HAYATIMIZDA KİMYA PETROL RAFİNASYONU(1.BÖLÜM) • 1

advertisement
HAYATIMIZDA KİMYA
PETROL RAFİNASYONU(1.BÖLÜM)

1-Deniz ve göllerde bitkisel ve hayvansal organizmaların birikmesi ile oluşur

2-Sıcaklık,basınç,bakteri etkisi ile kimyasal bir dönüşüm gerçekleşir

3-Sıvı halde petrol,gaz halinde ise doğal gaz oluşturur

4-Yer altındaki kayaçların gözeneklerinde birikir.Yapısında C,H,O,S gibi elementler bulunur

5-Adı Latince "taş" anlamına gelen "petra"ile "yağ" anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşturulmuştur.

6-Petrol rezerv ömrü, mevcut teknolojilerle ekonomik olarak üretilen ispatlanmış rezervlerin değer mevcut
üretime bölünmesi ile elde edilen değerdir.

7-360 0C sıcaklığa kadar destilasyonda hafif ürünler ayrıştırılır.

8-360 cC sıcaklığında ayrışmayanlar daha büyük sıcaklıklarda kaynayan vakum destilasyonu ile ayrıştırılır.

9-Rezerv ömrü en fazla olan bölge Güney Amerikadır.

10-Ham petrolün damıtılması işleminde kaynama noktası özelliğinden yararlanılır.
HAYATIMIZDA KİMYA
11









C1-C4 ............. petrol gazı
C5-C7.............. petrol eteri
C6-C8 ............. ligrolin
C10-C16.......... Benzin
C16-C18.......... Gaz yağı
C17-C19........... Fueoil
C18-C20............ Ağır yağlar
C21-C40...........Parafin mumu
C40 üstü...........Asfalt

Hafif petrol gazları basınç altında sıvılaştırılan renksiz ve kokusuz havadan ağır ve yanıcı bir gaz
karışımıdır.%70 bütan, %30 propan karışımıdır.

Benzin:En çok içten yanmalı motorlarda,bazı özel sobalarda yakıt olarak,organik kimyada ise çözücü olarak
kullanılır.Petrol ürünlerinin en yaygın kullanım alanlarından biridir.

Mazot:Dizel motorlarda kullanılır.Ham petrolün damıtma ürünüdür.Dizel motorların verimi benzinli
motorlardan yüksektir.
12-
13-
14-
15- Fueloil: Yakıt yağı olarak bilinen koyu renkli akışkanlığı düşük petrol ürünüdür.Gemi yakıtı olarak da bilinir.
Kalorifer kazanlarında da kullanılır
16
 -Katran ve Asfalt: Siyah Renkli akışkanlığı düşük sıvılardır.
 Zift(Asfalt): Yolların kaplanmasında;ve çatı izolasyonlarında kullanılır.Petrol rafinasyonunda elde edilen
son üründür.Kaynama noktası diğer ürünlere göre en yüksektir.
17
Benzinlerde Oktan sayısı:2,2,4 trimetil pentan bileşiği motorda en düzenli yanan benzin bileşenidir.Oktan
numarası 100 dür.

-Heptan ise en kötü yanan benzin bileşenidir.Oktan numarası sıfırdır.
18
19 Petrolün Damıtılması ile elde edilen benzinin oktan numarası 50-55 aralığında olup otomobillerde
kullanımı uygun değildir.
20
Ülkemizde benzinin oktan numarası yükseltmek için metanol ve etanol gibi alkoller kullanılmaktadır
Download