FONBULTENI 2CEYREK_M_R6.indd - Yapı Kredi Portföy Yönetimi

advertisement
2010
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU (YFAE2)
2. ÇEYREK
Fonun Tanımı
Fon, portföyünün en az % 80’i ile hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Pasif olarak yönetilmekte olan fon, İMKB 30
Endeksi’ne dahil olan hisse senetleri ile Endeks’in performansını aylık en az % 90 korelasyonu ile yakalamayı amaçlamaktadır.
Önerilen Müşteri Profili
Uzun vadede hisse senetleri getirisinden tam anlamıyla yararlanmak isteyen ve risk alabilen yatırımcılara önerilir.
Fon Bilgileri
Risk Seviyesi:
Yüksek
Yatırım İçin Tavsiye Edilen Süre: Minimum 1 yıl
Minimum İşlem Tutarı:
100 pay
Fon Fiyatı: 0,032312 TL (30 Haziran 2010 itibarıyla)
Alım Satım Kuralları:
• İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nın açık olduğu günlerde 13:30’a kadar verilen alım
talimatları 1 iş günü sonra, geri satım talimatları ise 2 iş günü sonra talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşir.
• 13:30’dan sonra verilen alım-satım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden alım talimatları 2 iş günü, geri satım talimatları ise 3 iş günü sonra gerçekleşir.
İşlem Kanalları:
YKB Şubeleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları
(ATM, 444 0 444 Telefon Bankacılığı, www.yapikredi.com.tr)
Yönetim Ücreti:
Portföy değeri üzerinden günlük % 0,012
Karşılaştırma Ölçütü:
% 90 İMKB Ulusal-30 Endeksi
% 10 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları: % 80-100 Hisse Senedi
% 0-20 Ters Repo
% 0-20 Borsa Para Piyasası
Ocak-Haziran
Dönem (%)
2010
2009
2008
2007
2006
Fonun Getirisi
Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi
Enflasyon (TÜFE)
Toplam Fon Sayısı*
Fonun Standart Sapması
Karşılaştırma Ölçütünün S.S.’sı**
Fonun Değeri (milyon TL)
Toplam Fon içindeki oran
Yönetilen Fon Toplamı (milyon TL)
1,50
2,90
3,59
24
1,75
1,61
21
0,27
7.478
79,91
81,80
6,53
24
1,77
1,74
18
0,25
7.043
-45,75
-45,31
10,06
24
2,69
2,67
11
0,19
5.818
41,19
42,86
8,39
22
1,77
1,75
16
0,29
5.436
-5,71
-6,15
9,65
27
1,73
1,73
14
0,28
4.993
Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
*Kurucusu Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım olan fonlar kastedilmektedir.
**Standart sapma (SS), fiyatlardaki dalgalanmayı ölçen istatistiksel bir göstergedir. Sapmanın yüksek olması fonun fiyatının ortalamadan fazla saptığını, volatil ve riskli olduğunu gösterir.
Yukarıdaki tablonun hazırlanmasında SPK ve İMKB verileri kullanılmıştır.
Portföy Dağılımı (30/06/10 itibarıyla)
Yatırım Yaptığı İlk
5 Hisse Senedi
%92
(30/06/10 itibarıyla)
Hisse Senedi
Garanti
Akbank
İş Bankası (C)
Turkcell
Sabancı Holding
%8
Ters Repo
Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan size en uygun
fonun seçimi için müşteri temsilciniz ile görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden
dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.
30
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards