Dıscovery - 8 Slayt Incubator

advertisement
Dıscovery - 8 Slayt
Incubator
2 Slide Gnat
8 Slide – Orion
Dıplıde Testlerinin İnkübasyon
DTK Su ölçüm cihazları ile yapılan su
analizi kimyasal, fiziksel ve
mikrobiolojik parametrelerin belirli
bir deneyde tespitini sağlamaktadır.
Dipslides bir su sistemi içinde
mevcut koşullarda çoğalmayan
bakterileri tespit etmek için
kullanılınan su analiz cihazıdır.
Numune alındıktan sonra, 48 saatlik
bir süre sonra doğru bir sonuç elde
edilir ve bunun için dipslide 30 ° C'de
inkübasyon gerektirir.
8 Slide – Discovery
18 Slide - Cultura
25 Slide - Challanger
45 Slide - Ranger
Su sistemlerinde Legionella
bakterilerinin kontrolü için pratik ve
rehberlik onaylı kod mikrobiyolojik
aktivite ile haftalık izlenmesini
gerektirir.
Keşif MX10 özellikle Dip slaytlar için tasarlanmış (ama kolay bir kaç 100mm Petri-yemekleri yeteneğine sahiptir) ve
sitede bir araçta iki uygulama olduğunu, verimli tasarım ideal araç aküsü ve sağlam ABS yaşam davasında dışarı tahliye
minimize olur.
MX10 şebeke hazır tedarik veya standart olarak 12 volt ve bizim dünya standartlarında fiş ve güç adaptöre sahiptir. Test
MX katı hal sıcaklık kontrol teknolojisi ve ısı deposu şasi toplam ağırlığı, herhangi bir fan veya hareketli parçalar olmadan
sadece 1.2 kg süper ısı dağılımı garantisi sunar.
Dünyanın özellikle portatif su analiz cihazları bakımından en önde sayılan firması DTK Water ürünleri hakkında bilgi
edinmek için Türkiye yetkili distribütörü olan Aykome Mühendislik aracılığı ile ürün seçimi konusunda temasa geçmeniz
tavsiye edilir. Zira bu analiz cihazları yalnızca su parametrelerini değil Atıksu ve bakteri testlerini de yapabilmektedir.
Hava kalitesini ölçümleyen analiz cihazları da DTK ürün gurubu içerisinde yer almaktadır.
Öne çıkan parametreler arasından pH, klor, klor dioksit, iletkenlik, toplam sertlik, bulanıklık, sıcaklık, koliform, E.koli gibi
özellikle içme suyu ve kanalizasyon kaynaklı kaynağı belirli olmayan suların ayırt edilmesi konusunu bütünleştirmektedir.
Su kayıp ve kaçaklarının tespiti konusunda yardımcı ekipmanlar arasında yer alabilecek bu analiz cihazlarını yanınızdan
ayırt etmek istemeyeceksiniz. Bu portatif su analiz cihazı ile birlikte gereksiz ve çok maliyetli çalışmalardan kurtulacak,
yanlış kazı yapılmasının önüne geçilecek ve en önemlisi su ve kanal ekiplerinin arızaya müdahale sürecini oldukça verimli
kullanabileceksiniz.
Aykome olarak özellikle çevre kirliliğini mümkün olan en az seviyeye taşıyabilmek adına bu tür analiz cihazların
endüstriyel atıkların takibi konusunda da en yaygın biçimde kullanılması gerektiğini vurgulamak isteriz. Özellikle
endüstriyel tesislerin ve diğer atık bırakabilecek nitelikte üretim yapılan tüm kuruluşların her türlü su veya Atıksu
parametrelerini kolaylıkla yerinde analiz edebileceği bu tür portatif cihazları tercih etmesi gerekir. Firmanıza, projenize,
uygulamanıza, sahanıza, şartlarınıza ve ihtiyaçlarınıza en uygun analiz cihazlarını belirlemek adına bizimle iletişime
geçmenizi bekliyoruz.
Anahtar Özellikler
-8 Dipslide Kapasitesi.
-Alan kullanıma uygun
-Kompakt ve kullanışlı tasarım
-Sadece takın ve gidin
-Hiçbir hareketli parçaları ile üstün ısı dağılımı.
-Sitesinde veya hareket inkübasyon üzerine uygundur.
-Kolay görüntüleme için Şeffaf güçlü HIP kapağı.
-Dipslides çıkarmadan görebilir
-L8 uygulamaları için uygundur.
-Yüksek Sıcaklık Koruması
-240V güç kaynağı
-12V güç kurşun mobil test
Download