Türkiye`de Bölgesel Kalkınma

advertisement
economicpolicyresearchinstitute
ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü
Türkiye’de Bölgesel
Kalkınma
Emin Dedeoğlu
7 Aralık 2006, Konya
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Slide 2
Türkiye’de Bölgeler Arası Eşitsizlikler
Düzey 2 Bölgelerine Göre Kişi Başı GSYİH Endeks Değerleri (Türkiye=100)
1995
Kişi Başı GSYİH 2001 Türkiye Ortalaması: 2.146 $
„ Kocaeli Düzey 2 Bölgesi 2001 Yılı Kişi Başı Ortalama GSYİH: 3.419 $
„ Ağrı Düzey 2 Bölgesi 2001 Yılı Kişi Başı Ortalama GSYİH: 788 $
„
Kocaeli
İzmir
İstanbul
Ankara
Tekirdağ
Bursa
Aydın
Adana
Zonguldak
TÜRKİYE
Balıkesir
Antalya
Manisa
Kırıkkale
Konya
Hatay
Samsun
Kastamonu
Malatya
Trabzon
Kayseri
Gaziantep
Şanlıurfa
Erzurum
Mardin
Van
2001
Ağrı
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Türkiye’de Bölgesel Kalkınma
„ Bölgesel Kalkınma Planları:
Î Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
Î Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
Î Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi
Î Doğu Anadolu Projesi
Î Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (1989)
„ İstatistiki Bölge Birimleri (2002)
Î Düzey 1: 12,
Î Düzey 2: 26,
Î Düzey 3: 81 (il)
„ Kalkınma Ajansları Kanunu (Şubat 2006)
„ Yerel - Bölgesel Kalkınma İnisiyatifleri
Slide 3
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Yerel - Bölgesel Kalkınma İnisiyatifleri
„ Yerel aktörlerin inisiyatifiyle kurulanlar
Î
Î
Î
Î
EGEV,
MEKİK,
SABEK,
BAGEV
„ Bölgesel Kalkınma Odaklı Projeler
Î Doğu Anadolu Kalkınma Programı,
Î GAP - GİDEM
„ AB Destekli Programlar kapsamında kurulanlar
Î YHKB - Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği,
Î OKAB - Orta Karadeniz Kalkınma Birliği,
Slide 4
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Slide 5
AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları
„ Doğu Anadolu Kalkınma Programı-DAKP
Î Bitlis, Hakkari, Muş, Van
„ GAP Bölgesel Kalkınma Programı
Î Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
„ TR82, TR83 ve TRA1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı
Î Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop,
Tokat
„ TRB1, TRA2, TR72 ve TR52 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı
Î Ağrı, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Iğdır, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Malatya,
Sivas, Tunceli, Yozgat
„
TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı-DOKA
Î Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon
„ Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Î Edirne ve Kırklareli
„ Toplam 278,5 Milyon € (AB katkısı: %85, Ulusal katkı: %15)
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yapısı
Slide 6
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Slide 7
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yapısı
İzmir ve Çukurova Kalkınma Kurullarında Üyelerin Dağılımı
20
15
10
Çukurova
„
İzmir:
Î Kamu Kurum ve Kuruluşları : 30 kişi
Î Özel Kesim ve STK’lar
: 70 kişi
„
Bölge
OSB ve Ser.
Meslek Kur.
Esnaf Kur.
Basın
Sendikalar
Üniversiteler
Münferit Kur.
Diğer STK
Oda - Borsa
STK
Özel Sektör
Yönetimler
Yer.
Kur.
0
Merkezi Yön.
5
İzmir
Çukurova:
Î Kamu Kurum ve Kuruluşları : 40 kişi
Î Özel Kesim ve STK’lar
: 60 kişi
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Slide 8
Ajansların Kaynakları
„ Genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi,
„ İl özel idare gelirlerinin yüzde biri,
„ Belediye gelirlerinin yüzde biri,
„ Sanayi ve ticaret odalarının gelirlerinin yüzde biri,
„ Avrupa Birliği fonlarından sağlanacak kaynaklar,
„ Bağış ve yardımlar,
„ Bir önceki yıldan devreden gelirler.
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Aktarılacak kamu kaynakları*
(2004 yılı tahmini, Milyon YTL)
Kaynak
Genel Bütçe
Vergi Gelirleri
Katkı
Oranı
(%)
Bütçe
Gelirleri
Aktarılacak Toplam İçinde
Kaynak
Pay (%)
0,5
90.093
450
73
İl Özel İdareleri
1
3.551
36
6
Belediyeler
1
12.786
128
21
614
23,6
100
-
26 AJANS İÇİN TOPLAM
Her Bir Ajansa Ortalama
*: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütçesinden aktarılacak kaynaklar ile AB Fonları hariç. Kaynak: DPT
Slide 9
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
Uygulama ???
„ Önceliklerin belirlenmesi süreci
ÎMerkez/Yerel/Sivil
ÎKamu/Özel/Siyasi
Îİl önceliği
ÎPlanlar silsilesi
„ Uygulamada yaptırım/otorite eksikliği
ÎYetersiz bütçe
ÎKamu harcama sisteminin neresinde?
ÎKatılım ve şeffaflık
ÎBelirsiz statüÎKamu veya özel hukuk tüzel kişiliği
Slide 10
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma
TEŞEKKÜRLER
www.tepav.org.tr
Slide 11
Download