*Öğretmen ,peygamberler yolunun mirasçısıdır *Öğretmer, yüce bir

advertisement
*Öğretmen ,peygamberler yolunun mirasçısıdır
*Öğretmer, yüce bir misyonun temsilcisidir. Öğretmen, fikir işçisi ve mimarıdır.
*Öğretmen, maddeyi mana ile yoğuran ve bir iksir haline getiren usta bir
ellerdir.
*Öğretmen, pozitif ilimlerden, sosyal bilimlerden yola çıkarak mana alemine
kapılar aralayan, aydınlık ufuklara doğru yol alan muallimdir.
*Öğretmen, öğrencilerinin akıllarına ışık tutan ve aynı zamanda ruhlarına ve
duygularına dokunan şefkat ve merhamet abidesidir.
*Öğretmen, doğumdan ölüme kadar, bütün bir hayat boyu, hayatı şekillendiren
kudsî bir üstadtır.
*Öğretmenlerin , ferd üzerinde te'siri, anne, baba ve cemiyyetin te'sirinden kat
kat üstündür. Aslında, anneyi de, babayı da, hatta cemiyyeti de yoğuran
onlardır. Onların elinin, içine girmediği her hamur tatsız ve tuzsuz sayılır.
*Onlar, Allah'ın insanları yükseltip, alçaltmasında kullandığı birer el ve birer
dildir.
*Evet,gerçek muallimini bulmuş bedevî bir topluluk, melekler kadar ulvîleşir ve
o topluluğun her bir ferdi gökteki yıldızlar kadar yücelir ve etrafına ışık saçar.
*Öğretmenlerin ellerinde madenler saflaşır, som altına ve pırıl pırıl gümüşe
inkılâb eder. O sırlı ellerde en ham ve en değersiz şeyler, eşşiz elmaslar hâline
gelir. Hiçbir fabrika onlar kadar seri ve onlar kadar sistematik olarak iş
göremez. Karşısına aldığı yüzlerce insana, bir anda bütün duygu ve
düşüncelerini aksettirmek öğretmenlerden başka kimseye nasip olmamıştır.
*Öğretmen görevini icra ederken ferdin ve cemiyetin de kendisine medyun
olduğu bir diğergamdır. Bugün doğru olarak ne biliyorsak ve ne biliniyorsa
hepsi onların birer eseridir.
Öğretmenler, kâinatın içerisindeki sayısız hikmet dolu tabloların birer
tercümanı, o mana dolu tabloların konuşan dili, sesi ve soluğudurlar.
Öğretmenler, Allah’ın ilim sıfatının yeryüzündeki mümessilleridirler. Onun
içindir ki Yüce Allah “hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” buyururken,
Peygamber Efendimiz de “Ben muallim olarak gönderildim” buyurmaktadır.
Bu mana , bu duygu ve bu düşüncelerle dopdolu yürekleri taşıyan irfan
ordularına selam olsun der , 24 kasım öğretmenler gününü münasebetiyle
öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ederim.
Selam ve Sevgi ve saygılarımla…
Download