8. sınıf coşmaya soruları

advertisement
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
3)
1. BÖLÜM
DİKKAT! Bu bölümde 1’den 10’a kadar
puan değeri 1,25 olan sorular vardır.
1. Adım
2. Adım
1)
3. Adım
35
SAYI
30
25
20
4. Adım
15
10
Yukarıdaki örüntüye göre 7. adımda kaç tane
birim kare vardır?
5
24-30
31-37
38-44
45-51
52-58
Grafiğe göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
I. Grup genişliği 6’dır.
II. Açıklık en fazla 34’tür.
III. Yaşı 35 ile 50 arasında olan en fazla 67 kişidir.
IV. Yaşı en büyük olan grubun eleman sayısı
30’dur.
A) 4
B) 3
C) 2
A) 41
YAŞ
D) 1
2)
4)
2n+1
4
4
Geometrik dizisinin ortak çarpanı kaçtır?
A) 1
B) 2 Coşmaya 2013
C) 4
B) 61
C) 85
D) 113
www.coskunkoleji.org
0
0,1111111... ifadesinin eşiti nedir?
A) 0,1
D) 1
2
3
B) 0,3
C) 0,3
D) 0,1
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
5)
7) 1,1,2,3,5,8,13... fibonacci dizisinde 14. terimin
son iki basamağının rakamları toplamı kaçtır?
A) 14
5 Kırmızı
3 Mavi
B) 8
C) 6 D) 1
3 Kırmızı
5 Mavi
Birinci torbada 5 kırmızı 3 mavi, ikinci torbada 3 kırmızı 5 mavi top vardır. Birinci torbadan
rastgele bir top alınıp ikinci torbaya atılıyor.
Ikinci torbadan rastgele alınan bir topun kırmızı olma olasılığı nedir?
20
72
B)
29
72
C)
4
9
D)
15
64
www.coskunkoleji.org
A)
6) Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi dik üçgendir?
A) 9, 11, 16
B) 7,14,17
8) Bir kızın eşit sayıda kız ve erkek kardeşi vardır. Onun erkek kardeşlerinin kız kardeşleri
sayısı erkek kardeşlerin sayısının iki katı ise
bu ailede kaç kız vardır?
C) 20,21,29
D) 6,12,14
A) 3
Coşmaya 2013
4
B) 4
C) 7
D) 9
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
9)
A
3
D
2. BÖLÜM
DİKKAT! Bu bölümde 11’den 30’a kadar
puan değeri 2,50 olan sorular vardır.
y
E
x
6
11) Bir konser için satılan 140 biletin bir kısmı tam
bir kısmı %50 indirimli fiyattan satılmıştır. Toplam
2604 TL toplandığına göre tüm biletler tam fiyatından satılsa en az kaç TL daha toplanırdı?
8
B
C
12
[DE] // [BC], |AD| = 3, |BD| = 6, |EC| = 8, |BC| = 12
|DE| = x, |AE| = y ise x + y kaçtır?
B) 8
C) 10
10)
x -9 : x -5x+6
x2-2x-15 x2-10x+25
2
2
1
B) x-2 Coşmaya 2013
C) x-5
C) 864
D) 876
12) Bir ABCD dörtgeninde s(Â) > 90 ve (Ĉ) < 90’dir.
|AB| = 8, |BC| = 12, |CD| = 16, |AD| = 15 ise |BD|’nin
alabileceği kaç tam sayı değeri vardır?
A) 2
ifadesinin en sade hali nedir?
A) 1
B) 804
D) 12
www.coskunkoleji.org
A) 6
A) 756
x-5
D) x-2
5
B) 6
C) 15
D) 16
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
13)
y
C(a, 3a+b)
K(b, 2a)
|CK|= a 7 birim
C
3a+b
a 7
2a
b
255
1
C) 16
D) 13
48
C) 5
D) 2
10
www.coskunkoleji.org
B) 10
5
14) x, y ve z tam sayılardır.
-3 ≤ x < 7
-1 ≤ y ≤ 13
5 < z ≤ 10
B)1
Coşmaya 2013
16) x2 + 8x + y2 = 6 denklemini sağlayan x’in tam
sayı değerleri için kaç tane (x,y) ikilisi vardır?
A) 8
x2-2y+3z ifadesinin en küçük değeri
nedir?
A) -8
B) 13
4
x
Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere
göre, a oranı kaçtır?
b
A) 2
7
A) 10
K
a
1
15) Bir sayı örüntüsünün kuralı n n+1 + (n+1) n
ise bu örüntünün 9. terimden başlayarak 255.
terime kadar olan (9 ve 255 dahil) tüm terimlerin
toplamı ne olur?
C) 4
D) 22
6
B) 10
C) 16
D) 18
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
17) Berna’nın 6 kızı var, hiç oğlu yoktur. Berna’nın kızlarının da ya 6 kızı ya da hiç çocuğu
yoktur. Berna’nın kız torunlarının hiç çocuğu
yoktur. Berna’nın 30 kızı veya kız torunu varsa,
Berna’nın kızları veya kız torunları arasında hiç
çocuğu olmayan kaç kişi vardır?
19)
A) 22
A) 501
C)26
D) 28
18)
A
B
C
D
Şekildeki evler ve ağaçlar düz bir caddede ve
eşit uzaklıktadır. Bu 6 evin her birinde bir çocuk yaşamaktadır. Bu 6 çocuk hangi ağacın altında toplanırsa çocukların toplam yürüdükleri
yollar toplamı en az olur?
A) A
B) B
Coşmaya 2013
C) C
2
12
22
20012
y = 3 + 5 + 37 + ... + 4003
ise, x - y’ye en yakın tam sayı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
www.coskunkoleji.org
B) 24
2
2
2
2
x = 1 + 2 + 3 + ... + 2001
1
3
5
4001
7
C) 1999
D) 2001
20) 1, 2, 2, 2, 2, 3, 5, 7, 9 rakamlarının çember
etrafında kaç farklı dizilimlerinde 2 rakamları
yanyana gelmez?
A) 24
D) D
B) 1001
B) 30
C) 60
D) 120
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
21)
23) ABC dik üçgeninin AB ve BC dik kenarlardır. D ve
E noktaları, m(BAE) = 30c ve m(BDC) = 45c olacak
Elif
şekilde sırasıyla [AB] ve [BC] üzerinde alınıyor.
İnci
Can
Onur
Ece
|AE| =
ve |CD| =
ise AE ve CD’nin kesişim nok-
tası ile [AB] doğru parçası arasındaki uzaklık kaç
birimdir?
Efe
A)
Esra arkadaşlarının isimlerini bir çarka yazıyor. Esra her hafta sonu bu arkadaşlarından
birini ziyaret etmek için çarkı çevirip ok atıyor.
Bütün arkadaşlarını ziyarete gitmeden tekrar
aynı kişiye ziyarete gitmiyor. Buna göre ilk hafta İnci’yi ziyaret ettiği bilindiğine göre bütün ziyaretleri bir kız bir erkek olacak şekilde devam
etme olasılığı nedir?
2
15
B)
3
10
C)
4
15
D)
B) 3+ 3
3
C) 3 -1
2
D) 3+1
2
1
10
www.coskunkoleji.org
A)
1
3+ 3
22)
24)
D
104
A
80
40
m
B
C
Şekilde [AB] // [DC], |AB| = 40m, |CD| = 80m,
|AD| = 104m’dir. A’dan yola çıkan bir hareketli m
doğrusu üzerinde 32 m yol almak koşuluyla D’ye
ulaşmak istiyor. Bu yol en az kaç metredir?
birim ve büŞekildeki küçük çemberin yarıçapı
yük çemberin yarıçapı
birimdir. Küçük çember
büyük çemberin merkezinden geçiyorsa taralı bölgenin alanı kaç br2 ’ dir?
A)
7
B) 7
Coşmaya 2013
C) 14
D) 14
A) 144
8
B) 152
C) 168
D)172
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
25)
27) 2013 sayısını böldüğünde 57 kalanını veren kaç sayı vardır?
A) 8
6- y2 - 36
B) 6
C) 4
D) 3
6+ y2 - 36
Yukarıda bir kenarının uzunluğu verilen karelerle sınırlanmış taralı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
B) 24 y2 + 36
C) 12 y2 - 36
D) 24 y2 - 36
www.coskunkoleji.org
A) 12 y2 + 36
28) M = 3x.9x.27x.81x
N = 32x + 32x + 32x + ... + 32x
26) C, M, Y negatif olmayan tam sayılardır.
C + M + Y = 12 ise C.M.Y + C.M + M.Y + C.Y
maksimum değeri nedir?
A) 112
olmak üzere, M = 81.N olduğuna göre x kaçtır?
B) 92
C) 72
D) 62
A) 0
Coşmaya 2013
9
9 tane
B) 1
C) 2
D) 3
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
29) x2-7x+3 = 0 ise x3+
A) 154
27
işleminin eşiti nedir?
x3
B) 197
C) 280
3. BÖLÜM
D) 343
DİKKAT! Bu bölümde 31’den 40’a kadar
puan değeri 3,75 olan sorular vardır.
31) Bir pastacı kalfası %30’luk 10 kg şekerli su karışımını taşırken 1 kg’nı döküyor. Ustası anlamasın diye
karışıma 1 kg su ilave ediyor. Karışımın tadına bakan
pasta ustası şekeri yeterli görmeyip 1 kg’sini alıyor ve
yerine 1 kg şeker ilave ediyor.
Buna göre yeni karışımın şeker yüzdesi kaçtır?
30)
A
y
12
9
B
2y
75
22
D) %35,2
D) %30
C
D
32) 5x2 + 23y2 + 207 - 48y + 20xy ifadesinin en
küçük değeri kaçtır?
ABC dik üçgeninde m(BAC) = 90c
2.m(BAD) = m(ABD) = 2.y |AB| = 9 ve |AC| = 12
cm olduğuna göre |DC| = x kaç cm’dir?
A)
B) %33,4
www.coskunkoleji.org
A) %34,3
165
B)
11
Coşmaya 2013
120
C)
11
D)
A) 0
15
2
10
B) 15
C) 167
D) 207
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
35) Bir tekne ve bir kano A noktasından başlayarak nehirde akıntı yönünde hareket ediyorlar. Kano akıntıyla hareket ederken tekne
ise sabit bir hızla ilerliyor. Tekne B noktasına
varıp buradan nehrin tersi istikametinde geri
dönüyor. Tekne A noktasından ayrıldıktan 11
saat sonra kano ile buluştuğuna göre tekne A
noktasından B noktasına kaç saatte gitmiştir?
33) a1, a2, a3 ... a2013 > 0 olmak üzere
a
a
a
S = a1 + a2 + a3 +
3
4
5
...
a
a
a
+ a2011 + a2012 + a2013
2013
1
2
ise S’nin alabileceği en küçük değer nedir?
B) 2012
2013
A) 2012.2013
C) 2012
D) 2013
34) Bir ABC eşkenar üçgeninde [BC] üzerinde
bir D ve [AB]’nin uzantısında bir E noktası alınıyor. m(BAD) = 28, m(DAC) = 32, |BE| = |DC|
ise m(BED) kaçtır?
A) 42
B) 32
Coşmaya 2013
C) 28
www.coskunkoleji.org
A) 4
11
C) 5
D)
11
2
36) 3A, 3C, 3N harfi ile oluşturulan dizilişlerin
kaç tanesinde CAN kelimesi oluşmaz?
A) 1050
D) 14
B) 9 2
B) 1109
C) 1110
D) 1680
8. SINIF COŞMAYA SORULARI
37) Bir ABC üçgeninin iç bölgesinde bir D
noktası |BD| = |AC| olacak şekilde alınıyor.
m(DBA) = 14, m(DBC) = 22, m(ACB) = 50 ise
m(BAD) nedir?
A) 14
B) 24
C) 36
39) Bir kenar uzunluğu 20 cm olan düzgün altıgen şeklindeki bir dart tahtasında puanlama
atılan bir okun köşelere uzaklığı 10 cm ve 10
cm’den az ise 0, değilse 1 puan alıyor.Buna
göre ok atan kişinin bir atışta puan alma olasığı nedir? (π = 3)
D) 50
38) A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları
birer kez kullanılarak oluşturulan 6 basamaklı
sayıların kaç tanesi bir doğal sayının karesidir?
A) 0
Coşmaya 2013
B) 1
C) 2
www.coskunkoleji.org
A) 3 -1
3
12
1
3
C)
1
3-1
D)
1
3+1
40) Bir ABC dik üçgeninde [AB] ┴ [BC] dir. D
ve E noktaları sırasıyla [AB] ve [BC]’nin orta
noktalarıdır. |CD| = 15, |AE| = 20 ise |DE| kaçtır?
A) 5
D) 3
B)
B) 5 5
C) 10
D) 10 2
Download