GIDA SİSTEMLERİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI (PDF

advertisement
P-59
GIDA SİSTEMLERİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Serdal ÖĞÜTa
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
a
[email protected]
Özet: Nanoteknoloji maddeler üzerinde 100 nanometre ölçeğinden küçük boyutlarda
gerçekleştirilen işleme, ölçüm, tasarım, modelleme ve düzenleme gibi işlemlerle maddeye
atom ve molekül seviyesinde gelişmiş veya tamamen yeni fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özellikler kazandırmayı hedefleyen, yeni ve hızla gelişen bir bilim ve teknoloji alanıdır.
Nanoboyuttaki maddelerin yapısının, dokusunun ve kalitesinin nasıl değişebileceğini
anlayabilmek için nanoteknoloji kullanılır. Nanoteknolojinin birçok uygulama alanı
mevcuttur. Tıp, kozmetik, mühendislik, tarım ve gıda bu uygulama alanlarının en önemlileri
olarak bilinmektedir. Gıda sanayinin nanoteknolojiden yararlanma potansiyeli yüksek
olmasına rağmen halen bu konudaki araştırmalar sınırlı sayıdadır. Ancak özelikle son yıllarda
dünya gıda sanayi bu teknolojinin üstünlüklerinden yararlanma yollarının arayışı içine
girmiştir. Nanoteknolojinin gıda sistemleri üzerindeki uygulamaları çok çeşitli ve efektifedir.
Nanoteknolojinin kullanımı ile gıda ürününün içeriğindeki çeşitli maddeler moleküler boyutta
istenilen özelliklere göre tasarlanabilmektedir. Gıdalara farklı renk, aroma ve besin öğesi
taşıyan bir takım nano yapılar ilave edilerek gıdaların duyusal ve mekanik özellikleri
geliştirilebilmektedir. Buna ek olarak, nano boyutta dedektörlerle patojen
mikroorganizmaların tespiti de yapılabilmektedir. Ayrıca nanoteknoloji uygulamaları ile, yeni
paketleme ürünleri geliştirilebilir ve bu ürünlerin raf ömürlerinin uzatılması da mümkün
olabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Nanoteknoloji, gıda sistemleri.
- 83 -
KimyaKongreleri.org
Download