Akciğer Tüberkülozu

advertisement
Akciğer Tüberkülozu
Tanım
Akciğer tüberkülozu, asıl olarak akciğerleri etkileyen, başka organlara da yayılabilen
bulaşıcı bir hastalıktır. Hasta kişinin öksürükleri ile havaya karışan mikroplu
damlacıkların solunması ile hastalanılır.
Hastalık alındıktan sonra mikrop yıllarca hiçbir belirti vermeden uyuyabilir. Bazen de
birkaç hafta içinde belirti verebilir.
Yaşlı hastalar, küçük çocuklar, bağışıklık sistemi baskılanmış olan kişiler (kanser
hastaları, kemoterapi alanlar, organ nakil hastaları, HIV/AIDS hastaları gibi) özellikle
risk altındadırlar.
Belirtiler
Öksürük (zaman zaman kan içerir), gece terlemeleri, yorgunluk, ateş, kilo kaybı, nefes
alma güçlükleri, göğüs ağrısı ya da hırıltılı solunum olabilir. Hastalık ilerlediğinde
parmak uçlarında çomaklaşmalar olabilir. Özellikle boyun bölgesinde genişlemiş ve
hassas bezeler bulunabilir.
Tanı
Doktorunuz sizde tüberküloz olduğundan şüphelendiğinde akciğer grafisi, balgamda
mikrobun aranması gibi testler isteyecektir. Nadiren biyopsi ya da akciğer zarına
toplanan suyun alınması gerekebilmektedir. Yapılan testlerden bir diğeri de PPD adı
verilen kola iğne ile yapılan bir deri testidir.
Tedavi
Genellikle 4 ilaç ile tedavi verilir. İlaçları doktorunuzun size tarif ettiği şekilde almanız
çok önemlidir. Tedavi süresi uzundur. Tedavi uygun şekilde alınmazsa tedavisi daha da
güçleşecektir.
Hastalığın seyri
Belirtiler tedaviden 2-3 hafta sonra düzelmeye başlar. Akciğer filmindeki düzelme ise
daha geç olacaktır. Erken tanı ve tedavi ile sonuçlar iyidir.
Korunma
Tüberküloz önlenebilir bir hastalıktır. Tüberküloz tanısı alan bir kişiyle aynı ortamda
bulunduysanız doktorunuza danışınız. BCG aşısı çocukluk dönemi rutin aşıları içinde yer
almaktadır.
Download