Çalışma Bakanlığı toplu sözleşmenin detaylarını

advertisement
On5yirmi5.com
Çalışma Bakanlığı toplu sözleşmenin detaylarını
paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına
2018 ve 2019 yıllarında yapılacak artışın belirlendiği 4. dönem toplu sözleşme
görüşmelerinin detayları paylaşıl
Yayın Tarihi : 26 Ağustos 2017 Cumartesi (oluşturma : 10/31/2017)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019
yıllarında yapılacak artışın belirlendiği 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin detayları paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, mutabakatla sonuçlanan kamu görevlileri ve kamu emeklileri
nin 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerine
ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Buna göre, 24 Temmuz'da Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'nin taleplerinin Devlet Personel
Başkanlığına ulaştırılması ve 1 Ağustos'ta müzakerelerin ilk toplantısıyla başlayan süreçte 14
Ağustos'ta bakanlıkça yapılan kamu görevlileri sendikaları heyetine, 2018'in ilk alt ayı için yüzde 3,
ikinci altı ayı için yüzde 3, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 3, ikinci altı ayı için yüzde 3 ve 6 aylık
dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon
farkının ödeneceği şeklinde teklif verildi.
Daha sonra, 15-20 Ağustos'ta genel ve 11 hizmet koluna ilişkin talepleri içeren müzakereler
yürütüldü. 21 Ağustos'ta bakanlıkça yeni toplu sözleşme teklifi, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde
3,5, ikinci altı ayında yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında ise yüzde 5 olarak
kamuoyuyla paylaşıldı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile tekrar görüşülüp 4'üncü dönem
toplu sözleşmede anlaşmaya varıldı.
Sözleşme memur ve memur emeklilerinin maaşlarına nasıl yansıyacak?
Buna göre 2017 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2 bin 721 olan en düşük memur maaşı, 2018'in ilk altı
ayında 2 bin 829 liraya, yılın ikinci altı ayında 2 bin 928 liraya, 2019'un ilk altı ayında 3 bin 45
liraya, ikinci altı ayında ise 3 bin 198 liraya yükseltildi.
2017 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 277 lira olan ortalama memur maaşı ise 2018'in ilk altı ayında 3
bin 395 liraya, ikinci altı ayında 3 bin 500 liraya, 2019'un ilk altı ayında 3 bin 627 liraya, ikinci altı
ayında 3 bin 795 liraya yükseltildi.
2017 yılı Temmuz ayı itibarıyla bin 871 lira olan kamu emeklisi maaşı da 2018 yılının ilk altı ayında
bin 945 lira, 2018 yılının ikinci altı ayında 2 bin 13 lira, 2019'un ilk altı ayında 2 bin 93 lira, ikinci
altı ayında ise 2 bin 197 lira oldu.
Kamu çalışanları ve kamu emeklilerine 2018 yılında kümülatif olarak yüzde 7,6, 2019'da yüzde 9,2,
2018-2019 yıllarında ise kümülatif olarak yüzde 17,54 oranında zam yapıldı.
Ayrıca altı aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyonun öngörülen artıştan fazla olması halinde
aradaki farkın maaşlara yansıtılmasının da bağıtlandığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 2002
yılında aile yardımı dahil 392 lira olan en düşük memur maaşında 2018'in ilk altı ayında reel olarak
yüzde 105, nominal yüzde 622, yılın ikinci altı ayında reel yüzde 112, nominal yüzde 647, 2019'un
ilk altı ayında reel yüzde 121, nominal yüzde 677, ikinci altı ayında reel yüzde 132, nominal yüzde
716 artış sağlandı.
2002 yılında aile yardımı dahil 578 lira olan ortalama memur maaşında da 2018'in ilk altı ayında
reel yüzde 67, nominal olarak yüzde 487, 2018'in ikinci altı ayında reel yüzde 72, nominal yüzde
505, 2019 yılının ilk altı ayında reel olarak yüzde 78, nominal yüzde 527, ikinci altı ayında reel
yüzde 86, nominal yüzde 556 oranında artış uygulanacak.
2002 yılında 377 lira olan kamu emeklisi maaşında ise yeni sözleşmeyle gelecek yılın ilk altı ayında
reel yüzde 47, nominal yüzde 416, 2018'in ikinci altı ayında reel yüzde 51, nominal yüzde 434,
2019'un ilk altı ayında reel yüzde 58, nominal yüzde 455, ikinci altı ayında ise reel yüzde 65,
nominal olarak yüzde 483 oranında artış oldu.
Kamu mali dengesi gözeltildi
Açıklamada, kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan zammın bir taraftan çalışanları memnun etmeye
yönelik, diğer yandan kamu mali dengesini koruma amacı da gözettiği bildirildi.
Enflasyonun orta vadede düşüş trendine girdiği bir ortamda hükümetin mali imkanlarını sonuna
kadar kullanarak kamu çalışanlarının refah payındaki artışı sağladığı vurgulanan açıklamada, yapılan
artış oranının piyasalarca olumlu karşılandığı, 4'üncü Dönem Toplu Sözleşmede 80 milyon
vatandaşın haklarının gözetildiği belirtildi.
Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı
Öte yandan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'nce 776 maddeden oluşan bir talep paketi
sunulduğu, toplu sözleşme kapsamına alınacak taleplerin ayıklanıp, 406 maddeden oluşan
taleplerin değerlendirildiği aktarıldı.
Bu kapsamda mevcut 258 maddede düzenleme, 50 maddede iyileştirme yapıldığına ve eklenen 70
yeni madde ile kamu çalışanları ve emeklilere yeni kazanımlar sağlandığına işaret edilen açıklamada,
öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğinin artırıldığı, yeni kurulan üniversitelerdeki geliştirme
ödeneği uygulamasının da 2019 sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünde görev yapan personele, ilave havacılık tazminatı verilmesinin de
sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, sözleşmede yer alan yeni düzenlemelere ilişkin şunlar
paylaşıldı:
"Birçok kamu kurumunda gerçekleştirilen fazla çalışmalara katılan kamu görevlilerinin fazla çalışma
ücretleri artırılmıştır. 4C'li geçici personele yapılan ek ödeme 2018 yılında 255 liraya çıkarılmıştır.
Engellilere dönük olmak üzere mesleki uyum eğitimleri, çalışma koşullarının engelliler için uyumlu
hale getirilmesi, kamu kurumlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık yapılması, engelli kamu
görevlilerinin görev mahalli dışındaki eğitimlerinde refakatçi temin edilmesi kararına varılmıştır.
Engelli çocuğu bulunan kamu çalışanlarına çocuk yardımının artırımlı ödenmesi sağlanmıştır. Kadın
istihdamına olumlu katkı sağlanması için kamu kurumlarında kreş hizmeti sunulmasının önemine
vurgu yapılmıştır. Arazide çalışan kamu çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler yapılmıştır. Birçok
hizmet kolunda zorunlu olarak yapılan fazla çalışmaların karşılığı olarak artırımlı ücret ödenmesi
sağlanmıştır. Kamu çalışanlarımızın, işe geliş-gidişlerinde servis ve toplu taşımadan yararlanma
imkanları genişletilmiştir. Emanet memuru, icra memuru, sosyal güvenlik kurumu, vergi dairesi,
nüfus müdürlükleri gibi vatandaşımızla doğrudan temas halinde olan birim personelimizin
haklarında iyileşmeler yapılmıştır."
Bayram fazla mesai ücretlerine düzenleme
Toplu sözleşmede yer alan yeni düzenlemeler arasında resmi ve dini bayram günlerinde görev
yapan çalışanlara fazla mesailerinin artırımlı ödenmesinin sağlandığı da hatırlatıldı.
Ayrıca sözleşme ile itfaiye ve zabıta personeli ile geçici barınma merkezlerinin bulunduğu illerdeki
sağlık ve AFAD personelinin haklarında iyileştirmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, Türkiye'de helal
gıda sertifikalı ürünlere ilişkin altyapının kurulmasıyla eşgüdümlü olarak kamu çalışanlarına sunulan
yemek hizmetinde "helal gıda sertifikası" aranmasına dönük farkındalık oluşmasının da sağlandığı
kaydedildi.
Kamu çalışanlarının hac ibadetini yerine getirebilmesi için eğer kullanabileceği yasal izni yoksa 20
gün ücretsiz izinli sayılmasının önünün de yeni sözleşmeyle açıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar
kaydedildi:
"1 Ağustos'tan itibaren aralıksız olarak yürüttüğümüz müzakerelerle sadece 5 milyonu aşan kamu
çalışanlarımız ve emeklilerimizin hayatına değil, 80 milyon vatandaşımızın hayatına dokunacak
kazanımlar sağlanmıştır.
Sonuç olarak; 15 yıl boyunca, AK Parti hükümetleri olarak kamu çalışanlarımızın örgütlenmelerini
öncelik yaparak, devlet ile çalışanını aynı masada buluşturarak kamu çalışanlarımız için birçok
düzenlemeyi ve kazanımı gerçekleştirdik. 4’üncü Dönem Toplu Sözleşme sürecini şeffaf, katılımcı
bir anlayışla sürdürdük. Kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve milletimiz adına hakkaniyetli bir
sonuçla bağıtladık. "
Açıklamada, 4'üncü dönem toplu sözleşmesinin kamu çalışanlarına, kamu emeklilerine ve millete
hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Çalışma Bakanlığı toplu sözleşmenin detaylarını paylaştı
Download