Kanıta Dayalı Tıp Veritabanı

advertisement
Kanıta Dayalı Tıp Veritabanı
Cochrane
Kitaplığı
sağlık
hizmetlerinde
yapılmış
tedavi
ve
müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin
de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veritabanlarını tek
bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir.
Cochrane Kütüphanesini oluşturan eşsiz 7 temel veri tabanı:
1. Cochrane Sistemli İncelemeler Veri Tabanı (Cochrane Reviews)
2. Etki İncelemeleri Özetleri Veri Tabanı (other reviews)
3. Cochrane Kontrollü Klinik Deneyler Merkezi Kayıtları (Clinical Trials)
4. Sağlık Teknolojisi
Assessments)
Değerlendirmeleri
Veri
Tabanı
(Technology
5. Yöntem İncelemeri (Methods Studies)
6. NHS Ekonomik Değerlendirmeler Veri Tabanı (Economic Evaluation)
7. About The Cochrane Collaboration and the Cochrane Collaborative
Review Groups
 Hasta değerleri ve klinik uzmanlıkla ilgili en iyi araştırma kanıtlarını bir araya getirir.
 Sağlık hizmetleri ve girişimlerinin etkinliği üzerine yapılan uluslar arası araştırmaları bir
araya getirir.
 Klinik deneyleri, metodları, teknolojileri ve ekonomik değerlendirmeleri içeren 650.000
civarında veri kaydı ve 5.000 civarında Cochrane Sistematik İncelemelerini içermektedir.
 Etki faktörü yüksektir, Genel Medical Kategorisinde ilk 11’in içinde yer almaktadır.
 Düzenli olarak güncellenir.
 Tedaviler için verilen kararlar, en güncel kanıtlara dayanır.
İstanbul Merkez Ofis :
Ankara Ofis :
Tel: +90 212 283 56 60
Tel : +90 312 428 22 88
Fax: +90 212 283 57 27
Fax: +90 312 426 46 73
[email protected]
www.mikrobilgi.com.tr
Download