nanoteknoloji nedir? - Hacettepe Üniversitesi

advertisement
NANOTEKNOLOJİ
NANOTEKNOLOJİ NEDİR?

Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve
biyolojik olayların anlaşılması kontrolü ve üretimi amacıyla,
fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin
geliştirilmesidir. Nano ölçekteki olayların manipulasyonu ile
bilim ve teknolojide yeni ufuklar açılmaya başlanmıştır.
NANOTEKNOLOJİNİN TARİHİ


Nanoteknoloji kavramını ilk defa dile getiren Amerika Birleşik
Devletleri’nden Eric Drexler'dir.
Nanoteknoloji üzerine yoğunlaşan Foresight Enstitüsü'nün
kurucusu olan Drexler, MIT laboratuarındaki çalışmaları sırasında,
biyolojik sistemlerden esinlenerek, moleküler makineler
yapılabileceğini önermiştir. Böylece, nanoteknoloji kavramı ortaya
çıkmıştır.
NANOTEKNOLOJİNİN KULLANIM
ALANLARI

Nanoteknoloji, nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve
biyolojik olayların anlaşılması kontrolü ve üretimi amacıyla,
fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin
geliştirilmesidir. Nano ölçekteki olayların manipulasyonu ile
bilim ve teknolojide yeni ufuklar açılmaya başlanmıştır.

Medikal Alanda: Mikro cerrahide (göz, beyin vb.), Diagnostik
kitlerde, Bilimsel Araştırmalarda, Yüzey karakteriasyonu ve
modifikasyonu, mikroorganizmaların taşınması, ilaç salınım
sistemleri, DNA modifikasyonu vb.

Hava Temizleme cihazları
NANOTEKNOLOJİ AMAÇLARI






Nanometre ölçekli yapıların analizi,
Nanometre boyutunda yapıların fiziksel özelliklerinin
anlaşılması,
Nanometre ölçekli yapıların imalatı,
Nano hassasiyetli cihazların geliştirilmesi,
Nano ölçekli cihazların geliştirilmesi,
Uygun yöntemler bulunarak nanoskopik ve
makroskopik dünya arasındaki bağın kurulmasıdır.
ARABA SANAYİİNDE
NANOTEKNOLOJİ



Araba sanayiinde nanoteknolojinin kullanım alanları
her geçen gün artmakta.
Güç treninden,iç soğutma,enerji korunumu,çevre
kirliliği,otomobil içi sessizlik alanlarında çalışmalar
yapılmaktadır.
Ayrıca ’arabalarda nano’ konusunun;CO2 üretmeyen
motorlar,güvenli sürüş,kendi kendini onarabilen
gövde,dayanıklı ön camlar konularında da gelişme
sağlayacağı öngörülüyor.
OTOMOBİL BİLEŞENLERİNE ETKİSİ


Nanocosmos makro sistemde bir devrim
yapacak.
Otomobil bileşenlerinde gelişim sağlayacak.
NANOTEKNOLOJİ TAŞIT
BOYALARINDA



Araç boyalarının içine katılan mikroskobik
seramik partikülleri sayesinde boyanın parlak
kalması sağlanıyor ve daha kaygan hale
gelen araç yüzeyi kir tutmuyor.
Seramik partikülleri sayesinde daha
dayanıklı hale getirilen boya, kolay çizilmiyor.
Gelecekte hedeflenen ise araç boyalarının
çizildikten sonra kendi kendilerini
onarabilecek hale gelmesi.
YAKIT KATKI MADDELERİ

Nanoteknoloji ile yeniden üretilen yakıt katkı
maddeleri sayesinde benzinli araçların yakıt
tüketiminde %5 tasarruf sağlanabiliyor.
OTOMOBİL CAMLARI


Nanoteknolojinin otomobil camlarında da
kullanılmasıyla birlikte, camlar çok daha ince
ve dayanıklı hale getiriliyor.
Ayrıca kendi kendini temizleyebilen camlar,
yapışan kirin kısa süre içerisinde okside
olmasını ve yağmurla birlikte kolayca akıp
gitmesini sağlıyor.
OTOMOBİL LASTİKLERİ

Otomobillerde karbon nanotüplerin otomobil
lastiklerinde kullanılmasıyla, çelikten elde
edilen dayanıklılığın ve güvenilirliğin çok
daha fazlasının elde edilmesi bekleniyor.
TERMOELEKTİRİK YÖNTEM


Termoelektrik yöntemde enerji
korunumundaki diğer önemli bir yöntemdir.
Motor veya egzos gibi aracın sıcak
parçalarının etrafına yerleştirilen
yarıiletken(InGaAs, GaSb ve SiGe)levhalar
açığa çıkan ısı enerjisinin şimdiye kadar
boşa harcanan bir kısmına dönüşüm
uygulayabiliyor.
GENEL GÖRÜŞLER


VDA(Alman otomotiv endüstrisi kuruluşu)’na
ve diğer ülkelerdeki otomotiv
organizasyonlarına göre takib eden yıllarda
CO2 oluşumunda %20 azalma olacak.
Bütün bu yenilikler ve teknolojik gelişmelerin
müşteri taleplerini karşılayacak,trendlere
uygun,güvenli ve komforlu,çevre dostu
otomobillerle birleşeçeği düşünülüyor.
DÜNYANIN EN KÜÇÜK ARABALARI
3-4 nm BOYUTUNDA ARABA

Rice Üniversitesi (ABD) araştırmacıları, şasi ve dingilleri organik
bileşenlerden, tekerlekleri de buckyball denen küre biçimli karbon-60
moleküllerinden oluşan, süspansiyon sistemine serbestçe dönen
akslara sahip bir nano-araba yaptılar.
KAYNAKLAR
www.elektromania.net
• Future nanotechnology developments for
automotive applications
Hartmut Prestingand Ulf König
Department FT2/CS, Daimler Chrysler Research,
Wilhelm-Runge-Str-11, D-89081, Ulm, Germany
• Energy scenarios… can solar break the paradigm?
•
Download