beden dili tiyatro topluluğu

advertisement
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR YÜKSEKOKULU
“ BEDEN DİLİ TİYATRO TOPLULUĞU ”
“Ç.Ü. BESYO Beden Dili Tiyatro Topluluğu” 2008-2009 yılları
arasında
Çukurova
Üniversitesi
Beden
Eğitimi
ve
Spor
Yüksekokulu’nda Engelliler Koordinatörlüğü’nde Yrd.Doç.Dr. Gonca
İNCE tarafından kurulmuştur.
Bu tiyatro topluluğu üyeleri, seçmeli
olarak yüksekokulumuzda açılan işaret dili dersini alan öğrencilerden
oluşturulmuştur.
Oyun
senaryoları
öğrencilerimiz
tarafından
yazılmakta ve oynanmaktadır. Tiyatro senaryolarının işaret diline
çevriminde,
işaret
yararlanılmaktadır.
dili
ders
hocamız
Burcu
PİŞKİN’
den
Ç.Ü. BESYO Beden Dili Tiyatro Topluluğunun Genel Amacı:
Ç.Ü. BESYO Beden Dili Tiyatro Topluluğu’nun genel kuruluş
amacı, tiyatro oyunlarının hem işitme engelliler, hem de işitme engelli
olmayanların
birlikte
seyredebilecekleri
imkânları
oluşturarak
kaynaşmalı eğitime katkı sağlamasıdır.
Yapılan
kullanılarak
tiyatrolara
(işitme
bakıldığında,
engelliler
oyunların,
tarafından
ya
işaret
hazırlanan)
dili
sahneye
konulduğu ya da işaret dili kullanmadan işitme engeli olmayan
bireylerin seyredebileceği şekilde hazırlandığı görülmektedir.
Ç.Ü. BESYO Beden Dili Tiyatro Topluluğu’nun diğer tiyatro
topluluklarından farkı, hem işaret dilinin kullanılması hem de işaret
dilini
bilmeyenlerin
anlayabileceği
şekilde
konuşarak
oyunları
izleyiciye sunmasıdır. Bu sayede her iki tip seyirciye ulaşma şansı elde
edilmiş ve seyirciler arasında kaynaşmanın olacağı düşünülmektedir.
Özellikle kaynaştırılmış eğitimde bu tip tiyatro topluluklarının
ilköğretim düzeyinde yaygınlaştırılması, işitme engelliler ile işitme
engelli olmayan çocukların kaynaşmasında büyük katkı sağlayacağı
kanısındayız.
Ç.Ü. BESYO Beden Dili Tiyatro Topluluğunun Alt Amaçları:
• Ç.Ü.
BESYO
öğrencilerine
öğrendikleri
işaret
dilini
pekiştirmelerine katkı sağlamak.
• Yaz
dönemlerinde
Ç:Ü.
BESYO
bünyesinde
açılmasını
planladığımız “İşitme Engelliler Yaz Kampı” na katılacak olan
işitme engelli çocuklara spor aktiviteleri ile birlikte tiyatro
gösterileri hazırlamak, oynamak ve oynatmak.
•
Ç.Ü. BESYO Beden Dili Tiyatro Topluluğu’nun oyunlarını farklı
mekânlarda sunmak ve toplumu, engelliler ile ilgili olarak
farkındalık yaratarak bilinçlendirmek.
Download