www.calisma-kitabi

advertisement
Açıklama
ının 37. sayfasında yer alan “hormonları
inceleyen bilim dalının ne olduğu ve büyüme hormonunun az ya da çok salgılanması durumunda neler olabileceği” ile ilgili “Bilgi Damlası” öğrencilere okutulur,
verilen fotoğraflar inceletilir.
D Öğrencilerin ders kitabında verilen örnekler dışında
vücudumuzdaki hangi hormonların az ya da çok salgılanması durumunda ne gibi bozukluklar olabileceğini
araştırıp sonuçlarını sınıfta arkadaşlarına sunmaları
sağlanır. Öğrencilerden aşağıdaki bilgilere ulaşmaları
beklenir.
Büyüme Hormonu (Hipofiz Bezi)
•
Gelişme döneminden sonra çok salgılanırsa el, ayak
ve çene kemikleri büyür (Akromegali).
•
Büyüme döneminde az salgılanırsa cücelik, zekâ
geriliği görülür (Kretenizm).
Tiroksin Hormonu (Tiroit Bezi)
•
İyot eksikliğinde tiroit bezi çok çalışır ve şişer
(Guatr).
•
Tiroksin hormonu artarsa göz küreleri dışa doğru
büyür, kilo kaybedilir (Zehirli Guatr).
Adrenalin Hormonu (Böbrek Üstü Bezleri )
•
Adrenalin salgılayan bezdeki hasardan dolayı addison hastalığı görülür.
İnsülin Hormonu (Pankreas)
•
İnsilün hormonu az salgılanırsa şeker hastalığı
görülür.
24
19. Etkinlik :
ç Salgı Bezlerini Tanıyalım
Aşağıdaki şekiller, erkek ve dişi bireylere ait iç salgı bezlerini göstermektedir. Her bir iç salgı
bezinin adını salgıladığı hormonu ve hormonun görevini noktalı yerlere yazalım.
Eşeysel Hormonlar (Eşeysel Bezler)
•
Eşeysel hormonların az salgılanması durumunda
kısırlık görülür.
Ders kitabının 38. sayfasında vücudumuzdaki belli
başlı iç salgı bezleriyle ilgili şema öğrencilere inceletilir, gerekli açıklamalar yapılır.
İnsülin hormonu eksikliğinde görülen şeker hastalığıyla ilgili “Bilgi Damlası” öğrencilere okutulur.
Daha sonra öğrenciler çalışma kitabındaki “İç Salgı
Bezlerini Tanıyalım” adlı 19. etkinliğe yönlendirilir.
19. Etkinlik:
ç Salgı Bezlerini Tanıyalım
Bu etkinlikte amaç öğrencilerin erkek ve dişi bireylerde iç salgı bezlerinin vücudun neresinde bulunduğunu, bunların salgıladığı hormonların adlarını ve görevlerini pekiştirmelerini sağlamaktır.
Hipofiz
Tiroit
B ı.......................
B ı.......................
Salgıladığı hormon
Salgıladığı hormon
Büyüme ve diğer bezlerin çalışmasını sağlayan hormonlar
......................................
Tiroksin
......................................
Hormonun görevi ..........
Hormonun görevi ..........
Büyümeyi sağlar. İç salgı
......................................
Büyüme,
gelişme ve vü......................................
cudumuzdaki kimyasal
olayları
düzenler.
......................................
bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler.
......................................
Testis
Pankreas
Eşeysel bezin adı ..............
B ı.......................
Salgıladığı hormon
Salgıladığı hormon
Eşeysel
hormonlar
........................................
Hormonun görevi ............
Erkeğe özgü özelliklerin
........................................
ve spermin oluşmasını
sağlar.
........................................
İnsülin
ve Glukagon
......................................
Hormonun görevi ..........
Kan şekerini düzenler. İn......................................
sülin
yüksek kan şekerini
düşürür,
glukagon ise dü......................................
şük
kan şekerini yükseltir.
B ı.......................
Eşeysel bezin adı ................
Salgıladığı hormon
Salgıladığı hormon
Adrenalin
......................................
Eşeysel
hormonlar
..........................................
Böbrek üstü
Yumurtalık
Hormonun görevi ..........
Hormonun görevi ..............
Korku ve heyecan duru......................................
Dişiye
özgü özelliklerin
..........................................
ve yumurtanın oluşmasını
sağlar.
..........................................
munda
metabolizmayı
hızlandırır.
......................................
38
www.calisma-kitabi-cevaplari.com
Download