PowerPoint Sunusu

advertisement
Mühendislik Mekaniği
Statik
Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş
Bölüm 1
Genel İlkeler
Kaynak: ‘Mühendislik Mekaniği: Statik’, R.C.Hibbeler, S.C.Fan,
Çevirenler: A. Soyuçok, Ö.Soyuçok.
1.1 Mekanik
Mekanik, fizik bilimlerinin, cisimlerin durağan halini veya kuvvet
etkisi altındaki hareketlerini inceleyen dalı olarak tanımlanabilir.
Statik
Rijit cisim
mekaniği
Mekanik
Şekil değiştiren
cisimler
mekaniği
Akışkanlar
mekaniği
Dinamik
1.2 Temel Kavramlar
Temel Büyüklükler.
Uzunluk. Uzunluk, uzaydaki bir noktanın konumunu belirlemek ve böylece
bir fiziksel sistemin büyüklüğünü tanımlamak için gereklidir.
Zaman. Zaman, olayların birbirini takip etmesi olarak düşünülebilir. Statik
ilkeleri zamandan bağımsız olmakla birlikte, bu büyüklük dinamik
incelemesinde önemli rol oynar.
Kütle. Bir cismin davranışını diğeriyle karşılaştırmak için kullandığımız bir
madde özelliğidir. Maddenin hız değişimine dirrencinin nicel bir ölçüsüdür.
Kuvvet. Genel olarak, kuvvet, bir cismin diğerine uyguladığı «itme» veya
«çekme» olarak düşünülür. Kuvvet, büyüklüğü, yönü ve uygulama noktası
aracılığı ile tam olarak karakterize edilir.
1.2 Temel Kavramlar
İdealleştirmeler.
Parçacık. Parçacığın bir kütlesi vardır, boyutları ise ihmal edilebilir.
Örneğin, dünyanın
boyutları
yörüngesinin
boyutları ile
karşılaştırıldığında önemsizdir ve bu yüzden yörünge hareketini
incelerken dünya bir parçacık olarak modellenebilir.
Rijit cisim. Bir rijit cisim, birbirleri arasındaki uzaklık, bir yük
uygulanmasından önce ve sonra aynı kalan çok sayıdaki parçacığın
bileşimi olarak düşünülebilir.
Tekil kuvvet. Tekil kuvvet, bir cismin üzerine bir noktada etkidiği
varsayılan yükleme etkisini temsil eder.
1.2 Temel Kavramlar
Newton’un Üç Hareket Kanunu.
Birinci Kanun. Başlangıçta durağan halde olan veya sabit hızla bir
doğru boyunca hareket eden bir parçacık, dengelenmemiş bir kuvvet
etki etmedikçe, bu durumunu korur.
1.2 Temel Kavramlar
Newton’un Üç Hareket Kanunu.
İkinci Kanun. Üzerine dengelenmemiş bir F kuvvetinin etkidiği bir
parçacık, kuvvetle aynı doğrultuda ve büyüklüğü kuvvetle doğru
orantılı olan bir a ivmesi kazanır. F kuvveti m kütleli bir parçacığa
uygulanıyorsa, bu kanun matematiksel olarak
F = ma
(1-1)
şeklinde ifade edilebilir.
1.2 Temel Kavramlar
Newton’un Üç Hareket Kanunu.
Üçüncü Kanun. İki parçacık arasındaki karşılıklı etki ve tepki
kuvvetleri eşittir, ters işaretlidir ve aynı doğrultudadır.
1.2 Temel Kavramlar
Newton’un Gravitasyonel Çekim Kanunu.
İki parçacık arasındaki karşılıklı çekimle ilgili olan bu kanun,
F = iki parçacık arasındaki çekim kuvveti,
G = evrensel gravitasyon sabiti; deney sonuçlarına göre,
G = 66.73(10-12) m3/(kg.s2),
m1, m2 = her bir parçacığın kütlesi,
r = iki parçacığın merkezleri arasındaki uzaklık
olmak üzere, matematiksel olarak
(1-2)
şeklinde ifade edilir.
1.2 Temel Kavramlar
Ağırlık. Denklem 1-2’den, kütlesi m1=m olan bir parçacığın W
ağırlığını bulmak için yaklaşık bir ifade geliştirebiliriz.
Dünyanın, sabit yoğunluklu ve m2=Me kütleli dönmeyen bir
küre olduğunu varsayarak ve dünyanın merkezi ve parçacık
arasındaki mesafeyi r alarak,
buluruz.
alarak,
elde ederiz.
1.3 Ölçü Birimleri
SI Birimleri. SI olarak belirtilen Uluslararası Birim Sistemi,
dünya çapında kabul gören bir sistemdir.
SI sistemi uzunluğu metre (m), zamanı saniye (s), kütleyi
kilogram (kg) cinsinden belirler. Newton (N) denilen kuvvet
birimi F = ma’dan çıkarılır. Böylece, 1 Newton, 1 kilogramlık
kütleye 1 m/s2’lik ivme kazandırmak için gerekli olan kuvvete
eşittir (N = kg.m/s2).
1.4 Uluslararası Birim Sistemi
Ön ekler.
1.4 Sayısal Hesaplar
Boyut Homojenliği. Bir fiziksel süreci tanımlamak için
kullanılan herhangi bir denklemin boyutları homojen
olmalıdır; yani her bir terim aynı birim cinsinden ifade
edilmelidir.
Download