2016 Ocak Ayı Dış Ticaret İstatistikleri Y.Ö.

advertisement
Dış Ticaret İstatistikleri
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
YÖNETİCİ ÖZETİ
Ocak 2016
2016 YILI OCAK AYINDA İHRACAT % 22,0, İTHALAT % 19,7, DIŞ
TİCARET AÇIĞI % 13,4 AZALDI.
2016 yılı Ocak ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre % 22,0 azalarak 9 milyar 597 milyon dolar,
ithalat % 19,7 azalarak 13 milyar 358 milyon dolar olmuştur.

Dış ticaret açığı % 13,4 azalarak 4 milyar 343 milyon dolardan 3 milyar 762 milyon
dolara gerilemiştir.

2015 yılı Ocak ayında % 73,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Ocak
ayında % 71,8’e düşmüştür.

Avrupa Birliği ile yapılan dış ticarette; ihracat % 9,7, ithalat % 18,7 azalmıştır.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin
olmuştur. Ocak ayında Almanya’ya 1 milyar 90 milyon dolarlık ihracat yapılırken,
Çin’den 1 milyar 924 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır.

Fasıllar düzeyinde ihracatta 1 milyar 237 milyon dolar ile motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça,
aksesuarı, ithalatta da 2 milyar 251 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar ilk
sırada yer almıştır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı % 3,2, ithalatı
içindeki payı % 16,7 olarak gerçekleşmiştir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride bir önceki aya göre ihracat % 1,1,
ithalat % 1,5 azalmıştır.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
29/02/2016
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download