nanoteknoloji nedir ? türkiye`de nanoteknoloji

advertisement
NANOTEKNOLOJİ NEDİR ?
Nanoteknoloji doğadaki atomik dizilimi taklit etme ilkesine dayanır.Nanometre
ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması kontrolü ve üretimi
amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir.
TÜRKİYE'DE NANOTEKNOLOJİ
Türkiye de şimdiden nanoteknolojiyi üretir hale getirebilmek için uygun adımlar
atmaya başlamıştır.En önemli gelişme ULUSAL NANOTEKNOLOJİ MERKEZİ (UNAM)
kurulmasıdır. Bu merkezin kurulmasında Prof.Dr.Salim Çıracı´nın büyük çabası
vardır.
NANOROBOTLAR NASIL ÇALIŞIYOR ?
Nanorobotlar çok az tıbbi ilaç ve ekipman taşımasına rağmen birçok doktor ve
mühendis bu kusursuz uygulamanın geleneksel metodlardan daha etkili olacağına
inanıyor.Örneğin, bir doktorun hastanın bağışıklık sistemine yardımcı olması için
güçlü bir antibiyotiği hastaya şırınga ile enjekte
ettiğini
düşünelim.
Hastanın
kan
damarlarında
antibiyotik sulu bir şekilde gezerken sadece bazı
enfeksiyon
adamlarının
noktalarında
yarattığı
toplanır.Fakat
nanorobotlar
ise
bilim
doğruca
enfeksiyon noktalarının etrafında toplanarak küçük
dozlarda ilaç tedavisi uygularlar.Böylece hastalar,
ilaçların yarattığı yan etkilerden asgari düzeyde zarar
görürler.Birkaç
nanorobot
mühendis,bilim
uygulamalarının
adamı
pratik
ve
doktor
olarak
sınırsız
olduğuna inanıyor.
NANOROBOTLAR'IN YARARLI OLDUĞU TIP ALANLARI
-Kanserle Savaş: Doktorlar nanorobotları kullanarak kanser hastalarını tedavi etmek
için bekliyorlar.Robotlar doğruca tümörlere giderek lazer,mikrodalga ve ultrasonik
sinyaller kullanabiliyorlar veya kemoterapi tedavisinin bir parçası olarak direk
kanserli bölgeye kemoterapi uygulayabiliyorlar.Doktorlar hastanın en asgari
düzeyde yan etki göreceğine ve ilaç etkisini azaltmadan yeterli,küçük miktarda
hastaya ilaç verileceğine inanıyorlar.
-Damar Sertliği Tedavisi
-Kan Pıhtılarını Gidermek
-Vücut kesiklerine yardım
-Gut Hastalığına Çözüm
-Böbrek Taşlarını Kırmak
-Yaraları Temizleme
-Parazitleri Giderme
NANOTEKNOLOJİ VE KANSER
Nanoteknoloji'nin tıpta uygulanması çok pahalı olmakla beraber çokta yararlıdır.Bu sektör
son zamanlarda yapılan yatırımlarla çok büyüdü.Tıp alanı da buna dahil.Amerikada ve
değişik ülkelerde yapılan laboratuvar çalışmalarıyla bir 'nanorobot' geliştirildiğini ve bu
robotun kansere yol açan toksinleri tespit etmekte ve erken teşhis koymakta çok yardımcı
olacağı söyleniyor.Bilim adamları, kuantum noktalar olarak bilinen ayarlanabilir floresan
(fosforlu) nano parçacıkların nadir görülen kanser hücrelerini tespit edebildiklerini
ispatladılar.
Farelerde yapılan araştırmada, antikorlara bağlanan çok renkli kuantum noktalarının,
hodgkin lenfomasının karakteristik özelliği olan reed sternberg hücrelerini nasıl ayırt
ettikleri gösterildi. Kuantum noktaları ışıkla etkileştiklerinde değişik renklerle kanserli fare
hücrelerini gösterdi.
Kullandıkları çok renkli kuantum nokta lekeleme metoduyla kötü huylu kanser hücrelerinin,
heterojen doku örneklerinden hızlı ve doğru bir şekilde ayırt edildiği belirtildi.Bu tedaviyle 2
şey amaçlanıyor , ilki ameliyat sırasında sadece tümörleri vücuttan kazımak, ikincisi ise
kişiden alınan moleküllerle ona özel ilaç geliştirmek.Nano parçacıkların kanserin erken
teşhisine yönelik ilk klinik uygulamaları başladı bile. Kesin tedavi için beş yılda önemli
gelişmeler olacak. Bilim adamlarının görüşlerine göre bu teknoloji ile 5 yılda kanserin
erken teşhisi mümkün olabilecek, 10 yıl içinde de tümörü bularak tedavi edecek.
Bahadır TAVUSBAY
Download