BÜLTEN Temmuz 2007 Acayip Havalar: Öldürücü sıcaklar, kuraklık

advertisement
BÜLTEN
►Temmuz►2007
Acayip Havalar: Öldürücü sıcaklar, kuraklık, susuzluk, orman yangını ve aynı
zamanda sel ve taşkın haberleri ile lebalep dolu olan Temmuz ayında,
sevinmek mi yoksa hem sevinmek, ama bu arada biraz da endişelenmek mi
gerektiği konusunda tam karara varamadığımız bir “olay” cereyan etti: Açık
Radyo Kitapları’nın birincisi, yani “tarihin ilk küresel ısınma çizgi romanı”
yayınlandı ve hemen “yok sattı”! Britanyalı çizer ve aktivist Kate Evans’ın
yazıp-çizdiği “Acayip Havalar - İklim Değişikliği Hakkında Bilmek
İstemediğiniz Ama Muhtemelen Öğrenmek Zorunda Olduğunuz Her Şey;
(önsöz: George Monbiot), bir aydan kısa bir süre içinde ikinci baskısının
yapılmasını gerektirecek kadar büyük bir ilgi gördü. (Kimseye zorla satılması
yönünde en ufak bir baskı yapılmadığına da yemin ederiz ayrıca...) “Acayip
Havalar’ın ikinci baskısını tüm kitapevlerinde ve “çok satılan” kitapların
bulunabildiği “market” ve mağazalarda da bulabilmek mümkün.
Seçim: Açık Radyo Temmuz Ayı içinde, daha Haziran’dan başlayarak
Türkiye’nin içine girdiği hareketli seçim sath-ı mailini pek çok yönüyle tartışmak
ve değerlendirmek üzere ve ODTÜ’den Prof. Dr. Aysıt Tansel’le birlikte,
Türkiye’de 1950-2004 yılları arasındaki bütün seçimleri ele alarak yaptıkları,
siyasal sonuçlarla ekonomik performans arasındaki ilişkiyi inceleyen
araştırmalarını konuşmak üzere Chicago Illinois Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ali
Akarca, Prof. Ersin Kalaycıoğlu ile birlikte yazdıkları "Turkish Democracy
Today" isimli kitaptan yola çıkarak Türkiye demokrasisinde seçimler, partilerin
pozisyonları ve seçmen davranışları üzerine etraflı analiziyle Sabancı
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, doğrudan bir demokratik bir hak
1
olarak çevrenin, bütün siyasi partilerin, hatta bağımsız adayların programına
alınması konusundaki talep ve manifestolarını anlatmak üzere TEMA Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu, seçimler öncesinde,
partilerin bireysel ve toplumsal ruh sağlığı meselesine nasıl yaklaştıklarını,
ülkenin ruh sağlığı meselelerine duyarlı milletvekili adaylarının bulunup
bulunmadığını, ayrıca toplumda son zamanlarda artan şiddet ve içe kapanma
eğilimini konuşmak üzere Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Doç. Dr.
Peykan Gökalp, seçimlerin laiklik, demokrasinin genişletilmesi, iktidar
muhalefet ilişkilerinin dinamikleri vb. konularının bir “yabancı dost” gözüyle
değerlendirilmesini yapan Princeton ve California Üniversiteleri uluslararası
hukuk ve uluslararası ilişkiler dalları öğretim üyesi Prof. Dr. Richard Falk,
kamuoyu araştırmaları yürütmek üzere Türkiye’yi dolaşan, ve seçim sonuçları
konusunda en doğru tahminlerden birini gerçekleştiren SAM araştırma şirketi
yöneticisi sosyolog Cenap Nuhrat, seçmen kimdir, demokrat kimlik nedir,
Anadolu’da ekonomiden ve terörden sonra küresel ısınma tehlikesi nasıl
seçmen gündeminin en ön sıralarında yer alır gibi konuları Açık Radyo
mikrofonlarına konuk oldular.
Kültür, müzik, sanat, çevre, tasarım, bilişim, hukuk, aktivizm, vesaire:

Bu gibi alanlarda sahip oldukları zengin bilgi ve birikimleri
dinleyicilerimizle paylaşmak üzere stüdyolarımıza konuk olan bazı
isimler de şunlardı: Çanakkale Yalı Hanı ve Han Ahalisi’ni konuşmak
üzere İlhami Algör, 50. sayısı yayınlanan Cogito Dergisi editörü Şeyda
Öztürk, Arkitera Mimarlık Merkezi’nin mimarlık arşivini Arkiv adıyla sanal
âlemde hizmete sokması sebebiyle Arkitera yöneticilerinden ve
programcı dostlarımızdan Ömer Yılmaz, Türkiye’nin 122 Önemli Bitki
Alanı çalışmasını anlatmak üzere Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Orman Programı Müdürü Sedat Kalem, Saklıköy Görme Engelliler
Kampı’nı değerlendirmek üzere Young Guru Academy’den Aslı Levent
ve görme engelli katılımcı Hande Keykubat, Eczacıbaşı Bilişim ve eGüven’in birlikte gerçekleştirdiği “Tasdix“projesini anlatmak üzere
2
Dr.Tarık Aşkın, İstanbul’da gerçekleşecek olan “Uluslararası Otomobilsiz
Şehirlere Doğru” konferansını tanıtmak üzere radyomuzun “TrajiTrafikten Beşerî Trafiğe” programı yapımcıları İdil Işık ve Yeşim Ayöz,
Türkiye’nin kültürel ve etnik çoğulluğunu belgeleyen “Ebru” sergisi ve
aynı adlı kitabı dolayısıyla Attila Durak, “İstanbul’u Tabeladan Okumak”
sergisiyle mimar ve programcı dostumuz Aykut Köksal, Aksanat’ın
gelişimini ve şu an tiyatro üzerinde uyguladığı ‘daraltma’ politikasını
anlatmak üzere tiyatro sanatçısı Tilbe Saran…

Ayrıca; Lâtife Hanım kitabının yazarı İpek Çalışlar, Fransız matematikçi
ve fizikçi Henri Poincaré ‘yi anlatmak üzere Sabancı Üniversitesi rektörü,
matematikçi Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, Ulvi Cemal Erkin’in eşi piyanist
Ferhunde Erkin’in ölümü üzerine müzik yazarı Evin İlyasoğlu, ölüm
yıldönümünde Afife Jale’yi anlatmak üzere Prof. Dr. Ayşegül Yüksel,
yazar Franklin Wedekind’i değerlendirmek üzere Tiyatro Pera Sanat
Yönetmeni ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Nesrin Kazankaya, “Her
Çekirdek Bir Ağaçtır” projesini anlatmak üzere yeni “Manisa Tarzanı” Dr.
Fahrettin Er, doğum gününde Pina Bausch’u anmak üzere tiyatro
eleştirmeni Dikmen Gürün yaptığımız röportajlarla Açık Radyo’dan
seslenen isimlerdi.

Dünyayı bisikletle gezen ve “Bir Bilet Al” kitabının yazarı Gizem Altın,
Yolculuk dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Ceyda Taşdelen, Piyanist
İdil Biret, fotoğraf sanatçısı ve yazar Özcan Yurdalan, meslek hayatının
büyük bir bölümünde tıp ile ilgili konuları ele alan İngiliz yazar ve
gazeteci Neville Hodgkinson ve “Ateş Toprakları” kitabının yazarı ve
programcımız Oya Ayman çeşitli programlarımıza konuk oldular.

Bu ay Açık Radyo bir de konser verdi. Tam kadro Engin Gürkey
Ensemble canlı yayında “Güldede” albümünü seslendirdi.
3

“Madame Bovary” okumaları ise sona erdi. Gustave Flaubert’in eserini;
Tahsin Yücel tercümesiyle ve tiyatro sanatçısı Tilbe Saran’ın sesiyle,
yazarın bölümlemelerine sadık kalınarak iki ay boyunca toplam on iki
saat ve otuz altı bölüm halinde yayınlamış olduk.
Yine bu ay, programcımız Hilmi Tezgör, Vertigo programının 500üncü
“nüshasını” dinleyicilere –ve tabii müziksever programcılara ve AR
çalışanlarına– sundu.
Temmuz Ayı’nda basılı medyadaki “varlığımız” da şöyle oldu: Birikim, Radikal
Cumartesi, Tempo, Business Week, Dünya, Referans, Sabah, Bizim Gazete,
Hürriyet Kelebek, Agos, Radikal, Milliyet, Evrensel, Turkish Daily News,
Birgün, Alem Dergisi, Cumhuriyet Kitap eki, Zaman Gençlik eki, Milliyet Sanat,
Marketing Türkiye, Hürriyet, Yeni Mesaj, Radikal İki, Elle dergisi, Virgül dergisi,
Yeşiliz dergisi, 2’debir dergisi, Açık Radyo programcılarının sözlerine ve
yazılarına, Açık Radyo’nun ilk kitap yayınına sayfalarında yer vererek, Açık
Radyo’yu haber konusu yaptılar.
4
Download