1. 01.01.2014-31.3.2014 DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM

advertisement
1. 01.01.2014-31.3.2014 DÖNEMİ ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (TL)
Sermaye
CARİ DÖNEM ( 01.01.2014-31.3.2014)
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2013)
II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler
III - Yeni Bakiye ( 01.01.2014)
A- Sermaye Artırımı
1- Nakit
2- İç Kaynaklardan
B- İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
C- Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı Para Çevrim Farkları
F- Diğer Kazanç ve Kayıplar
G- Enflasyon Düzeltme Farkları
H- Dönem Net Karı / Zararı
I- Dağıtılan Temettü
J- Yedeklere Transfer
IV- Dönem Sonu Bakiyesi ( 31.3.2014)
İşletmenin Kendi
Hisse Senetleri (-)
15.000.000
15.000.000
0
0
0
Özsermaye
Diğer Yedekler
Varlıklarda
Yabancı Para
Geçmiş Yıllar
Enflasyon
Yasal
Statü
ve
Net Dönem
Değer
Çevrim
Kar / Zararları (Düzeltmesi
Yedekler Yedekleri Dağıtılmamış Karı / Zararı
Artışı
Farkları
)
Farkları
Karlar
7.364
13.235.988
2.046.332
7.364
0
13.235.988
0
0 2.046.332
0
0
0
0
1.153.531
-44.233.421
1.153.531
0
-44.233.421
0
-2.508.086
15.000.000
0
7.364
13.235.988
0 2.046.332
0
1.153.531
-46.741.506
Toplam
-18.689.937 -31.480.144
0
-18.689.937 -31.480.144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.508.086
0
0
-18.689.937 -33.988.230
Download