mercedes benz trk a - Magdeburger Sigorta

advertisement
MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş.
30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak gösterilmiştir.)
Sermaye
I- Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (30/06/2008)
II- Muhasebe Politikasında
Değişiklikler (2.1 no’lu dipnot)
III- Yeni Bakiye (I + II) (30/06/2008)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
D- Varlıklarda değer artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I- Dağıtılan temettü
J- Transfer
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2008)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)
(*)
1,600,000
1,600,000
İşletmenin
Kendi Hisse
Senetleri(-)
-
Varlıklarda
Değer
Artışı
(5,422)
( 5,422)
Özsermaye Değişim Tablosu - (*)
Özsermaye
Yabancı
Enflasyon
Para
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal Olağanüstü
Farkları
Farkları
Yedekler
Yedekleri
-
-
-
-
-
-
509,197
509,197
1,329,749
1,329,749
Diğer
Yedekler ve
Dağıtılmamış
Karlar
799,540
799,540
Net
Dönem
Karı/
(Zararı)
276,310
276,310
Geçmiş
Yıllar
Karları/
(Zararları)
Toplam
(1,992)
4,507,381
-
-
(1,992)
4,507,381
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,422
1,587
-
-
-
-
-
-
-
(270,888)
1,587
-
-
1,587
-
-
(1,992)
4,638,898
1,600,000
Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar
9
509,197
-
1,329,749
799,540
( 276,310 )
400,818
-
400,818
400,818
-
Download