PowerPoint-presentatie

advertisement
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD : Örnekler
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
İçindekiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Diş Çürüğü
Oklüzyon [2]
Endodonti
Geriatrik Diş Hekimliği
Dental İmplantlar [2]
Ağız Cerrahisi
Ortodonti [2]
Pedodonti
Periodontoloji [3]
Farmakoloji
Koruyucu Diş Hekimliği
Protez
Restoratif Diş Hekimliği
Özel Bakım Diş Hekimliği
Temporomandibular Bozukluklar[2]
Sigarayı Bırakma ve Önleme
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Diş Çürüğü
Yazarlar: Jorma Virtanen & Heikki Murtomaa
Günlük uygulamada KDD :Diş Çürüğü
Klinik Sorun
•
•
•
•
Hasta:
B; 28y
Hastalık geçmişi: İlaç kullanımı yok; sigara içmiyor; bitkinlik; 50 kg ağırlığında; vejetaryen;
sağlık ve zindelik kökenli
Şikayeti:
Bitkinlik; amalgam zehirlenmesi korkusu
Bölge:
Öğütücü dişler
Muayeneler:
Klinik, Radyografi (OPG)
Sorun tanımı:
- Restoratif tedaviye ihtiyaç yok, mukozal kusur yok
- Zihin sağlığı
- Amalgam zehirlenmesi
KDD Uygulanması: Soru
•
•
İçindekiler
kısmına dön
P
I
C
O
Bitkinlik sendromu geçiren hasta (psikolojik durumu)
amalgam restorasyonlarının değiştirilmesi
tedavi yok
amalgam zehirlenmesi korkusuna bağlı bitkinliğin ortadan kalkması
Sorunun oluşturulması :
“Amalgam zehirlenmesi korkusuna bağlı bitkinliği olan bir hastada, amalgam zehirlenmesi
korkusunun giderilmesi için amalgam restorasyonlarının değiştirilmesi doğru mudur?”
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD: Diş Çürüğü
İçindekiler
kısmına dön
#
sonuçlar
# ilgili
yayınlar
‘amalgam’, ‘poisoning’
8
0
‘amalgam’, ‘poisoning’
8
4
Çalışma Türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
Cochrane RCT
Cochrane
Kütüphanesi
İlgili yayın sayısı: 4
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
1.Randomize kontrollü çalışmadan elde edilen yetişkin amalgam hastalarının kan ve idrar civa seviyeleri : Eritorsitlerde
Hg türlerinin etkileşimi. Halbach S, Vogt S, Köhler W, Felgenhauer N, Welzl G, Kremers L, Zilker T, Melchart D. Environ
Res 2008; 107: 69-78.
2.Diş amalgamı ve psikolojik durum: Yeni İngiltere Çocuklarda Amalgam Çalışması . Bellinger DC, Trachtenberg F,
Zhang A, Tavares M, Daniel D, McKinlay S. J Dent Res 2008;87:470-4.
3.Çocuklarda diş amalgamının nöropsikolojik ve renal etkileri : randomize klinik çalışma. Bellinger DC, Trachtenberg F,
Barregard L, Tavares M, Cernichiari E, Daniel D, McKinlay S. JAMA 2006;295:1775-83.
4.Amalgam dolgularınca neden olunduğu iddia edilen belirtileri olan hastalardaki kenetleme etkeninin tanıya yönelik
değeri.
Vamnes JS, Eide R, Isrenn R, Höl PJ, Gjerdet NR. J Dent Res 2000;79:868-74.
KDD yaklaşımı kullanılarak ve hasta ihtiyaçları gözetilerek, eski amalgam dolgularında
ötürü zehirlenmekten endişelenen hastaların amalgam restorasyonlarının değiştirilmesi
doğru bulunmamaktadır.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD : Örnekler
Oklüzyon [1]
Yazar: Gregor Slavicek
Günlük uygulamada KDD : Oklüzyon
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Yazar: Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
•
•
•
•
•
•
P
I
C
O
İçindekiler
kısmına dön
Hasta: B 21 yaşında
Hastalık geçmişi: Image(s)/
X-ray
Şikayeti: hassas dişler (öğütücü dişler ve küçük azıdişi), diş aşınması
Bölge: Tüm ağız
Hastaya bilgi verilip rızası
Muayeneler: oklüzal ve işlevsel analiz
alınarak temin edilen yazarın
[GS] sağladığı görüntü
Sorun tanımı:
- 1:1 diş ilişkisiyle II. Sınıf kapanış bozukluğu, öğütücü dişler ve küçük azı dişi bölgesinde ciddi
diş aşınması, kötü restorasyonlar. Hasta estetik restoratif malzeme kullanılmasını
istemektedir, doğrudan restorasyon tercih edildi
“diş aşınması”
“kompozit dolgu”
“altın alaşımları“; “seramik restorasyon”
“uzun süreli dayanıklılık”
Sorunun oluşturulması :
“ Öğütücü dişlerinde önemli ölçüde diş aşınması bulunan bir hasta için akrilik reçineleri esaslı
doğrudan restorasyonlar , altın alaşımı esaslı restorasyonlar kadar iyi midir?”
7
Günlük uygulamada KDD : Oklüzyon
Bulgular& Takdir etme
Yazar: Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
İçindekiler
kısmına dön
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
#
sonuçlar
# ilgili
yayınlar
Klinik
Çalışmalar
Cochrane
Kütüphanesi
‘composite resins’
1747
?
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
‘composite resins’
6
2
İlgili yayın sayısı: 2
Kanıt düzeyi : ¶
Bulgular:
Seramik inleyler ve diğer arka restorasyonların klinik performansında herhangi bir farklılığı
destekleyecek güçlü kanıt bulunmamaktadır. Bu araştırma alanında iyi tasarlanmış klinik araştırma
Eylem/Değerlendirme
sayısı sınırlıdır.
KDD yaklaşımı kullanılarak, bu hastada kompozit restorasyonlar kullanılarak yapılacak
bir tedavinin uygun olmadığını gösteren bir durum yoktur. Doğrudan kompozit
restorasyonların dayanıklılığını izlemek için sürekli ve devamlı çekap gerekmektedir.
8
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD : Örnekler
Oklüzyon [2]
Yazar: Gregor Slavicek
Günlük uygulamada KDD : Oklüzyon
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Yazar: Gregor Slavicek (15’ yaklaşım)
•
•
•
•
•
•
P
I
C
O
İçindekiler
kısmına dön
Hasta: B 33 yaşında
Hastalık geçmişi: Image(s)/
X-ray
Şikayeti: Endodontik tedavi sonrası durum
Bölge: diş 36
Hastaya bilgi verilip rızası
Muayeneler: ağız içi muayenesi, röntgen
alınarak temin edilen yazarın
[GS] sağladığı görüntü
Sorun tanımı:
- Diş 36, 8 ay önce akut pulpit dolayısıyla endodontik olarak tedavi edilmiş. Geçici restorasyon
hazırlanmış. Şimdi hasta dişin eski haline getirilmesini istiyor, hastanın görüşüne göre
doğrudan restorasyon tercih edilen tedavi türü. Hasta diş gıcırdatıyor ve sıkıyor.
“endodontik olarak tedavi edilmiş öğütücü diş”
“kompozit dolgu”
“tek taç”
“çatlak”
Sorunun oluşturulması :
“Endodontik olarak tedavi edilmiş öğütücü dişi bulunan hasta için kompozit restorasyonlar
tek taç tedavisinden üstün müdür?”
10
Günlük uygulamada KDD: Oklüzyon
Bulgular& Takdir etme
Yazar: Gregor Slavicek (15’ yaklaşım)
İçindekiler
kısmına dön
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
#
sonuçlar
# ilgili
yayınlar
Derlemeler
PubMed
´Endodontically treated teeth´ and ´single crown
12
3
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
‘Endodontic treatment’ and ´single crown´
1
1
İlgili yayın sayısı :
Kanıt düzeyi: ¶
Bulgular:
3
Taçlar üzerine geleneksel dolguların yapılmasının etkililiğini destekleyen veya çürüten yeterli kanıt
bulunmamaktadır. Bu iki tedavi arasında önemli bir farklılık bulunmamakla birlikte tek taçların direk
Eylem/Değerlendirme
restorasyonlarla kıyaslandığında daha uzun süreli sonuçlar doğurduğu görülmektedir.
Sınırlı sayıdaki çalışmalar ve bildirilen gözlem sürelerine dayanarak geleneksel dolgu
malzemesi tek taçlar kadar iyidir. Klinisyenin deneyimi, bireysel durum ve KDD hususları
göz önüne alındığında ortak karara göre hastanın diş gıcırdatma ve sıkma huyu
değerlendirilerek tek taç yaklaşımı tercih edilmiştir.
11
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Endodonti
Yazar: Tayfun Alaçam
Günlük uygulamada KDD : Endodonti
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
İçindekiler
kısmına dön
•
•
•
•
•
•
Hasta:
F; 32y
Hastalık geçmişi: Sağlıklı hasta
Şikayeti:
Ağrı
Bölge:
Üst sağ bölge
Muayeneler:
Klinik ve radyografi muayenesi
Sorun tanımı:
- Derin, eski amalgam restorasyonu
- Birinci öğütücü yoğunlaşan ağrı
- 2 hafta önce başlayan şiddetli ve sürekli ağrı.
P
I
C
O
Diş sinirine bağlı ağrısı olan hasta
Tedavi öncesi analjeziklerle birleştirilen endodontik tedavi
Operasyon öncesi ilaçlarla endodontik tedavi
Endodontik sonrası ağrı kontrolü
Image(s)/
X-ray
Image from author [add initials]
with patient’s informed consent
Sorunun oluşturulması :
“ Kök kanal tedavisi alan hastalarda , operasyon öncesi analjezik tedavisi, endodontik ağrı sonrası
durumun idaresinde ilaç verilmemesiyle kıyaslandığında daha iyi rahatlama sağlar mı?”
Günlük uygulamada KDD : Endodonti
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
İçindekiler
kısmına dön
Çalışma
türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
CT
Cochrane Kütüphanesi
CT
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
root canal treatment AND pretreatment analgesics
2
2
Cochrane Kütüphanesi
Postendodontic pain
9
4
SR
Dare
root canal treatment AND pretreatment analgesics
0
0
CS
EBDP
root canal treatment AND pretreatment analgesics
0
0
CS
EBD
root canal treatment AND pretreatment analgesics
0
0
SR
Pubmed
root canal treatment AND pretreatment analgesics
1
0
İlgili yayın sayısı: 4
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
1. Sadece operasyon öncesi ilaçlar kullanarak hastalar ağrıdan tamamen kurtulmayı beklememelidirler.
2. Belirtilerin bulunduğu vakalarda operasyon sonrası endontik ağrının kontrol edilmesinde opioid olmayan
analjeziklerin operasyon öncesinde bu şekilde kullanımını destekleyen kanıt mevcuttur.
3. Akut apikal periyodontite dair periapikal tanı konulmuş olan hastalar , tüm diğer periapikal tanılarla kıyaslandığında
pulpektominin tamamlanmasının ardından önemli ölçüde artan ek ilaç alma ihtiyacı göstermişlerdir.
4. Analjezik ilaçlar plasebodan daha etkilidir.
5. Hangi analjeziğin en uygun etkililiği sağladığını tespit etmek güçtür.
KDD yaklaşımını kullanarak ve hastanın ihtiyaç ve tercihlerini göz önüne alarak
operasyon sonrası ağrının giderilmesi için analjeziklerin endodontik tedaviden önce
alınması değerlendirilebilir.
14
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Geriatrik Diş Hekimliği
Yazar: Ignace Naert
Günlük uygulamada KDD : Geriatrik Diş Hekimliği
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
İçindekiler
kısmına dön
•
•
•
•
•
•
Hasta:
B; 78y
Hastalık geçmişi: Karaciğer kanseri
Şikayeti:
Ağza uymayan takma dişler
Bölge:
Üst ve alt çene
Muayeneler:
Üst ve alt çenede diş yok ve protez sağlamlığı eksik
Sorun tanımı:
- Kanser tedavisi ve ameliyat sonrası depresyona bağlı olarak hasta 16 kg kilo kaybetmiş
- Hasta ağzına uymayan takma dişlerin bu halini kilo kaybına bağlıyor
- Diş hekimleri kilo kaybeden hastalarda takma dişin astarının değiştirilmesinin takma dişten
memnuniyeti arttıracağını düşünüyorlar.
P
I
C
O
Kilo kaybı yaşamış takma diş kullanan hasta
takma diş astarının değiştirilmesi/ yeniden oturtulması
tedavi yok
hastanın takma dişten memnuniyeti?
Sorunun oluşturulması :
“ Çıkarılabilen takma diş kullanan ve son zamanlarda kilo kaybı yaşayan hastalarda, takma diş
astarının değiştirilmesi/takma dişin yeniden oturtulması bu işlemlerin yapılmamış olması haliyle
kıyaslandığında hastanın takma diş memnuniyetine etki eder mi?”
Günlük uygulamada KDD : Geriatrik Diş Hekimliği
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
İçindekiler
kısmına dön
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR
DARE
İlgili yayın sayısı:
0
Kanıt düzeyi:
yok
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
weight loss AND denture AND reline or rebasing
0
0
weight loss AND denture AND reline or rebasing
0
0
Bulgular:
15’ KDD yaklaşımında, konuyla ilgili hiç SR bulunamadı.
15’ KDD yaklaşımını kullanarak hastanın kilo kaybetmesinden ötürü takma dişlerin
yeniden astarlanmasına olanak tanıyan kanıt bulunmamaktadır.
17
Günlük uygulamada KDD : Geriatrik Diş Hekimliği
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
İçindekiler
kısmına dön
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
SR
Cochrane
Kütüphanesi
Weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
SR
DARE
Weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
CS
EBD
Weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
CS
JEDDP
Weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
SR/RCT
PubMed
Weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
İlgili yayın sayısı:
Kanıt düzeyi:
0
yok
Bulgular:
30’ KDD yaklaşımında, konuyla ilgili ne CS ne de RCT bulunabildi.
30’ KDD yaklaşımını kullanarak hastanın kilo kaybetmesinden ötürü takma dişlerin
yeniden astarlanmasına olanak tanıyan kanıt bulunmamaktadır
18
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD : Geriatrik Diş
Hekimliği
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR
İçindekiler
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
DARE
weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
CS
EBD
weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
CS
JEDDP
weight loss AND denture AND reline OR rebasing
0
0
SR/RCT
PubMed
weight loss AND denture AND reline OR rebasing
3
1
İlgili yayın sayısı:
Kanıt düzeyi:
1
Eylem/Değerlendirme
Bulgular:
55’ KDD yaklaşımında, konuyla ilgili sadece 1 adet derleme bulunabildi. Yapılan eleştirel takdir bize kanıtın tek bir
çalışmanın, çalışma tasarımından (derleme) ötürü çok düşük olduğunu göstermiştir.
55’ KDD yaklaşımı kullanılarak, hastanın kilo kaybetmesinden ötürü takma dişlerin
yeniden astarlanmasına olanak tanıyan güvenilir kanıt bulunmamaktadır.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Dental İmplantlar [1]
Yazar: Ignace Naert
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD :
Dental İmplantlar [1]
İçindekiler
kısmına dön
•
•
•
•
•
•
Hasta:
B; 45y
Hastalık geçmişi: yok
Şikayet:
çiğneme rahatlığı ve estetik kaybı
Bölge:
14, 15 ve 16
Muayeneler:
Klinik ve radyolojik (konik ışını Bt)
Sorun tanımı:
- 14, 15 ve 16 numaralı dişlerinin kaybı
- Diş hekiminin tedavi yöntemi: İmplantlara restorasyonla splint mi yapılmalı yoksa serbest
halde mi bırakılmalı?
P
Gecikmeli yükleme protokolü kullanarak kısmi olarak dişsiz olan hastanın implantının
rehabilitasyonu
Restorasyonla implantların splint edilmesi
İmplantların splint edilmeden bırakılması
Farklılık gösteren sonuç
I
C
O
Sorunun oluşturulması :
“Gecikmeli implant yüklemesi uygulanan hastalarda, restorasyonla splint yapılan ya da serbest
bırakılan (splint yapılmadan) implantlar sonuç bakımından farklılık gösteriyor mu?"
21
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Dental İmplantlar [1]
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR - MA
DARE
İçindekiler
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
20
0
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
1
1
İlgili yayın sayısı : 2
Kanıt düzeyi:
Bulgular: 15’ KDD yaklaşımında , bir sistematik derlemenin 1 adet eleştirel özeti bulunabilmiştir.
•Bir çubukla birbirine bağlı altı diş implantıyla desteklenen üst çene takma dişi hem implantların hem de takma dişin
kalımı için en başarılı tedavi olmuştur. Dört implant ve bir çubuklu tedavi ikinci basamaktaki seçenek olarak
görülmüştür. Dört veya daha az sayıdaki implant ve ball attachment sistemi en az başarılı tedavi şekli olmuştur.
Eleştirel takdir:
İnceleme süreçlerindeki çok sayıda kısıtlılık (dil yanlılığının doğurduğu yüksek risk, dahil edilen çalışmaların net
olmayan kalitesi ve doğrulanmamış olan istatistiksel analiz gibi) çıkarımların güvenirliğini belirsiz kılmaktadır. Bunun
yanı sıra, kısmi diş eksikliği bulunan hastalara dair veriler eksikti.
15’ KDD yaklaşımı kullanılarak, kısmı diş eksikliği durumunda implant sonucu açısından
splint edilmiş implantın serbest implanta tercih edilmesine dair güvenilir kanıt
bulunmamaktadır.
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD :
Dental İmplantlar [1]
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR - MA
İçindekiler
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
20
0
DARE
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
1
1
/
JEBDP
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
0
0
/
EBD
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
0
0
SR
PubMed Klinik
Sorguları
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
19
5
İlgili yayın sayısı : 5
Kanıt düzeyi:
Eylem/Değerlendirme
Bulgular:
30’ KDD yaklaşımında, 5 adet yeni ilgili SR bulunabilmiştir. Ancak, bunlardan birisi hayvanlarda yapılan deneysel
çalışmalara dairdi, diğer 4 ise sadece takma diş tedavisine dairdir (dişsizlik), çalışmalardan hiçbiri kısmi dişsizlikle
ilgili değildir.
30’ KDD yaklaşımı kullanılarak, kısmı diş eksikliği durumunda implant sonucu açısından
splint edilmiş implantın serbest implanta tercih edilmesine dair güvenilir kanıt
bulunmamaktadır.
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Dental İmplantlar [1]
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR - MA
İçindekiler
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
20
0
DARE
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
1
1
/
JEBDP
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
0
0
/
EBD
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
0
0
SR
PubMed Klinik
Sorguları
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
19
5
RCT/Pros/
Retro
PubMed
splinted AND unsplinted OR non-splinted AND implant AND
dentistry
47
13
İlgili yayın sayısı : 5
Eylem/Değerlendirme
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
55+’ KDD yaklaşımında, ek çalışmalar bulundu. Ancak, bunların hepsi de yine takma diş tedavisiyle alakalıdır.
55’ KDD yaklaşımı kullanılarak, kısmı diş eksikliği durumunda implant sonucu açısından
splint edilmiş implantın serbest implanta tercih edilmesine dair güvenilir kanıt
bulunmamaktadır.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Dental İmplantlar [2]
Yazar: Katleen Vandamme
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD :
Dental İmplantlar [2]
•
•
•
•
•
•
Hasta:
B; 55y
Hastalık geçmişi: Menopoz sonrası osteoporoz (tip 1) BMD T-skoru < -2.5
Şikayeti:
Eksik dişe bağlı çiğneme rahatsızlığı
Bölge:
Üst çenenin distal bölgesi (14-16 ve 25)
Muayeneler:
Ağız içi; radyografik (konik ışını BT)
Sorun tanımı:
- Çiğneme rahatsızlığı (ciddi); estetik 1. çeyrek (hafif)
- İmplant takılması için kemik kalitesi uygun
- Oklüzal düzlem ve oklüzal içi mesafe protetik rehabilitasyon için elverişli
- Tıbbi osteoporoz tanısı
- Hasta sabit restorasyonlarla rehabilitasyon yapılmasını istemektedir
P
I
C
O
eksik dişi olan osteoporoz hastası
OP popülasyonunda implant tedavisi
OP olmayan popülasyonda implant tedavisi
implant prognozu
İçindekiler
kısmına dön
Sorunun oluşturulması :
“İmplant restorasyonuyla diş arkı rehabilitasyonu ihtiyacı duyan menopoz sonrası osteoporoz
hastaları için ‘sağlıklı’ kemik koşullarıyla kıyaslandığında osteoporoz, iyi bir implant prognozu
için risk teşkil eder mi?”
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD :
Dental İmplantlar [2]
İçindekiler
kısmına dön
#
sonuçlar
# ilgili
yayınlar
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
‘dental implants’ AND ‘osteoporosis’
0
0
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
‘osseointegration’ AND ‘osteoporosis’
0
0
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
‘dental implants’
16
0
Misc
DARE
‘dental implants’ AND ‘osteoporosis’’
1
0
SR
DARE
‘dental implants’ AND ‘systemic’
6
0
SR
DARE
‘implant therapy’
4
0
İlgili yayın sayısı : 0
Kanıt düzeyi:
Eylem/Değerlen
-dirme
Bulgular:
15 dakikalık KDD yaklaşımında (Cochrane Kütüphanesi ve DARE veri tabanında arama yapılarak), osteoporoz
hastalarında diş implantı tedavisine dair hiçbir sistematik derleme özü/özetine rastlanmadı.
15’ KDD yaklaşımı kullanılarak, osteoporoz hastalarında diş implantı tedavisi ve
prognozuna dair hiçbir kanıt bulunamadı.
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD :
Dental İmplantlar [2]
İçindekiler
kısmına dön
#
sonuçlar
# ilgili
yayınlar
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane Kütüphanesi
‘dental implants’ AND ‘osteoporosis’
0
0
Misc
DARE
‘dental implants’ AND ‘osteoporosis’’
1
0
Cochrane CS
jebdp
‘dental implants’ AND ‘osteoporosis’’
6
1
R
ebd
‘oral implants’ and ‘osteporosis’
86
0
R
ebd
‘implants’ and ‘bone quality’
28
0
SR
PubMed Klinik Sorguları
‘dental implants’ and ‘osteoporosis’
6
3
İlgili yayın sayısı
Kanıtın takdir edilme kalitesi:
:4
Bulgular:
1. Kemikten implanta doğru iyileşmeye dair osteoporozun olumsuz etkisi bulunduğu doğrulanmadı.
2. Osteoporoz hastalarının verilerini bildiren 17 çalışmadan elde edilen veriler heterojen yapıdaydı ancak osteoporoz
ve implant yetersizliği arasında ilişki bulunduğuna dair kanıt düşük düzeydeydi.
3. İmplantı veya implantsız dişsiz çene kemiklerinin erimesine dair osteoporozun etkileri konusunda kesin çıkarımlarda
bulunulamamasına rağmen kemik içi implantların osteoporoz hastalarında kullanılmasına karşı endikasyon
bulunmamaktadır.
4. Ağız bifosfonat tedavisi implant başarısını önemli ölçüde etkilememiştir.
30’ KDD yaklaşımı kullanılarak ve hasta ihtiyaçları ve tercihleri gözetilerek, oseoporotik
vakalarda implant terapisine karşı endikasyonlar görülmemiş ve eksik dişin yerine başka
diş konulması durumunda tercih edilen tedavi seçeneği olmuştur.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Ağız Cerrahisi
Yazar: Gökhan Alpaslan
Günlük uygulamada KDD :
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Ağız Cerrahisi
•
•
•
•
•
•
Hasta:
B; 28y
Hastalık geçmişi: yok
Şikayeti:
Nükseden ağrılı şişlik ve ağız açmada kısıtlılık
Bölge:
Sağ alt çene, yirmilik dişler bölgesi
Muayeneler:
Klinik/röntgen
Sorun tanımı:
- Gömülü diş 48 etrafında şişmiş ve enfeksiyonlu damak
- El ile muayenede ağrı
P
I
C
O
perikoronit hastalarında
antibiyotik profilaksi ile yirmilik dişlerin ameliyatla çekilmesi
antibiyotik profilaksi kullanılmadan yirmilik dişlerin ameliyatla çekilmesi
ameliyat sonrası enfeksiyonun önlenmesi
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Hastaya bilgi verilip rızası
alınarak temin edilen yazarın
[GA] sağladığı görüntü
Sorunun oluşturulması :
“ Akut perikoronit tanısı konulan sağlıklı hastalar için antibiyotik profilaksi kullanılarak
ameliyatla diş çekilmesi antibiyotik profilaksi kullanılmadan çekilmesiyle kıyaslandığında ameliyat
sonrası enfeksiyonu önler mi? ”
Günlük uygulamada KDD :
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Ağız Cerrahisi
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR
DARE
İlgili yayın sayısı :
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
‘dental implants’ AND ‘osteoporosis’
0
0
‘dental implants’ AND ‘osteoporosis’’
0
0
0
Kanıt düzeyi:
Bulgular: 15’ KDD yaklaşımında, konuyla ilgili SR bulunamadı.
15’ KDD yaklaşımı kullanılarak, profilaksik antibiyotiklerin kullanımının ameliyat sonrası
enfeksiyonu önleyip önlemediğine dair kanıt bulunmadı.
Günlük uygulamada KDD :
Bulgular& Takdir etme
Ağız Cerrahisi
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
Cochrane SR
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
Pericoronitis AND Surgical extraction
0
0
Cochrane
Kütüphanesi
Pericoronitis AND Antibiotic Prophylaxis
0
0
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
Surgical extraction AND Antibiotic Prophylaxis
1
1
Misc
DARE
Pericoronitis AND Surgical extraction
1
0
Misc
DARE
Pericoronitis AND Antibiotic Prophylaxis
0
0
Misc
DARE
Surgical extraction AND Antibiotic Prophylaxis
0
0
CT
JEBDP
Pericoronitis AND Antibiotic s
0
0
CT
EBD
Pericoronitis AND Antibiotic s
2
0
SR
PubMed
Pericoronitis AND Surgical extraction
6
0
SR
PubMed
Pericoronitis AND Antibiotic Prophylaxis
7
0
SR
PubMed
Surgical extraction AND Antibiotic Prophylaxis
74
4
Günlük uygulamada KDD :
Ağız Cerrahisi
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Bulgular& Takdir etme
Bulgular:
1. Yirmilik diş çekiminden sonra diş yuvası iltihabının ve yara enfeksiyonunun sıklığının azaltılmasında ameliyat
öncesinde verilen sistemik antibiyotikler etkili olmuştur.
2. Yüksek enfeksiyon riski altında olan hastaların profilaktik antibiyotiklerden istifade etme olasılığı daha yüksektir.
Çünkü bu hasta grubunda enfeksiyonlar daha sık görülmektedir.
3. Diğer taraftan, enfeksiyonları önlemek için sağlıklı kişilere verilen antibiyotikler hem bireylere hem de bir bütün olarak
popülasyona faydadan daha çok zarar verebilir.
4. Profilaktik antibiyotiklerin, yirmilik diş çekiminden sonra enfeksiyon, iyileşmeyen çekim boşluğu ve ağrıyı azalttığına
ve hafif ve geçici yan etkilerle sonuçlandığına dair kanıt bulunmaktadır.
Eylem/Değerlendirme
İlgili yayın sayısı : 5
Kanıt düzeyi :
30’ KDD yaklaşımı değişik kalitedeki çok sayıda kaynağa götürmektedir. 30’ KDD yaklaşımı
kullanılarak, profilaktik antibiyotikler yüksek enfeksiyon riski bulunan hastalara verilebilir.
Dikkat: Enfeksiyonları önlemek için sağlıklı kişilere verilen antibiyotikler hem bireylere hem de bir
bütün olarak popülasyona faydadan daha çok zarar verebilir.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Ortodonti [1]
Yazar: Gregor Slavicek
Günlük uygulamada KDD :
Ortodonti
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Yazar : Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
•
•
•
•
•
•
P
I
C
O
Hasta: E 11 yaşında
Hastalık geçmişi: ağızdan soluma, alerji (polen, ot)
Şikayeti: açık kapanış
Bölge: Tüm ağız
Muayeneler: Ağız içi ve dışı durumu
Sorun tanımı:
- Geç karmaşık diş çıkarma, açık kapanış, II. sınıf eğilim
- Üst ve al ön dişler arasına dilin girmesi
- Üst havayollarının sıkça tıkanmasından ötürü ağızdan nefes alma
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Image(s)/
X-ray
Hastaya bilgi verilip rızası
alınarak temin edilen yazarın
[GS] sağladığı görüntü
“açık kapanış”
“erken ortodontik tedavi”
“geç ortodontik tedavi”
“ön açık kapanışın düzeltilmesi"
Sorunun oluşturulması :
“Karmaşık diş çıkarma aşamasında ağzında açık kapanış ortaya çıkan çocukta, karmaşık diş
çıkarma aşamasındaki (erken ortodontik tedavi) yapılacak müdahale geç ortodontik tedaviyle
yapılan geç müdahaleye göre öncelikli midir?
35
Günlük uygulamada KDD :
Ortodonti
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Bulgular& Takdir etme
Yazar : Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
# sonuçlar
# ilgili
yayınlar
Cochrane SR
Cochrane Kütüphanesi
‘open bite’
2
1
RCT
PubMed
‘open bite’
2
1
Uluslararası
Rehberler
Deutsche Gesellschaft für
Kieferorthopädie
´Richtlinie zur kieferorthopädischen
Frühbehandlung´(Guideline early orthodontic
treatment)
1
1
İlgili yayın sayısı:
Kanıt düzeyi: ¶
Bulgular:
3
Kapanış bozukluğu olan çocuklarda erken ortodontik tedavinin faydalarını destekleyen kanıt yetersizdir.
Asıl rehber (Deutsche Gesellschaft for Kieferorthopädie) eğer ciddi bir yanlış ısırık durumu ve
Eylem/Değerlendirme
kötüleşme eğilimi varsa bu yaştaki tedaviyi öngörmektedir.
Kapanış bozukluğu olan çocuklarda erken ortodontik tedavi KDD tarafından
desteklenmemektedir. Konuyla ilgili ulusal rehber, asıl rehberde ciddi yanlış ısırık
durumunu ve kötüleşmeyi önlemek üzere erken müdahaleyi öngörmektedir. Bu hususa
dayanarak, tedaviye başlanılmasına karar verildi.
36
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Ortodonti [2]
Yazar: Gregor Slavicek
Günlük uygulamada KDD :
Ortodonti
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Yazar : Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
•
•
•
•
•
•
P
I
C
O
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Hasta: B 21 yaşında
Hastalık geçmişi: Image(s)/
X-ray
Şikayeti: ön diş çapraşıklığı
Bölge: diş arkının üst ve alt önü
Muayeneler: ağız içi ve dışı durum
Hastaya bilgi verilip rızası alınarak temin edilen
yazarın [GS] sağladığı görüntü
Sorun tanımı:
- Üst ve alt ön diş çapraşıklığı
- Estetik bozukluk
- Hasta dil ortodontiği istiyor ancak rahatsızlık ve konuşma engelinden endişeleniyor.
“ön diş çapraşıklığı ”
“dilsel sabit ortodontik alet”
“bukkal sabit ortodontik alet”
“rahatsızlık ve konuşma engeli”
Sorunun oluşturulması :
“Dilsel sabit ortodontik alet karşısında bukkal sabit ortodontik alet: ön diş çapraşıklığını
düzeltmede kullanılan dilsel sabit ortodontik alet, bukkal sabit ortodontik aletle kıyaslandığında
daha sık rahatsızlık ve konuşma engelleme sorunlarına yol açar mı? ”
38
Günlük uygulamada KDD :
Ortodonti
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Bulgular& Takdir etme
Yazar : Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
# sonuçlar
# ilgili
yayınlar
Cochrane SR
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
0
-
Klinik
Çalışmalar
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
24
?
Klinik
Çalışmalar
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
and ´speech´
1
1
Klinik
Çalışmalar
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
and ´pain´
7
2
Klinik
Çalışmalar
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
and ´discomort´
3
2
1. Hasta rahatsızlığı: dilsel ve dudaksıl sabit aletlerin kıyaslanması. Caniklioglu C and Oztürk Y The Angle orthodontist, 2005,
75(1), 86
2. Dudaksıl ve dilsel ortodontik aletlerle tedavi edilen hastaların yaşadıkları ağrının kıyaslanması : Wu AK , McGrath C , Wong
RW , Wiechmann D and Rabie AB European Journal of Orthodontics, 2010, 32(4)
İlgili yayın sayısı:
2
Kanıt düzeyi: ¶
Bulgular: Halihazırda bu konuya dair sistematik derleme bulunmamaktadır. Doksan
katılımcının olduğu iki klinik çalışmanın alakalı olduğu görülmüştür. Her iki çalışmada da
gözlenen tedavi süresi erken ortodontik tedavidir (ilk üç ay).
39
Günlük uygulamada KDD :
Ortodonti
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Bulgular& Takdir etme
Yazar : Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
# sonuçlar
# ilgili
yayınlar
Cochrane SR
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
0
-
Klinik
Çalışmalar
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
24
?
Klinik
Çalışmalar
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
and ´speech´
1
1
Klinik
Çalışmalar
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
and ´pain´
7
3
Klinik
Çalışmalar
Cochrane Kütüphanesi
‘orthodontic treatment’ and ´lingual appliance´
and ´discomort´
3
2
Eylem/Değerlendirme
İlgili yayın sayısı :
2
Kanıt düzeyi : ¶
Bulgular: Halihazırda bu konuya dair sistematik derleme bulunmamaktadır. Doksan katılımcının
olduğu iki klinik çalışmanın alakalı olduğu görülmüştür. Her iki çalışmada da gözlenen tedavi
süresi erken ortodontik tedavidir (ilk üç ay).
Dilsel ve dudaksıl aletleri olan hastalar da tedavi esnasında benzer düzeyde genel ağrıyı
hissetmektedir. Her iki grupta da ağrı düzeyleri zamanla azalmıştır. Dilsel aletleri sahip
olan hastalardaki en ciddi sorun konuşma engeli olmuştur. Konuşma rahatsızlığını
engellemek için dudaksıl aletler kullanılmasına karar verilmiştir.
40
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Pedodonti
Yazar: Tayfun Alacam
Günlük uygulamada KDD :
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Pedodonti
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
•
•
•
•
•
•
Hasta:
E, 11y
Hastalık geçmişi: yok
Şikayeti:
Yok (değiştirilen dişin rutin takibi)
Bölge:
Üst sol yan kesici diş
Muayene:
Klinik/Radyografik
Sorun tanımı:
Hastanın 3 yıl önce üst yan kesici dişi gecikmeli olarak değiştirilmiştir. Diş, ağız dışında kuru
bir ortamda >60 dakika boyunca saklanmıştır.
Diş hareketliliği yok; ancak etkilenmemiş bitişikteki dişle değişik darbe sesi kıyaslanmıştır
Diş infrapozisyonu; kök rezorpsiyonu& ankilozu.
P
I
Ankiloze diş
Ankiloze dişin dekoronasyonu (dişeti mukoperiostal flep kaldırılması, kemik tarafından
yenilenmesi için kökü diş yuvasında bırakarak subkrestal olarak diş tacının çıkarılması)
Ankiloze dişin çekilmesi
Alveoler yüksekliğin korunması
C
O
Sorunun oluşturulması :
“Ankiloze dişi olan hastalarda, erken çekimle kıyaslandığında dekoronasyon, alveoler
yüksekliğin korunmasında yardımcı olur mu?”
Günlük uygulamada KDD :
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Bulgular& Takdir etme
Pedodonti
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
SR
Cochrane
Kütüphanesi
ankylosed tooth AND (decoronation OR early extraction)
0
0
SR
Dare
ankylosed tooth AND (decoronation OR early extraction)
0
0
CS
EBDP
ankylosed tooth AND (decoronation OR early extraction)
0
0
CS
EBD
ankylosed tooth AND (decoronation OR early extraction)
2
0
SR
PubMed
ankylosed tooth AND (decoronation OR early extraction)
1
1
RCT
PubMed
ankylosed tooth AND (decoronation OR early extraction)
6
3
İlgili yayın sayısı :
Kanıt düzeyi:
4
Eylem/Değerlendirme
Bulgular:
1. Ankiloze diş için farklı tedavi seçeneklerinin etkililiği konusunda kanıt bulunmamaktadır.
2. Dekoronasyon kemik hacminin korunmasına olanak sağlayan ve diğer tedaviye yönelik alternatiflerin yapılabilir
olmadığı durumlarda estetik rahatsızlıklardan ve daha agresif tedavilerden kaçınılmasını temin eden cerrahi bir
işlemdir.
KDD yaklaşımı kullanılarak, bu sorunla alakalı az sayıda kanıta ulaşılmıştır. Yüksek
düzeydeki güvenilir kanıtın yokluğunda, klinik karar hasta tercihleriyle bağlantı içerisinde
klinik deneyime dayandırılabilir.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [1]
Yazarlar: Nermin Yamalik & Güliz N. Güncü
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [1]
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
•
•
•
•
•
•
P
I
C
O
Hasta:
B; 50y
Hastalık geçmişi: %10 glikosile hemoglabini olan hastalığı kötü kontrol
edilmiş şeker hastası (DM)
Şikayeti:
Endişeli: DM periyondontitin şiddetini arttıracak mı
ve diş kaybına yol açacak mı? Hasta DM’nin
periodontal sağlığı için risk etmeni olup olmadığını
bilmek istiyor.
Bölge:
Tüm ağız
Muayeneler:
Klinik (periodontal durum dahil)
Sorun tanımı:
- Genelleşen kronik periodontit
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Hastaya bilgi verilip rızası alınarak
temin edilen yazarın [NY] sağladığı
görüntü
“orta düzeyli periodontit” hastası
şeker hastalığı
şeker hastalığı olmayışı
periodontal hastalık
Sorunun oluşturulması :
“Orta düzeyli periodontit” hastasında, şeker hastalığı, periodontal hastalık için risk etmeni
midir?”
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [1]
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
CT
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
‘periodontitis’ AND ‘diabetes mellitus’
3
0
Cochrane
Kütüphanesi
‘periodontitis’ AND ‘diabetes mellitus’
36
2
SR
EBD
Systematic Reviews: Oral and Systemic Health Relationship- Diabetes
9
2
MA
Pubmed
‘periodontitis’ AND ‘diabetes mellitus’
7
3
SR
JEBDP
‘periodontitis’ AND ‘diabetes mellitus’
22
3
SR
DARE
‘periodontitis’ AND ‘diabetes mellitus’
1
0
İlgili yayın sayısı:
3
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
1. Kötü kontrol edilmiş şeker hastalığı, ağır periodontitin daha fazla yaygın olmasıyla ilgilidir.
2. Şeker hastalığının ağırlığı önemli ölçüde daha fazla olmuştur ancak şeker hastalığı olmayanlara göre aynı düzeyde
periodontit hastalığı görülmüştür.
3. Tip 2 DM, periodontit için risk etmeni olarak görülebilir.
KDD yaklaşımı kullanılarak ve hasta ihtiyaç ve tercihleri gözetilerek, şeker hastalığının
periondontit hastalığı için risk etmeni olduğu söylenebilir.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [2]
Yazarlar Nermin Yamalik & Güliz N. Güncü
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [2]
•
•
•
•
•
•
Hasta:
E; 42y
Hastalık geçmişi: yok
Şikayeti:
Dişeti kanaması, yiyecek sıkışması
Bölge:
Sol üst çene arka bölge
Muayeneler:
Periodontal/radyografik
Sorun tanımı
- Diş 26 distal bölgesinde kemik içi kusur
- 7 mm sondalama derinliği
P
I
C
O
kemik içi kusur
güdümlü yeniden doku oluşturma
açık flep debridmanı
yeniden kemik oluşturma
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Sorunun oluşturulması:
“Kemik içi kusuru olan bir hasta için güdümlü yeninden kemik oluşturma tedavisi , açık flep
debridmanı (geleneksel cerrahi) tedavisiyle kıyaslandığında kemiğin yeniden
oluşturulmasında daha iyi sonuçlar veriyor mu?”
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [2]
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
RCT
Pubmed
SR
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
‘Infrabony defect and regeneration’ AND ‘guided tissue regeneration’ OR
‘open flap debridement’
82
48
EBD
‘regeneration’ AND ‘periodontal defects’
35
7
SR
Pubmed
‘Infrabony defect and regeneration’ AND ‘guided tissue regeneration’ OR
‘open flap debridement’
28
4
MA
Pubmed
‘Infrabony defect and regeneration’ AND ‘guided tissue regeneration’ OR
‘open flap debridement’
17
4
SR
DARE
‘Infrabony defect and regeneration’ AND ‘guided tissue regeneration’ OR
‘open flap debridement’
15
2
R
JEBDP
‘Infrabony defect and regeneration’ AND ‘guided tissue regeneration’ OR
‘open flap debridement’
5
0
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
‘Infrabony defect and regeneration’ OR ‘open flap debridement’
4
1
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [2]
İlgili yayın sayısı:
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
4
1.Periodontit, destekleyen alveoler kemik ve periodontal ekleme yerinin kaybıyla sonuçlanan, periyondontun tamamlayıcı sert ve yumuşak dokularında yıkıcı
Bulgular& Takdir etme
değişikliklere neden olmaktadır. Furkasyon kusurları dahil dikey ve açısal kemik kusurları genelde periodontal yeniden oluşturma işlemine cevap vermektedir.
2.Açık flep debridmanı gibi geleneksel cerrahi yaklaşımlar iyileştirilmiş periodontal şekil ve mimarı oluşturmanın yanı sıra kök yüzeylerini değerlendirmek ve
zehirden arındırmak için önemli bir erişim olanağı sağlamaktadır. Ancak bu cerrahi teknikler tamamlayıcı periodontal dokuların eski haline döndürülmesi veya
yeniden oluşturulması konusunda kısıtlı bir potansiyel sunmaktadır.
3.Güdümlü Yeniden Doku Oluşturma tekniği, yeniden doku oluşturulmasında başarılı olabilir ve geleneksel cerrahi sonuçlarını geliştirebilir.
4.Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen histolojik verilere göre bariyer membranı ve aşılama malzemesi birleşiminin, periodontal yeninden doku
oluşturulmasına dair histolojik kanıt ortaya çıkaracağı söylenebilir.
5.Randomize kontrollü çalışmalara dayanan sistematik derlemeler, güdümlü yeniden doku oluşturma işlemlerinin, kemik içi kusurlarda yalnızca açık flep
debridmanı işlemiyle kıyaslandığında sondalama derinliği, klinik ekleme düzeyi ve kusur dolgusu dahil klinik parametrelerde iyileşmeleri desteklediğine dair
güçlü kanıt sunmaktadır.
6."Cochrane Kütüphanesi” sonuçları çalışması, açık flep debridmanıyla kıyaslandığında güdümlü yeniden doku oluşturma gruplarında istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde daha fazla ekleme kazanımı ve anlamlı ölçüde daha fazla sondalama derinliği azalımı ( 1.2 mm ortalama fark) ortaya koymuştur.
7.Dişeti çekilmesi değerlendirildiğinde, kontrol grubunda taban hattından daha fazla çekilme oluşmasıyla, güdümlü yeniden doku oluşturma ve açık flep
debridmanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır.
8.Kemik yeniden oluşturma değerleri kıyaslandığında, açık flep debridmanı karşısında güdümlü yeniden doku oluşturma işlemiyle sert dokuda istatistiksel olarak
Eylem/Değerlendirme
anlamlı daha fazla kazanım ortaya çıkmıştır.
KDD yaklaşımı kullanılarak ve hasta ihtiyaç ve tercihleri gözetilerek, kemik yeniden
oluşturma işlemi açısından güdümlü yeniden doku oluşturma tedavisi tercih edilen tedavi
seçeneği olmuştur.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [3]
Yazarlar: Nermin Yamalik & Güliz N. Güncü
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [3]
•
•
•
•
•
•
Hasta:
B; 36y
Hastalık geçmişi: yok
Şikayeti:
Estetik sorun ve aşırı duyarlılık
Bölge:
Sağ üst çene kanin dişi ve küçük azıdişi bölgesi
Muayeneler:
Periodontal
Sorun tanımı:
- 13, 14, 15 ve 16 numaralı dişler üzerinde dişeti çekilmesi
P
I
C
O
çoklu dişeti çekilmesi
modifiye koronale konumlandırılmış flep
bağlayıcı doku aşısı
kök kaplama
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Hastaya bilgi verilip rızası alınarak temin
edilen yazarın [NY] sağladığı görüntü
Sorunun oluşturulması :
“ Çoklu dişeti çekilmesi olan bir hasta için, modifiye koronale konumlandırılmış flep cerrahi
tedavisi, bağlayıcı doku aşısı tedavisiyle kıyaslandığında kök kaplamasında daha iyi sonuçlar veriri
mi? “
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [3]
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
CCT
Pubmed
RCT
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
‘Multiple Gingival Recessions and Root Coverage’AND‘Modified Coronally
Advanced Flap’ OR ‘Connective Tissue Graft’
89
18
Pubmed
‘Multiple Gingival Recessions and Root Coverage’AND‘Modified Coronally
Advanced Flap’ OR ‘Connective Tissue Graft’
76
15
SR
EBD
‘regeneration’ AND ‘periodontal defects’
23
9
SR
Pubmed
‘Multiple Gingival Recessions and Root Coverage’AND‘Modified Coronally
Advanced Flap’ OR ‘Connective Tissue Graft’
21
5
MA
Pubmed
‘Multiple Gingival Recessions and Root Coverage’AND‘Modified Coronally
Advanced Flap’ OR ‘Connective Tissue Graft’
9
5
SR
JEBDP)
‘Modified Coronally Advanced Flap’ OR ‘Connective Tissue Graft’
14
1
SR
DARE
‘Multiple Gingival Recessions and Root Coverage’AND‘Modified Coronally
Advanced Flap’ OR ‘Connective Tissue Graft’
2
1
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
‘Multiple Gingival Recessions and Root Coverage’AND‘Modified Coronally
Advanced Flap’ OR ‘Connective Tissue Graft’
3
1
Günlük uygulamada KDD :
Periodontoloji [3]
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
İlgili yayın sayısı:
Kanıt düzeyi :
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
7
Bulgular:
1.Estetik, aşırı duyarlılık ve çekilme kusurunun ilerlemesi kaplama işlemlerinin işaretleridir. Kök kaplama ve keratinize
dokunun artması bu tedavilerin faydaları arasındadır.
2.Koronale konumlandırılmış flep kök kaplamada güvenli ve öngörülebilir bir yaklaşımdır.
3.Koronale konumlandırılmış flep artı bağlayıcı doku aşısı donör yerinde ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyonlarla
(şişkinlik) ilişkilendirilmiştir.
4.Bağlayıcı doku aşısı veya enamel matris türevleri koronale konumlandırılmış flep işlemiyle birlikte Miller I ve II
sınıflarında dişeti çekilmesi azaltılmasına katkı sağlamaktadır.
5.Miller I ve II sınıflarında bitişik konumda dişeti çekilmesinde, bağlayıcı doku aşısı olduğunda veya bu olmadan
modifiye koronale konumlandırılmış flep öngörülebilen bütün bir kök kaplamasıyla sonuçlanabilir; bağlayıcı doku aşısı
kullanılması modifiye koronale konumlandırılmış flepin uzun vadede dayanıklılığını arttırdığı görülmektedir.
6.Her iki tedavi de temel hat çekilmesi ve aşırı diş duyarlılığının azaltılmasında eşit oranda etkili olmaktadır.
7.Daha az süre ameliyat koltuğunda oturma ve nispeten daha az ameliyat sonrası şişkinlik hasta için öncelik arz ederse,
bu durum koronale konumlandırılmış flepin kullanılması gerektiğini gösterebilir.
KDD yaklaşımı kullanılarak ve hasta ihtiyaç ve tercihleri gözetilerek, modifiye koronale
konumlandırılmış flep tekniği tercih edilen tedavi seçeneğidir. KDD yaklaşımı kullanılarak, bu durumda
daha iyi bir sonuç elde etmek için koronale konumlandırılmış flep artı bağlayıcı doku aşısı seçilmelidir.
Ancak, hasta olası ameliyat sonrası ağrı ve şişkinlik endişesiyle ikinci bir ameliyat yeri olsun
istememiştir.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Farmakoloji
Yazar: Cansu Alpaslan
Günlük uygulamada KDD :
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Farmakoloji
•
•
•
•
•
•
Hasta:
E; 55y
Hastalık geçmişi: yok
Şikayeti:
Eksik dişler: 35, 36, 37
Bölge:
Alt çene arka kısım
Muayeneler:
Klinik; Radyografik (konik ışını BT)
Sorun tanımı:
- Sol tarafta çiğneyemiyor
- İmplant konulması için kemik kalitesi yeterli
- İmplant tedavisi hasta için bir seçenek.
P
I
C
O
diş implantı takılan hastalar
antibiyotik verilmesi
antibiyotik verilmemesi
implant başarısı/yetmezliği
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Sorunun oluşturulması:
“Diş implantı takılan hastalar arasında, operasyon öncesi antibiyotik alanların almayanlara göre
implant yetmezliği olasılığı daha düşük müdür?”
Günlük uygulamada KDD :
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Farmakoloji
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR
DARE
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
Dental implant placement AND antibiotics
4
1
Dental implant placement AND antibiotics
6
1
İlgili yayın sayısı: 1
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
1. Operasyondan 1 saat önce ağızdan verilen 2 g amoksisilinin diş implantlarının yetmezliğini önemli ölçüde
azalttığında dair bazı kanıtlar mevcuttur.
KDD yaklaşımı kullanılarak, 2 g tek doz profilaktik amoksisilinin verilmesi implant
yetmezliğini engellemek üzere diş implantı konulmadan önce değerlendirilebilir.
DİKKAT: Antibiyotik yazarken, penisilin alerjisi gibi yan tepkiler dikkatlice değerlendirilmelidir.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD:
Koruyucu Diş Hekimliği
Yazarlar: Jorma Virtanen & Heikki Murtomaa
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD:
Koruyucu Diş Hekimliği
•
•
•
•
•
•
Hasta:
B; 45y
Hastalık geçmişi: Hafif kilo sorunu; ilaç kullanımı yok; sigara içmiyor
Şikayeti:
Dişeti kanaması, plak birikimi
Bölge:
Üst kaninler
Muayeneler:
Klinik, Radyografi (OPG)
Sorun tanımı:
- Dişeti iltihabı
- Yetersiz ağız temizliği
- Sarsıntıya uğramış kabarcıklar
P
I
C
O
Dişeti iltihabı olan hasta
Diş ipi kullanılması
Ağız çalkalayıcı ürünlerin kullanımı
Dişeti iltihabının giderilmesi
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Sorunun oluşturulması :
“Dişeti iltihabı olan hastada, diş ipinin kullanımı ağız çalkalıyıcılarının kullanılmasıyla
kıyaslandığında “dişeti iltihabının tedavisinde etkili olur mu?”
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Koruyucu Diş Hekimliği
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanes,
RCT
CCT
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
‘gingivitis’, ‘dental floss’, ‘mouth-rinse’
1
1
Pubmed
‘gingivitis’, ‘dental floss’, ‘mouth-rinse’
5
0
Pubmed
‘gingivitis’, ‘dental floss’, ‘mouth-rinse’
5
1
İlgili yayın sayısı: 2
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
1. Yetişkinlerde periodontal hastalıklar ve diş çürüklerinin tedavisi için diş ipinin kullanılması. Sambunjak D, Nickerson
JW, Poklepovic T, Johnson TM, Imai P, Tugwell P, Worthington HV. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011,
Issue 12. Art. No.: CD008829. DOI: 10.1002/14651858.CD008829.pub2.
2. Dişler arası iltihabın engellenmesi ve tedavisinde mekanik temizleme ve antimikrobiyal çalkalamanın kıyaslanması.
Caton JG, Blieden TM, Lowenguth RA, Frantz BJ, Wagener CJ, Doblin JM, Stein SH, Proskin HM. J Clin Periodontol
1993; 20:172-8.
KDD yaklaşımıyla ve hasta ihtiyaçları ve tercihlerini gözetilerek, diş ipinin kullanımı diş
çalkalayıcılarıyla kıyaslandığında dişeti iltihabının tedavisinde tercih edilen tedavi
seçeneğidir.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD :
Protez
Yazar: Ignace Naert
Günlük uygulamada KDD :
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Protez
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
•
•
•
•
•
•
Hasta:
B; 67y
Hastalık geçmişi: yok
Şikayeti:
oturmayan takma dişler
Bölge:
üst ve alt çene
Muayeneler:
klinik, protez kararlılığının olmayışı
Sorun tanımı:
- Kötü protez kararlılığı
- Birçok diş hekimi/diş kurumu hasta memnuniyetinin takma diş yapılırken teknik işlemlerin
uzantısına dayandığını iddia etmektedirler  Takma diş yapımı protokolü: basit (son baskı
yok/yüz arkı yok/orta sınıf artikülator) karşısında uzun teknik işlemler?
P
I
C
O
takma diş takan popülasyon
çıkarılabilir takma diş yapımı için basitleştirilmiş protokol
çıkarılabilir takma diş yapımı için ayrıntılı protokol
hasta memnuniyeti
Sorunun oluşturulması :
“Çıkarılabilir takma diş takan hastalarda, basit takma diş yapım işlemleri, ayrıntılı takma diş
yapım işlemleriyle kıyaslandığında farklı hasta memnuniyetine yol açar mı?”
Günlük uygulamada KDD :
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Protez
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR
DARE
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
22
0
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
2
0
İlgili yayın sayısı: 0
Kanıt düzeyi: yok
Bulgular: 15’ yaklaşımında hiçbir sonuç bulunamamıştır.
15’ KDD yaklaşımı kullanılarak hiçbir delil bulunamadı. PICO sorusu cevaplandırılamadı.
Günlük uygulamada KDD :
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Protez
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
ST
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
22
0
DARE
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
2
0
misc
EBD
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
0
0
misc
JEDDP
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
9
0
RCT
PubMed Klinik
Sorgular
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
5
3
İlgili yayın sayısı :
Kanıt düzeyi :
3
Bulgular:
1. 3 veya 6 ayda ve 5 yılda genel hasta memnuniyeti oranlarında iki gruptaki hastalar arasında anlamlı farklılık
görülmemiştir.
2. Bu sonuçlar, gereken şekilde öğrenilmesi kolay olan ve kalite kaybı yaşanmadan tedavi maliyetlerini azaltacak olan
basitleştirilmiş tekniklerin kullanımını desteklemektedir.
3. Protez eğitimi müfredatı tasarlanırken eğitimcilerin bu bulguları göz önüne alması gerekmektedir.
30’ KDD yaklaşımı kullanılarak, takma diş yapımında basitleştirilmiş tekniklerin daha
ayrıntılı tekniklerde olduğu gibi hastaları kısa ve uzun vadede memnun ettiğine dair kanıt
bulunmaktadır.
Günlük uygulamada KDD :
Bulgular& Takdir etme
Protez
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
22
0
DARE
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
2
0
misc
EBD
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
0
0
misc
JEDDP
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
9
0
RCT
PubMed Klinik
Sorgular
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
5
3*
Misc Tıbbi Yayınlar
PubMed
denture AND fabrication OR making AND satisfaction AND simplified
15
3*
*birbiriyle aynı yayınlar
İlgili yayın sayısı:
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
3
Eylem/Değerlendirme
1. 3 veya 6 ayda ve 5 yılda genel hasta memnuniyeti oranlarında iki gruptaki hastalar arasında anlamlı farklılık görülmemiştir.
2. Bu sonuçlar, gereken şekilde öğrenilmesi kolay olan ve kalite kaybı yaşanmadan tedavi maliyetlerini azaltacak olan basitleştirilmiş
tekniklerin kullanımını desteklemektedir.
3. Takma dişçilik eğitimi müfredatı tasarlanırken eğitimcilerin bu bulguları göz önüne alması gerekmektedir.
55+’ KDD yaklaşımı kullanılarak, daha fazla kanıt bulunamamıştır.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD:
Restoratif Diş Hekimliği
Yazar: Ignace Naert
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD:
Restoratif Diş Hekimliği
•
•
•
•
•
•
Hasta:
B, 25y
Hastalık geçmişi: yok
Şikayeti:
Hasta ön üst dişlerinin renginden memnun değil
Bölge:
Ön üst dişler
Muayeneler:
Klinik/ağız içi röntgen
Sorun tanımı:
- Ön üst dişler 12-22’nin renk değiştirmesi
- Devitalize dişler
- Mesiyal ve distal kompozit dolgu
- Tedavi olarak kompozit veya porselen diş kaplaması?
P
I
C
O
ön üst dişlerinde renk değişimi olan hasta
porselen diş kaplaması
doğrudan kompozit/akrilik kaplama
prognoz
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Sorunun oluşturulması :
“ Ön dişlerin renk değiştirmesi sorunu olan hasta için, (dolaylı) porselen kaplamalar ,
(doğrudan) kompozit/akrilik kaplamalarla kıyaslandığında daha iyi prognoza sahip midir?”
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Restoratif Diş Hekimliği
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
MA
DARE
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
7
1
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
26
1
İlgili yayın sayısı : 2
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
1.Sadece bir SR ve bir adet eski meta analiz çalışması (1998) bulunabildi.
2.Porselen kaplama 3 yılın ardından kabul edilebilir düzeyde uzun ömürlülük göstermiştir, bu durum önceden şekillendirilmiş akrilik
kaplamalardan daha iyi gözükmektedir. Bir meta analizin genel sonucu, porselen kaplamaların %90’ından fazlasının en az 3 yıl dayandığını ifade
etmektedir.
Eylem/Değerlendirme
Eleştirel takdir etme: Derlemenin sonuçları, eksik veriler bulunması ve havuzlanan verilerin istatistiksel analizlerinde ayrıntıların eksik
kalmış olması olasılıkları dikkate alınarak dikkatlice değerlendirilmelidir .
Lekelenmiş veya rengi değişmiş dişlerine görüntüsünü düzeltmek için var olan seçeneklerden birisi
kaplama restorasyonudur. Uzun ömürlülük açısından bir tür kaplama restorasyonunun (doğrudan veya
dolaylı) diğerine üstün olduğunu gösteren güvenilir kanıt bulunmamaktadır. Eğer dişler sağlamsa, dişi
kaplamak ve alttaki renk değişimini örtmek için ince bir kaplama tabakası uygulanabilir. Kaplama, ya
porselen (diş yüzeyinin minimal miktarda temizlenmesini gerektiren iki ziyaret usulü) veya kompozit
malzemeler ( bir (doğrudan) veya iki ziyaret (dolaylı) usulü) şeklinde yapılır.
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Restoratif Diş Hekimliği
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
MA
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
7
1
DARE
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
26
1
SR
EBDP
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
14
0
SR
EBD
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
1
1
SR - MA
PubMed
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
5
1/1
İlgili yayın sayısı : 2
Kanıt düzeyi :
Eylem/Değerlendirme
Bulgular:
30’ KDD aramasında ek bilgilere ulaşılmadı.
Rengi değişen dişlerin tedavisinde uzun ömürlülük açısından kaplama restorasyonunun bir
türünün (doğrudan veya dolaylı) diğerine üstün faydasını gösteren güvenilir kanıt
bulunmamaktadır.
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Restoratif Diş Hekimliği
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
SR
Cochrane
Kütüphanesi
MA
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
7
1
DARE
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
26
1
SR
EBDP
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
14
0
SR
EBD
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
1
1
SR - MA
PubMed
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic
5
1/1
SR - RCT
PubMed
Direct AND indirect AND veneer$ AND porcelain AND composite
OR acrylic AND anterior teeth
316
2/0
İlgili yayın sayısı : 2
Kanıt düzeyi :
Bulgular:
Bu 55+’ KDD aramasında ek bilgilere ulaşılmadı.
Eleştirel takdir etme:
SR ve MA, bize sadece bir çalışmanın, Kanıta Dayalı Tıp Merkezinin koymuş olduğu katılımcı özellikleri,
müdahaleler ve değerlendirilen sonuçlar açısından derlemenin dahil edilme kriterini karşıladığını göstermiştir.
O zaman dahi, verilerin raporlanmasıyla ilgili sorunlar sonuçların herhangi bir şekilde istatistiksel olarak
incelenmesini engellemiştir.
Eylem/Değerlendirme
Günlük uygulamada KDD:
Restoratif Diş Hekimliği
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Rengi değişen dişlerin tedavisinde uzun ömürlülük açısından kaplama restorasyonunun
bir türünün (doğrudan veya dolaylı) diğerine üstün faydasını gösteren güvenilir kanıt
bulunmamaktadır.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD:
Özel Bakım Diş Hekimliği
Yazar: Tayfun Alacam
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD:
Özel Bakım Diş Hekimliği
•
•
•
•
Hasta:
Hastalık geçmişi:
Şikayeti:
Muayeneler:
•
Sorun tanımı:
- Orafasiyal işlev bozukluğu
P
I
C
O
Orafasiyal işlev bozukluğu
Palatal plak tedavisi
Tedavi sağlanmaması
Orafasiyal gelişim
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
E; 3y
Hastaya bilgi verilip rızası alınarak temin edilen yazarın [TA]
Down sendromu
sağladığı görüntü
Dudak yetersizliği, gevşek dil, ağız açık, salya artışı
Ağız motor işlevleri dahil klinik ağız içi ve dışı, yüz ifadeleri, kapanış bozukluğu
görülmesi ve hipertrofik bademcikler
Sorunun oluşturulması :
“Orafasiyal işlev bozukluğu olan down sendromu hastası için, palatal plak tedavisi, tedavi
sağlanmamasıyla kıyaslandığında orafisiyal gelişmeye katkı sağlar mı?”
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Özel Bakım Diş Hekimliği
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
CT
Cochrane
Kütüphanesi
CT
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
Orofacial dysfunction AND palatal plate therapy
1
1
Cochrane
Kütüphanesi
Palatal plate therapy
8
3
SR
Dare
Orofacial dysfunction AND palatal plate therapy
0
0
CS
EBDP
Orofacial dysfunction AND palatal plate therapy
0
0
CS
EBD
Orofacial dysfunction AND palatal plate therapy
0
0
CS
Pubmed
Orofacial dysfunction AND palatal plate therapy
3
3
İlgili yayın sayısı: 4
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
1.DS hastası olan çocuklarda, 6 ve 48 aylıkken konuşma ve dil müdahalesiyle uygulanan palatal plak tedavisi ağız
kapanışı, ağız motor işlevleri, yüz ifadeleri ve konuşma konularında olumlu etkiler göstermiştir.
2.4 yıl boyunca palatal plak tedavisinin ardından, orafasiyal işlev önemli ölçüde gelişmiştir.
3.Zararlı etki görülmemiştir.
4.Bu, değerli bir yöntem olmasına karşın palatal plak tedavisinin zaten yük altına girmiş çocuklara ve onların
bakıcılarına ek görevler yüklemektedir.
30' KDD yaklaşımı kullanılarak ve hastanın ihtiyaçları ve ailesinin tercihleri gözetilerek
Down sendromu hastalarında palatal plak tedavisinin uygun olduğu ve orafasiyal gelişim
için tercih edilen bir tedavi olduğu görülmektedir.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD:
Temporomandibular Bozukluklar[1]
Yazar: Cansu Alpaslan
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD:
Temporomandibular Bozukluklar
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
•
•
•
•
•
Hasta:
Hastalık geçmişi:
Şikayeti:
Bölge:
Muayeneler:
•
Sorun tanımı:
- Mandibular kondil şekli normal (kemiksel değişim yok)
- Yüzün sol tarafında 9 civarında derecelendirilen şiddetli ve sürekli ağrıyla sorun 1 ay önce başlamış.
Çiğneme ve konuşma esnasında ağrı şiddetlenmiş. Diş hekimi tarafından pivotlu üst çene ısırma
splinti yapılmıştır. Hasta rahatsızlık duyduğu için splinti kullanamamıştır.
- Hasta cerrahi olmayan bir tedavi tercih etmektedir.
P
I
C
O
temporomandibular bozuklukları olan hastalar
oklüzal splint
ilaç tedavisi
ağrının giderilmesi
B; 37y
yok
Yüz ağrısı
Sol; yanak, çeneler, şakak
Klinik muayeneler (ağız içi, temporomandibular eklemler, çiğneme kaslarının elle
muayenesi, ağız açılışı ve yan çene hareketlerinin ölçülmesi);
Radyograf (OPG) görüntüsü
Sorunun oluşturulması :
“Temporomandibular bozuklukları olan hastalarda ağrıdan kurtulmak için oklüzal splint , ilaç
tedavisinden daha etkili midir?”
Günlük uygulamada KDD:
Temporomandibular Bozukluklar
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Günlük uygulamada KDD:
Temporomandibular Bozukluklar
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Temporomandibular Bozukluklar
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
SR
DARE
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
Temporomandibular disorders AND (splints OR drug therapy)
6
3
Temporomandibular disorders AND (splints OR drug therapy)
8
4
İlgili yayın sayısı : 4
Kanıt düzeyi :
Bulgular:
1. Temporomandibular eklem iltihabı olan hastalarda oklüzal splintle kıyaslandığında diklofenak sodyumun eşdeğer
şekilde ağrı dindirdiği görülmüştür.
2. Temporomandibular bozukluğa bağlı olarak görülen ağrının tedavisinde bildirilen ilaçların etkililiğini destekleyecek
veya desteklemeyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır.
3. Temporomandibular ağrı işlev bozukluğu sendromunun tedavisinde, sabitleme splintinin kullanımı lehinde veya
aleyhinde yeterli kanıt bulunmamaktadır.
4. Genel sonuçlar ağrının azaltılması açısında ümit vericidir.
Hasta önceki tedavide rahatsızlık duyduğu için oklüzal splint kullanamamıştır. KDD yaklaşımı
kullanılarak ve hasta ihtiyaçları ve tercihleri gözetilerek ağrının dindirilmesinde ilaç tedavisi, tercih
edilen tedavi biçimdir. Hastaya, günde iki kez kullanılmak üzere p.o. 50 mg diklofenak yazılmıştır.
DİKKAT: nonsteroid antiflamatuar ilaç yazılırken, ilacın kendisiyle beraber ters tepkiler, hastanın sistemik durumu ve son tıbbi
uyarılar dikkatlice değerlendirilmelidir.
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD:
Temporomandibular Bozukluklar [2]
Yazar: Gregor Sllavicek
Günlük uygulamada KDD:
Periodontoloji
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Yazar: Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
•
•
•
•
•
Hasta: B 44 yaşında
Hastalık geçmişi: depresyon, mide ülseri, yüksek tansiyon
Şikayeti: Kronik temporomandibular eklem ağrısı
Bölge: sol temporomandibular eklem
Muayeneler: ağız içi ve dışı durum, klinik ve araçsal işlevsel analizl
•
Sorun tanımı:
- Kronik temporomandibular eklem ağrısı
- Sosyal temas kaybı ve azalan uyarıma bağlı psikolojik bozukluk
- Sabitleme splint tedavisinin ağrıya etkisi oldu ancak genel duruma etki edemedi.
P
I
C
O
Image(s)/
X-ray
Hastaya bilgi verilip rızası alınarak
temin edilen yazarın [GS] sağladığı
görüntü
“Kronik temporomandibular eklem ağrısı”
“psikolojik müdahale"
“psikolojik müdahale yapılmaması”
“genel durumda iyileşme”
Sorunun oluşturulması:
“Psikolojik müdahale, oklüzal splint tedavisi gören kronik temporomandibular eklem ağrısı
hastalarındaki genel sonucu iyileştirir mi? ”
81
Günlük uygulamada KDD:
Periodontoloji
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Bulgular& Takdir etme
Yazar: Gregor Slavicek (15’ yaklaşımı)
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
# sonuçlar
# ilgili
yayınlar
Clinical
Çalışmalar
PubMed
´tmj pain´ and ´occlusal splint´ and ´psychologic treatment´
1
1
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
´temporomandibular joint pain´ and ´psychologic
intervention ´and ´occlusal splint´
1
1
İlgili yayın sayısı:
Kanıt düzeyi: ¶
Bulgular:
2
Düşük düzeyde katılımlı ve yüksel yanlılığı bulunan sadece birkaç çalışma bulunmaktadır. Bildirilen
olumlu etkiler bulunmasına rağmen kanıt düzeyi düşüktür. Psikolojik ve psikososyal müdahalelerin
invasif olmayan doğası bu tür stratejilerin uygulanmasını desteklemektedir. Oklüzal splintle tedavi
edilen kronik temporomandibular ağrısı bulunan hastaların ek psikolojik tedavileri faydalı olabilir ve bu
Eylem/Değerlendirme
tedaviler daha invasif yaklaşımlar öngörülmeden önce göz önünde bulundurulmalıdır.
Düzenli kontrollerle birlikte oklüzal splint tedavisine devam edilecektir. Ek disiplinler arası
psikolojik ve psikososyal tedavi yaklaşımları hastayla görüşülecek ve kabulü alındıktan
sonra uygulanacaktır.
82
e-viDENT, Avrupalı diş hekimleri kanıta dayalı karar veriyorlar
Bölüm 6
Günlük uygulamada KDD:
Sigarayı Bırakma ve Önleme
Yazarlar: Jorma Virtanen & Heikki Murtomaa
KDD Uygulanması: Soru
Klinik Sorun
Günlük uygulamada KDD:
Sigarayı Bırakma ve Önleme
•
•
•
•
•
•
Hasta:
E; 50y
Hastalık geçmişi: Yüksek tansiyon, aşırı kilo
Şikayeti:
Diş eğilmesi
Bölge:
Üst kesici dişler
Muayeneler:
Klinik; Radyografi (OPG)
Sorun tanımı:
- Dişeti hastalığı
- Sigara tiryakiliği
- Sigarayı Bırakma
P
I
C
O
Sigara tiryakisi hasta
Diş Hekimliği bağlamında sigarayı bırakma
Diş Hekimliği bağlamında sigarayı bırakmama
Sigarayı bırakma
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
Sorunun oluşturulması:
“ Diş Hekimliği bağlamında , sigarayı bırakma danışmanlığı hastanın sigarayı bırakmasında
etkili olur mu?”
84
Eylem/Değerlendirme
Bulgular& Takdir etme
Günlük uygulamada KDD:
Sigarayı Bırakma ve Önleme
Çalışma türü
Makale Kaynağı
MeSH terimleri
Cochrane SR
Cochrane
Kütüphanesi
‘‘smoking cessation’ AND ‘dentistry’
İçindekiler
Back
to Index
kısmına dön
# sonuçlar
# ilgili yayınlar
16
2
İlgili yayın sayısı: 2
Kanıt düzeyi:
Bulgular:
1. Sigarayı bırakma için nüks önleme müdahaleleri. Hajek P, Stead LF, West R, Jarvis M, Lancaster T. Relapse
prevention interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.:
CD003999. DOI: 10.1002/14651858.CD003999.pub3.
2. Diş Hekimliği bağlamında sigara bırakma müdahaleleri . Carr AB & Ebbert J. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD005084. DOI: 10.1002/14651858.CD005084.pub3.
KDD yaklaşımı kullanılarak ve hasta ihtiyaç ve tercihleri gözetilerek, hastalara Diş
Hekimliği bağlamında sigarayı bırakma danışmanlığı sağlanması bilimsel olarak
hastaların sigarayı bırakmasına yardımcı olmada doğru bir yöntemdir.
85
Download