Dersin Adı

advertisement
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
Kodu
Dersin Adı
Mühendislik Mekaniği II
MFGE 204
Yarıyılı
4
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
2+2
2
Kredisi
ECTS
3.0
5.0
2
Ön Koşul Dersleri
:
MFGE 203
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
İngilizce
Zorunlu
A. Hakan Argeşo
A. Hakan Argeşo
Emre Coruk
Bu dersin amacı öğrencilere parçacık ve rijit cismin dinamiğini
öğretmektir. Bu dersi alan öğrencilerin hareketli basit mekanik sistemlerin
analizini gerçekleştirmesi beklenir.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
:
Mühendislik dinamiğinin temel kavramlarının öğrenilmesi.
Parçacık ve rijit cisim hareketinin analizi için değişik tipte koordinat
sistemlerinin öğrenilmesi.
Parçacıklar ve rijit cisimler için hareket denklemlerinin tesis edilmesi.
İş ve enerji prensipleri uygulamalarının öğrenilmesi.
Momentum prensipleri uygulamalarının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
:
Genel prensipler. Parçacık kinematiği. Doğrusal hareket. Eğrisel hareket: normal
ve teğetsel koordinatlarda analiz, kutupsal koordinatlarda analiz. Parçacıkların
bağıl hareket analizi. Parçacık kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme.;iş ve enerji
prensipleri, impuls ve momentum, çarpışma. Rijit cismin düzlemsel kinematiği:
bağıl hareket analizi. Kütlesel eylemsizlik momentleri. Rijit cismin kinetiği:
kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
Konular
Ön Hazırlık*
Parçacık kinematiği: Doğrusal hareket
Parçacık kinematiği: Eğrisel hareket, normal ve
2
teğetsel koordinatlar
Parçacık kinematiği: Eğrisel hareket, kutupsal ve
3
silindirik koordinatlar
4
Parçacıkların bağıl hareket analizi
5
Parçacık kinetiği: Kuvvet, kütle ve ivme, İş ve enerji
Parçacık kinetiği: Doğrusal impuls ve momentum,
6
çarpışma
7
Parçacık kinetiği:: Açısal impuls ve momentum
8
Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği
Rijit cisimlerin düzlemsel kinematiği: bağıl hareket
9
analizi
10
Kütlesel eylemsizlik momentleri
11
Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği: kuvvet ve ivme
12
Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği:iş ve enerji
Rijit cisimlerin düzlemsel kinetiği:impuls ve
13
momentum
14
Uygulamalar
*Ayrıca aşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ön çalışma olarak kullanılabilir.
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
:
Diğer Kaynaklar
:
[1] Hibbeler, D. ,Engineering Mechanics Dynamics SI-Edition, Pearson
Education (2007).
[2] Beer and Johnston, W. Vector Mechanics for Engineers: Dynamics
SI Units, McGraw-Hill (2008).
[3] Meriam, J. L., Kraige, L. G. Engineering Mechanics Dynamics ,
John Wiley and Sons (2006).
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Ara sınavlar
Kısa sınavlar
Ödevler
Katılım
Laboratuvar çalışması
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
SAYISI
2
>5
>5
-
KATKI PAYI
55
20
20
5
100
65
35
100
DERS KATEGORİSİ
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik
Uzmanlık/Alan Dersi
Mühendislik Tasarımı
%20
%40
%40
%10
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek
yorumlama becerisi.
Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem
tasarımlama becerisi.
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme
becerisi.
Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
Etkin iletişim kurma becerisi.
Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini
anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı
zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik
araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve
metodolojileri tanıma.
2
3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Arasınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin ECTS Kredisi
Sayısı
16
16
6
2
1
Süresi
(Saat)
4
3
5
2
3
5
x
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta, 4-5- Yüksek
Etkinlikler
4
Toplam
İş Yükü
64
48
30
4
3
149
4.97
5.0
Download