmek gerekir? Neleri göremiyoruz?
Ortopedi ve travmatolojide sık karşılaşılan atlanmış kırık ve çıkıkların
değerlendirilmesi
Ortopedik acillerde radyolojik incelemeler
Karpal instabiletelerin radyolojik değerlendirmesi
Çocuklarda kalça radyografisinin değerlendirilmesi
Femur başı avasküler nekrozunda radyolojik tanı
Geçici osteoporoz
Ergen idiopatik skolyozda radyolojik değerlendirme ve sınıflama
sistemlerinin incelenmesi
BAYÇINAR Tibbi Yayincilik
Download