2007 Seçmeli - Mat

advertisement
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
İLKÖĞRETİM OKULLARI ARASI
MAFETYA
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
AÇIKLAMALAR
*
*
*
Bu sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır.
Sınav süresi 150 dakikadır.
Her soru eşit değerde olup puanlama yapılırken doğru cevaplarınızın
sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecektir.
*
Soru kitapçığında soruların çözümü için gerekli boşluklar bırakılmıştır.
Bu boşlukları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
*
*
*
*
Sınav süresince görevlilerle konuşulmayacak ve onlara soru sorulmayacaktır.
Sınavda pergel, cetvel, hesap makinesi, cep telefonu kullanılması yasaktır.
Soru kitapçıkları sizde kalacaktır.
Sınav sonuçları 25.04.2006 tarihinde okulumuzun www.yamanlar.k12.tr
internet adresinden öğrenilebilir.
Başarılar dileriz.
Dizgi Tasarım : Murat ULUDAĞ - [email protected]
1
www.mafetya.org
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
1.
2 katı 2 basamaklı, 3 katı 3 basamaklı olan kaç tane doğal sayı
vardır?
A) 15
2.
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19
Pınar elindeki 7 kırmızı ve 9 mavi özdeş bilyeyi 3 farklı kutuya kutularda en az bilye olacak şekilde dağıtıyor.
Buna göre en çok bilye bulunan kutuda en fazla kaç mavi bilye
olabilir?
A) 3
3.
2.tur
1.tur
O
www.mafetya.org
4.
C) 5
D) 6
E) 7
Rakamları farklı en büyük sayının rakamları toplamına bölümünden kalan kaçtır?
A) 44
3.tur
B) 4
B) 25
C) 21
D) 3
E) 0
Yön kabiliyetini kaybeden bir karınca yandaki şekildeki gibi O noktası
etrafında dönüp duruyor.
İki nokta arası 1 birim olduğuna göre, 10. tur bittiğinde bu
karınca kaç birim yol almış olur?
A) 450
B) 420
C) 400
D) 200
E) 81
2
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
25 cm
5.
Yanda kenar uzunlukları verilen ABCD dikdörtgeninde kenarlara paralel doğru parçaları çizilip belli alanlar taranmıştır.
15 cm
Taralı alanların çevreleri toplamı kaç cm dir?
A) 10
6.
B) 20
C) 40
D) 80
E) 100
Yanda eş siyah karelerden oluşan şekillerden birincisi 1, ikincisi
5, üçüncüsü 13 tane eş siyah kareden oluşuyorsa 15. şekil kaç
tane siyah kareden oluşur?
A) 225
B) 365
C) 403
D) 421
E) 481
...
1.
7.
2.
3.
Yandaki gibi 5x5 lik bir noktalı kağıtta köşeleri noktalar üzerinde
olmak şartıyla aşağıdakilerden hangisi çizilemez?
A) Dik üçgen
B) Eşkenar üçgen
C) Dikdörtgen
D) Deltoid
E) Eşkenardörtgen
8.
Yandaki şekil uzun kenarı, kısa kenarından 2 cm fazla olan 20 tane eş
dikdörtgenden oluşmuştur.
Bu şeklin çevresi 160 cm ise, alanı kaç cm2 dir?
A) 160
3
B) 240
C) 320
D) 480
E) Hiçbiri
www.mafetya.org
15.
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
9.
Bir sınıfta 14 kız öğrencinin boy ortalaması 135 cm, 17 erkek öğrencinin boy ortalaması 140 cm dir.
123 cm ve 127 cm uzunluğunda iki kız öğrenci sınıftan ayrılırsa ve
150 cm uzunluğunda bir erkek öğrenci sınıfa gelirse bu sınıfın
boy ortalaması ne olur?
A) 135
B) 136
C) 137
D) 138
E) 139
10. Üzerinde sayıları yazılı olan bir duvar saati aşağıdaki şekillerdeki gibi
4 bölgeye ayrıldığında, bölgelerdeki sayıların toplamı hangisinde
ardışıktır?
A)
11
12
B)
1
10
2
9
3
8
6
2
3
12
1
10
3
8
6
1
2
3
4
7
4
7
12
8
5
E)
2
9
6
11
10
9
4
7
11
C)
1
8
5
D)
12
9
4
7
11
10
11
12
6
5
1
10
2
9
3
8
5
4
7
6
5
11. Aşağıda şekiller içindeki sayılar belli bir kural ile yanındaki sayıya
dönüşüyor.
23
6
45
20
63
18
12
3
25
7
41
5
2
4
10
100
5
25
Verilenlere göre aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır?
6
A) 48
www.mafetya.org
B) 38
+
C) 18
7
D) 13
E) 9
4
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
12. Kenarları bir doğal sayı ve alanı 48 cm2 olan kaç tane farklı
dikdörtgen çizilebilir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
13. Ali’nin yaşı, Mehmet’in yaşının 3 katından 2 fazladır. Veli’nin yaşı,
Ali’nin yaşının 2 katından 1 fazladır. Üçünün yaşları toplamı 37 dir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 3 yıl sonra Ali ile Mehmet’in yaşları toplamı 20 dir.
B) Ali, Veli’den 12 yaş küçüktür.
C) 1 yıl sonra Veli’nin yaşı, Mehmet’in yaşının 6 katıdır.
D) 5 yıl önce Veli’nin yaşı, Ali’nin yaşının 2 katıdır.
E) 4 yıl sonra üçünün yaşları toplamı 49 dur.
14. Tuncay Şanlı, Hakan Şükür ve Emre Belözoğlu ayrı kalelerde şut
çalışması yapmaktadır. Tuncay’ın şutlarının
2
’si, Emre’nin şutlarının
5
7
3
’si ve Hakan’ın şutlarının
’i gol olmuştur. Tuncay 12 saniyede
16
8
bir, Emre 15 saniyede bir ve Hakanda 10 saniyede bir şut çektiğine
göre,
40 dakika şut çalışması sonunda aşağıdakilerden hangisi yanlış
olur?
A) Toplam 240 gol atılmıştır.
B) En fazla golü Hakan atmıştır.
C) Hakan, Emre’den 10 gol fazla atmıştır.
D) En az golü Emre atmıştır.
E) Tuncay 80 tane gol atmıştır.
5
www.mafetya.org
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
15. 3 basamaklı doğal sayılarda kaç tane 1 rakamı kullanılmıştır?
A) 240
B) 250
C) 260
D) 270
E) 280
16. Yarıçapları 1’den 100’e kadar ardışık sayılar olan 100 çemberin
çevreleri toplamı kaçtır? (π = 3 alınacak)
A)10100
B) 20200
D
E
17. Şekildeki A, B, C, D, E sütunlarına A’dan başlayarak sırasıyla her bir
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
sütunda bir rakam olacak şekilde 1, 2, 3, ... , 10, 11, 12, ... sayılarının
rakamları yazılıyor.
0
1
1
1
2
Buna göre, 2007 sayısını yazarken hangi sütun kullanılmamıştır?
1
3
.....
C
.....
B
.....
A
...
E) 60600
...
D) 50500
C) 30300
A)
B)
C)
D)
E)
18. 10 takımın katıldığı bir futbol turnuvasında 5 maç kaybeden takım turnuvadan eleniyor.
Bu turnuvada şampiyon belirlenmesi için en az kaç maç yapılmalıdır?
A) 15
www.mafetya.org
B) 30
C) 45
D) 50
E) 55
6
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
19. 5 kişiyle oynanan bir basketbol maçı 40 dakikadır. 8 kişilik bir takımda
kaptan 33 dakika, kaptan yardımcısı 29 dakika oynuyor. Geriye kalan
sporcular eşit süre oyunda kaldıklarına göre; bu oyuncular kaçar
dakika süre almışlardır?
A) 25
B) 24
C) 23
D) 22
E) 21
20. İki oyuncu ile oynanan bir oyunda, her oyuncu hamle sırası kendine
geldiğinde, önünde bulunan bilye gruplarından herhangi birisini iki
gruba ayırmak zorundadır. Hamle yapılamayacak duruma geldiğinde
oyun biter ve son hamleyi yapan oyunu kazanır.
(Bilye gruplarından birini iki gruba ayırma işlemine bir hamle deniyor.)
Buna göre, tek grup halinde bulunan 21 bilye ile başlanan bu
oyun toplam kaç hamlede biter?
A) 10
B) 11
C) 19
D) 20
E) 21
21. Şekildeki gibi bir sokak lambasının altındaki K noktasında bir öğrenci
durmaktadır. Öğrencinin zemin üzerindeki gölgesinin boyu K noktasındayken R1, L noktasındayken R2 dir.
A
Buna göre 1 oranı kaçtır?
A2
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A)
7
1
5
B)
1
3
C)
2
3
D) 2
E) 3
K
L
www.mafetya.org
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
Buz
Buz
22. Eşit sıcaklıktaki sularla dolu I, II, III, IV özdeş kaplarına özdeş buz
parçaları atılıyor.
20°C
I
Buz parçalarının kaplardaki erime sürelerinin büyükten küçüğe
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
20°C
II
Buz
Buz
A) I = III > II > IV
B) II > IV > I = III
C) IV > II > I = III
D) I > III > II > IV
E) I > II > III > IV
20°C
III
20°C
IV
23. K noktasından serbest bırakılan A cismi N ve O noktaları arasındaki
A
K
O
bir noktaya kadar çıkabiliyor. Daha sonra geri dönerek L - M noktaları
arasında duruyor.
10m
Bu bilgilere göre KLMNO yolunun hangi aralığı kesinlikle sürtünmeli bir yüzeye sahiptir?
10m
L
M
A) K - L
N
B) L - M
D) N - O
I
II
III
N
S
N
S
N
S
S
S
S
N
C) M - N
E) Hiçbiri
24. Şekildeki çubuk mıknatıslar ve oyuncak arabalar özdeştir. Oyuncak
arabalar şekildeki konumdayken aynı anda serbest bırakılıyor.
Arabaların karşı duvara çarpma süreleri tI , tII ve tIII olduğuna göre
bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır?
N
N
A) tI > tII > tIII
B) tI = tII = tIII
C) tII > tIII > tI
D) tIII > tII > tI
E) Hiçbiri
d
d
d
d
d
d
d
d
d
www.mafetya.org
8
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
25. Yanda X maddesinin sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
Buna göre aşağıdaki tablolardan hangisi X maddesine ait olabilir?
A)
Sıcaklık (°C) −20 −10
Zaman (dk)
0
1
B)
Sıcaklık (°C) −20 −10 −10
Zaman (dk)
0
1
2
0
2
0
3
10
4
20
5
30
6
30
7
40
8
50
9
60
10
0
3
10
4
20
5
20
6
30
7
40
8
50
9
60
10
0
26.
C)
Sıcaklık (°C) −20 −10
Zaman (dk)
1
2
0
3
0
4
10
5
20
6
30
7
40
8
40
9
50
10
60
11
D)
Sıcaklık (°C) −20 −10
Zaman (dk)
1
2
0
3
10
4
10
5
20
6
30
7
40
8
40
9
50
10
60
11
E)
Sıcaklık (°C) −20 −10
Zaman (dk)
0
1
0
2
10
3
10
4
20
5
30
6
40
7
50
8
50
9
60
10
50°C
80°C
140°C
A: Katı
Sıvı
Sıvı
B: Katı
Katı
Sıvı
C: Sıvı
Gaz
Gaz
D: Katı
Sıvı
Gaz
Zaman (dk)
Yukarıdaki tabloda A, B, C, D arı maddelerinin bazı sıcaklıklardaki
fiziksel halleri verilmiştir.
Bu maddelerin tümünün sıcaklığı 140°C’ye getirilip soğutulmaya
başlanırsa, donma sıraları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) A, B, C, D
B) B, D, A, C
C) B, A, D, C
D) C, D, A, B
E) C, A, D, B
9
www.mafetya.org
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
27. En fazla 100 cm3’lük ölçüm yapan bir dereceli silindirin içine bir miktar
ince kum konuluyor ve dereceli silindirde 40 cm3’lük bir ölçüm yapılıyor. Daha sonra kumun üstüne 60 cm3 su konularak ölçüm yapılınca
80 cm3’lük bir sonuç çıkıyor.
Buna göre kumun gerçek hacmi kaç g/cm3’tür?
A) 40
B) 30
C) 20
D) 10
E) 100
28. I. Kırağı oluşması
II. Yazın testideki suyun soğuması
III. Tuz Gölü’nden tuz elde edilmesi
IV. Kışın buzlanan yollara tuz serpilmesi
Yukarıdakilerden hangisinde buharlaşmanın rolü vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Kaşık
Tahta
Zeytinyağı
29. Katı, sıvı ve gazların tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yaparlar.
Yandaki maddelere bakıp yaptıkları hareket türleri için, eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
1
Hidrojen
4
2
Su
5
3
Hava
6
Kalem
Titreşim hareketi
Kayarak ve Serbest Hareket
A)
1, 5, 7
2, 3, 4, 6
B)
1, 2, 3, 7
4, 5, 6
C)
1, 2, 7
3, 4, 5, 6
D)
3, 5, 6
1, 2, 4, 7
E)
3, 4, 5, 6
1, 2, 7
7
www.mafetya.org
10
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
30. Alınan besinler sindirilerek hücre zarından geçebilecek kadar küçük
hale getirilir. Sindirilen besinler ihtiyaç duyulan hücrelere götürülmek
için emilir.
Sindirilmiş besinin miktar olarak en çok bulunduğu damar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Böbrek kılcalları
B) Akciğer kılcalları
C) Mide kılcalları
D) Kalp damarları
E) İnce bağırsak kılcakları
31. Yandaki grafikte X, Y, Z besinlerinin sindirim kanalında sindirildiği
Yapıtaşı miktarı
organlar ve yapıtaşlarının miktarındaki değişim verilmiştir.
Z
Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Y
A) X’in sindirimi üç bölgede de devam etmiştir.
B) Y’nin yapıtaşı amino asit olabilir.
X
32. Sağlıklı bir insanın kanındaki şeker (glikoz) miktarı hormonlarla dengede tutulur. Ancak şeker hastalarında kandaki şeker miktarı normal
seviyenin üstüne çıkar. Vücut kandaki miktarı dengeleyebilmek için
fazla şekeri idrar ile dışarı atmaya çalışır.
Kalın bağırsak
E) Z’nin sindirimi başladığı organda bitmiştir.
İnce bağırsak
Mide
D) Bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır.
Ağız
C) Midede tek bir çeşit besin sindirilir.
Sindirim organları
Böbrek atardamarı (I)
Böbrek toplardamarı (II)
Yandaki şekilde boşaltım sistemi ve kısımları verilmiştir.
Sağlıklı bir insan için şekilde numaralandırılmış bölgelerden hangilerinde şekere (glikoza) rastlanabilir?
A) Yalnız I
D) II, III, IV ve V
B) I ve II
C) III, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V
İdrar kanalı (III)
(Üreter)
İdrar kesesi (IV)
Boşaltım kanalı (V)
(Üretra)
11
www.mafetya.org
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
MAFETYA
5.SINIF
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
33. Kenan’ın öğle yemeğinde yediği yiyeceklerde aldığı besinlerin cinsi ve
Besin miktarı
miktarı grafikte verildiği gibidir.
Grafikteki değerlere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılabilir?
A) Kenan dengeli beslenmiştir.
B) Yapacağı işler için harcaması gereken enerjiyi almıştır.
Vitamin
Yağ
Protein
Karbonhidrat
C) Yapıcı-onarıcı besinleri, enerji verici besinlerden daha çok yemiştir.
Besin çeşidi
D) Hastalıklardan korunmak için gerekli besinlerden yeterince almıştır.
E) Kenan bu şekilde beslenirse kilo verebilir.
34. Vücudumuzun çeşitli bölgelerine ihtiyacına göre kan gönderilir.
Örneğin yemek yedikten sonra sindirim için kanın %24’ü karın bölgesine gönderilir.
Öğlen yemeğini yiyen bir kişide yemeğin ardından yukarıdaki
duruma göre;
I.
Uyku
II. Üşüme
III. Aşırı hareketlilik
IV. Terleme
gibi verilenlerden hangileri görülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) III ve IV
C) I ve II
E) I, II ve IV
35. Aşağıda verilen besinlerin hangisinde hücresel yapı bulunmaz?
A) Biftek
B) Peynir
D) Karpuz
www.mafetya.org
C) Elma
E) Patates
12
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
5.SINIF
13
MAFETYA
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
www.mafetya.org
MAFETYA
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
www.mafetya.org
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
5.SINIF
14
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
5.SINIF
15
MAFETYA
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
www.mafetya.org
MAFETYA
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
www.mafetya.org
2007
MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ YARIŞMASI
5.SINIF
16
Download