DÜNYA MÜSLÜMAN GENÇLİK ZİRVESİ VE FUARI GÜÇ 2017 | 3

advertisement
DÜNYA MÜSLÜMAN GENÇLİK ZİRVESİ VE FUARI
GÜÇ 2017 | 3. ULUSAL KURUL TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU (TASLAK)
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın katkıları ile TASAM, Dünya İslam Forumu (DİF) ve Uluslararası Afrika
Üniversitesi’nin 07-09 Nisan 2017’de Hartum-Sudan’da düzenlediği Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve
Fuarı [GÜÇ 2017] ile ilgili olarak 25 Mayıs 2017’de 3. Ulusal Kurul Toplantısı İstanbul’da Millî Türk Talebe
Birliği’nde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı’ya Millî Türk Talebe Birliği, Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği, Safa Vakfı, Uluslararası Kudüs
Gençlik Platformu, Genç Ortam, Dünya İslam Forumu ve TASAM katılmışlardır.
Toplantı’da gündem maddelerine uygun olarak konular konuşulmuş ve bazı kararlar alınmıştır. Buna göre;
1. 07-09 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen GÜÇ 2017’nin genel bir değerlendirmesi yapılmış
ve Zirve genel olarak başarılı bulunmuştur. Özellikle bu alanda çalışma yapılması ve sürdürülmesine
ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Zirve’de yer alan tebliğ sunumu, sergi, mehter takımı gösterileri
değerlendirilmiş, bu tür çalışmaların faydasına değinilmiştir.
2. Zirve’de sunulan makalelerin kitaplaştırılmasının TASAM tarafından sürdürüldüğü ifade edilmiştir.
3. GÜÇ 2018 makale içeriklerinin ana konu başlıklarına göre değerlendirilmesi ve Zirve’nin cazibesi
açısından konuşmacı olarak tanınmış kişilere daha çok ağırlık verilmesi önerilmiştir.
4. Güç 2018’in düzenleneceği yer olarak; Bosna Hersek, Bursa, Kıbrıs gündeme gelmişse de, Zirve’nin
yapılacağı ülke/şehirde bulunan partnerler, uluslararası açıdan ulaşım, konaklama vb. konuların da
önem taşıdığı değerlendirilerek İstanbul’un tercih edilmesi uygun görülmüştür.
5. Zirve tarihi konusunda Nisan ayının uygunluğu konuşulmuş, tam tarih noktasında da ülkesel önemli bir
çalışma ile aynı takvime denk düşmemesi için iyi bir inceleme yapılması, Başbakanlık çalışma
takviminin de gözetilerek tarih belirlenmesi uygun görülmüştür.
6. GÜÇ 2017’de Ulusal Kurul’a 18 STK katkıda bulunmuştur, aynı şekilde GÜÇ 2018 için de etkili çalışma
yapacak STK’lara ihtiyaç olduğu belirtilmiş, bu STK’ların toplantılara katılması için çalışma, ziyaret ve
davet yapılması uygun görülmüştür.
7. GÜÇ 2018 için yakın zamanda sponsorluk çalışmalarının başlatılması uygun görülmüştür.
8. GÜÇ 2018 Ulusal Kurul başkanlığına MTTB (Millî Türk Talebe Birliği) seçilmiştir.
9. Bir sonraki toplantı yeri ve saatinin Ramazan ayı içinde iftar yemekli olması düşünülmüştür. Toplantı
yeri ve saati ayrıca bildirilecektir.
25 Mayıs 2017, İstanbul
Download