okul, üniversite, öğretmen, akademisyen

advertisement
OKUL, ÜNİVERSİTE, ÖĞRETMEN,
AKADEMİSYEN
Her insan akla, akılda eğitime muhtaçtır.
İnsana ve eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır.
Her aydın; toplumdaki hastalığı görmek, onu tedavi etmek,
toplumu çağın gereklerine göre ilerletebilmek için akıl ve
bilim öncülüğünde, vatansever, temiz yürekli, fedakar
olmalıdır.
Okul; gençliğe, insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi,
şerefi ve bağımsızlığı öğretir.
Ortaöğretimde ve yükseköğretimde; Milli kimliğin oluşmasında,
millet bilincinin anlaşılmasında öğretmenlerin önemli bir
işlevi vardır.
Öğretmenler; toplumun zihin dünyasının mimarlarıdır.
Öğretmenler; ülkenin yarınlarına adanmışlığın,
fedakarlığın ve hoşgörünün birer temsilcileridir.
sevginin,
Öğretmenler; çağın bilgisiyle ve mesleki becerisiyle donanmış,
Türk Milleti’nin istikbalinin teminatı gençleri geleceğe
hazırlamak ve yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluk taşırlar.
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek, her
öğretmenin asli görevidir.
Eğitim sistemi; her dönem yaz boz tahtasına çevrilmiştir.
Eğitimin milli niteliği aşındırılmıştır. Eğitim sistemi adeta
çözümsüz bir yapıdadır.
Her yıl yeniden ele alınan sınav ve yönetmelikler,
öğretmenleri sıkan ve bunaltan sorunlar olmuştur. Her
seferinde yeniymiş diye gündeme getirilen ve uygulanan
projelerle sorunları çözmek mümkün değildir.
Üniversiteler; özgür düşünen, bağımsız bireyler yetiştiren bir
eğitim kurumudur. Çok sesliliğin var olabileceği tek özgür
alan üniversitelerdir.
Üniversiteler; hayatın ne kadar içindedir? Bilimsel eser
üretmeyen akademisyenler; her şeyi bilir iddiasında herkese
akıl verir ama bunun ne kadarını kendileri gerçekleştirir?
Dünya genelinde, başarılı öğrenciler altın değerindedir. Hemen
her ülke; vizyon sahibi gençlerin peşindedir. Bulduklarında
her türlü bursu vermeye hazırlar. Ama başarı ölçütleri çok
farklı olarak ezberci değil, yaratıcı ve girişimci gençler
arıyorlar.
Etkin ve saygın üniversiteler; sadece derslere odaklı değil,
sanatı ve sporu da hayatının bir parçası haline getiren
öğrenciler istiyorlar. Bulduklarında da hiç kaçırmıyorlar.
Bilimsel eser üretmeyen unvan sahibi akademisyenler;
üniversiteleri lise düzeyine düşürmüştür. Okunmayan birkaç
makaleyle topluma, bilime katkısı ve etkisi olmayan öylesine
yapılmış tezlerle, salla başı, eğil, al unvanı anlayışıyla
doktor, doçent, profesör unvanına sahip olan birçok
akademisyen, yetişen öğrencilerin gerisindedir.
Her yerde açılan devlet ve vakıf üniversiteleri; akademik
bilimsel düzeyi düşürmüştür. Unvanlı akademisyenler ordusu,
görkemli bina kampüsleri oluşmuştur.
Ancak üniversiteler, akademisyenler; bilim dünyasında, ülke
sorunlarına çözüm üretmede çok sınırlı yere sahiptir.
Üniversiteler memur zihniyetli akademisyen yerine; üreten,
bilim adamı amaçlı akademisyen politikası benimsemedikçe,
öğrenci de diplomalı özelliksiz insanlar olacaktır.
Eğitim ve öğretimde temel amaç;
Akılcı aydınlanmacı bilimsel fikir ve düşünceleri özümsemiş,
İnsan haklarına ve hukuka saygılı,
Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerine içtenlikle bağlı,
Milli ve kültürel değerlerle evrensel
kişiliğinin bir parçası haline getirmiş,
ahlaki
değerleri
Vatan, millet, bayrak ve meslek sevgisiyle, ülkesine ve
milletine hizmet aşkıyla dolu,
Bilimsel, fiziksel
yetiştirmektir.
ve
ruhsal
anlamda
donanmış
gençler
Karanlık çağdışı dogmaların, küresel akımların pasif
takipçileri olarak değil, vatan topraklarının hamuruyla
yoğurulmuş, yüksek ideallere sahip, yenilikçiliğin peşinde
koşan, sadece tüketen değil, araştıran, üreten ve yeni
buluşlar geliştiren gençler yetiştirilmelidir.
Değerli Öğretmenler; yüksek sorumluluk duygusuyla yürüttüğünüz
özverili çalışmalarınızı, bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da aynı azim, irade, özveri ve kararlılıkla
sürdüreceğinize olan inancım tamdır.
Yeni eğitim öğretim yılında, başarı ve esenlikler dilerim.
Download