temel sağlık hizmetleri genel müdürlüğü bilgi notu

advertisement
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ NOTU
KONUSU
TARİHİ
Görme Engelliler İçin Braille Alfabesinde Hazırlanan
Kitaplar
4.01.2010
Eğitim her insan için olduğu gibi engelli bireyler için de çok önemli bir işleve
sahiptir. Engellilerin kendine yeterli, toplumla kaynaşabilen, üretken ve özgür bireyler
haline gelebilmeleri ancak eğitim sayesinde mümkündür.
Görme engelli bireylerin çevrelerini algılamaları ve bilgi toplamaları sağlam
kalan
duyularına
dayalı
olup
dokunma
duyularından
geniş
ölçüde
yararlanmaktadırlar. Bu duyunun kullanılması ise bu bireylere uygun özel eğitim
yöntemlerine dayalı olarak kazandırılması gerekmektedir. Özellikle Braille (kabartma)
yazılı materyallerin okunması görme engellilerin eğitim-öğretim çalışmalarında önemli
bir yer tutmaktadır.
Hayatın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme anne karnındaki bebeğin
sağlığından yaşlılık dönemindeki kişinin sağlığına kadar tüm yaş gruplarını ve yaşam
kalitelerini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Bebeklerde ve okul öncesi
çocuklarda protein-enerji malnütrisyonu, D vitamini yetersizliği, anemi, zayıflık,
şişmanlık, çeşitli vitamin yetersizlikleri, basit guatr ve yaygın diş çürükleri,
yetişkinlerde şişmanlık, şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları
bunlardan bir kaçıdır. Yapılan araştırmalar, ülkemizde yetersiz beslenmede
ekonomik güçlüklerden daha ziyade, bilgi eksikliği ve uygulamada yapılan
hataların etken olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle toplumun her kesiminin
beslenme konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır.
Ülkemizde görme engellilerde de toplumda yaygın olduğu üzere beslenme ve
sağlık konularında yeterli bilgiye sahip olunmadığı ve bunun sağlık durumunu
olumsuz yönde etkilediği tahmin edilmektedir.
Sağlık Bakanlığı olarak 2004 yılından itibaren merkez ve taşra teşkilatında
toplumun beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmesine yönelik birçok
eğitim programı yürütülmektedir. Her yıl sayıları daha da artan bu eğitimlerde bu yıl
görme engelliler için özel bir programın uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bunun ilk adımı olarak sağlıklı beslenme davranışının geliştiği önemli bir
dönem olan öğrenciler için “İlköğretim Çocukları İçin Sağlıklı Beslenme” kitabı ile orta
eğitim kademesindeki öğrenciler için ise 24 ayrı konuda hazırlanan “Sağlıklı
Beslenme ve Fiziksel Aktivite Broşürleri” Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği
ile işbirliği yapılarak braill alfabesinde basılarak dağıtımı yapılmıştır. İleriki dönemde
sesli kitapların hazırlanması planlanmaktadır.
İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME KİTABI
Yazarı
Basım Adeti
Hedef Kitle
Dağıtım
Kitabın
Hazırlanma
Gerekçesi
Prof.Dr.Nilgün Karaoğlu
Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim
Üyesi
1100
İlköğretim çağı 1-6. sınıfta eğitim gören görme engelli çocuklar
Ülke genelindeki tüm görme engelli ilköğretim okulları (toplam
15 adet)
Hızlı büyüme ve gelişme nedeni ile okul çocuklarının pek çok
besin öğesine olan ihtiyacı hayatın diğer dönemlerine oranla
daha fazladır. Bu dönemde çocukların doğru beslenme
alışkanlıkları kazanmaları ile yeterli ve dengeli beslenmeleri
oldukça önemli bir husustur. Ancak, ülkemizde çocukların
hatalı beslenme alışkanlıklarına ve bu nedenle de bazı önemli
sağlık sorunlarına sahip oldukları bilinmektedir. Çocukluk
dönemindeki bu hatalı beslenme alışkanlıkları büyüme ve
gelişme yanında okul performansını da olumsuz yönde
etkilemektedir. Ayrıca bu dönemde yapılan hatalı beslenme
uygulamaları ileriki dönemlerde de devam etmekte olup, kalp
hastalıkları, yüksek tansiyon ve şişmanlık gibi hastalıklar içinde
temel risk faktörü oluşturmaktadır. Kitap görme engelli okul
çağı çocuklarının sağlıklı beslenmenin yanında çocukların
daha hareketli bir yaşam tarzı benimsemeleri, fiziksel aktivite
düzeylerinin arttırılması ve bu konuda desteklenmeleri
konusunda bilgi vermektedir.
SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE BROŞÜRLERİ
Yazarı
Basım Adeti
Hedef Kitle
Dağıtım
Broşürler
(24 adet)
Broşürlerin
Hazırlanma
Gerekçesi
Genel Müdürlüğümüz tarafından Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri desteğinde hazırlanmıştır.
1100
İlköğretim çağı 7-8 sınıfta eğitim gören görme engelli çocuklar ve
yetişkinler
Tüm görme engelli ilköğretim okulları (toplam 15 adet) ile ülke
genelinde görme engelliler yararına çalışan 12 dernek
 Yeterli ve Dengeli Beslenme
 Besinlerin Satın Alınması
 Besinleri Hazırlama, Saklama ve Pişirme İlkeleri
 Kahvaltının Önemi
 Sağlık İçin Sağlıklı Süt İçin
 Gebelik ve Beslenme
 Emziklilik Dönemi ve Beslenme
 Bebek Beslenmesi
 Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme
 Okul Çocuklarının Beslenmesi
 Ergen ve Beslenme
 Yaşlılık ve Beslenme
 Fiziksel Aktivite ve Sağlık
 Şişmanlık (Obezite)
 Kanser ve Beslenme
 Menopoz, Osteoporoz ve Beslenme
 Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme
 Diyabet ve Beslenme
 Kronik Böbrek Hastalıkları ve Beslenme
 Besin Alerjileri
 Spor ve Beslenme
 Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (I, II, III)
Hayatın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme, anne karnındaki
bebekten yaşlılık dönemindeki kişinin sağlığına kadar tüm yaş
gruplarını ve yaşam kalitelerini etkileyen en önemli faktörlerden
birisidir. Ancak, ülkemizde yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı çok
önemli sağlık sorunları bulunmaktadır. Bebeklerde ve okul öncesi
çocuklarda protein-enerji malnütrisyonu, D vitamini yetersizliği, anemi,
zayıflık, şişmanlık, çeşitli vitamin ve mineral yetersizlikleri, basit guatr
ve yaygın diş çürükleri, yetişkinlerde şişmanlık, şeker hastalığı,
hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları bunlardan bir kaçıdır.
Yapılan araştırmalar, ülkemizde yetersiz beslenmede ekonomik
güçlüklerden daha ziyade, bilgi eksikliği ve uygulamada yapılan
hataların etken olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde görme
engellilerde de toplumda yaygın olduğu üzere beslenme ve sağlık
konularında yeterli bilgiye sahip olunmadığı ve bunun sağlık
durumunu olumsuz yönde etkileyebileceği tahmin edilmektedir. Bu
kapsamda, görme engelli bireylerin de sağlıklı beslenme konusundaki
duyarlılığının arttırılması ve bilinçlendirilmesi amacıyla 24 adet broşür
hazırlanmıştır.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards