Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri

advertisement
S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ
31.03.2016 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)
Sermaye
CARİ DÖNEM ( 01.01.2016-31.3.2016)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2015)
II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler
III - Yeni Bakiye ( 01.01.2016)
A- Sermaye Artırımı
1- Nakit
2- İç Kaynaklardan
B- İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
İşletmenin
Kendi Hisse
Senetleri (-)
Varlıklarda
Özsermaye
Yabancı Para
Değer
Enflasyon Düzeltmesi
Çevrim Farkları
Artışı
Farkları
Yasal
Yedekler
Statü
Yedekleri
Diğer Yedekler ve
Dağıtılmamış Karlar
Net Dönem Geçmiş Yıllar Kar
Karı / Zararı
/ Zararları (-)
Toplam
56.637.300
-12.333.353
-6.680.677
37.623.270
56.637.300
20.529.513
20.529.513
-12.333.353
-6.680.677
37.623.270
20.529.513
20.529.513
C- Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı Para Çevrim Farkları
F- Diğer Kazanç ve Kayıplar
G- Enflasyon Düzeltme Farkları
H- Dönem Net Karı / Zararı
I- Dağıtılan Temettü
J- Yedeklere Transfer
IV- Dönem Sonu Bakiyesi ( 31.3.2016)
-1.064.868
77.166.813
0
0
0
0
0
0
0
12.333.353
-1.064.868
-1.064.868
-12.333.353
-19.014.030
0
57.087.915
Download