Slayt 1 - KLU - TBMYO Elektrik

advertisement
1
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE
KARAKTERİSTİKLERİ
DOĞRU AKIM MAKİNELERİ – Tanımlar
•
Doğru akım makinelerinin kutupları sabit veya elektromıknatıslı olmaktadır. Sabit mıknatıslar
küçük güçlü generatörlerde veya özel amaçlarda kullanılmaktadır.
•
Kutupları elektromıknatıslı olanların kutup bobinleri ise çeşitli şekillerde beslenip uyartılır.
•
Doğru akım makinelerinde kutup sargılarından doğru akım geçirilerek sabit bir manyetik alan
oluşturulması işlemine uyartım adı verilir.
Bütün doğru akım makinelerinde sargı uçları şu şekilde kabul edilmiştir.
Endüvi sargı uçları;
Yardımcı sargı uçları;
Şönt sargı;
Seri sargı uçları;
A-B
G-H
C-D
E-F
Yabancı uyartımlı generatörlerde uyartım sargısı uçları I-K ile gösterilir.
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
2
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Tanımlar
Yol verme reostası: (Motorlarda kalkış akımının sınırlanması amacıyla kullanılır.)
Şebeke bağlantı ucu
Şönt sargı bağlantı ucu
Endüvi bağlantı ucu
L
M
R
Uyartım reostası: (Uyartım akımımın ayarlanması amacıyla kullanılır.)
C-D ’nin kısa devre edilmesiyle şebekeye ya da endüviye bağlantı ucu
Şönt sargıya bağlantı ucu
s
Şebeke yada endüviye bağlantı ucu q
t
Akım yönlü motor veya jeneratör
bağlantı şeması
3
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ VE
KARAKTERİSTİKLERİ
4
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Generatörler; mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Doğru akım generatörü,
mekanik enerjiyi doğru akım elektrik enerjisine dönüştüren elektrik makinesidir.
Doğru akım generatörleri uyartım şekillerine göre iki çeşittir.
 Yabancı uyartımlı generatörler
 Kendinden uyartımlı generatörler
Kendinden uyartımlı generatörler de kullanılan alan sargısına göre üçe ayrılırlar.
a) Şönt Generatörler
b) Seri Generatörler
c) Kompunt Generatörler
5
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Kalıcı Mıknatıslı
Düz Kompunt
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Harici Uyartımlı
Ters Kompunt
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Seri
Şönt
6
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Yabancı Uyartımlı Generatörler
Yabancı Uyartımlı Generatörler
• Bu generatörler harici bir kaynağa ihtiyaç duyarlar. Kullanılacak olan harici kaynak başka bir
doğru akım kaynağı olabileceği gibi basit bir akü, kontrollü yada kontrolsüz doğrultmaç olabilir.
• Yabancı uyartımlı DA generatörlerinde endüvi sargı uçları A – B, yardımcı sargı uçları G - H ve
uyartım sargısı uçları ise I - K harfleri ile gösterilir.
Uyartım devresi direnci
Endüvi akımı
Harici kaynak gerilimi
Endüvi gerilimi
Yabancı Uyartımlı generatörün
devreye bağlantısı
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
𝑹𝒎 = 𝑹𝒇 + 𝑹
𝑰𝒂 = 𝑰𝒚
𝑽𝒇 = 𝑰𝒎 𝑹𝒇 + 𝑹 = 𝑰𝒎 . 𝑹𝒎
𝑬𝒂 = 𝑼 + 𝑰𝒂 𝑹𝒂 ⟹ 𝑼 = 𝑬𝒂 − 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂
7
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Yabancı Uyartımlı Generatörler
Yabancı uyartımlı doğru akım generatörün klemens bağlantısı
Doğru akım generatörlerinde uyartım devresine seri olarak tsq reostası bağlanır. Bu reostanın
t ve s uçları generatörün uyartım akımının ve dolayısıyla manyetik alanın ayarlanması sağlanır.
Uyartım akımının ayarlanması endüvide indüklenen kutup (uç) gerilimini değiştirir.
Yabancı uyartımlı generatörler başka bir DA kaynağına ihtiyaç duyduklarından nadiren
kullanılırlar. Laboratuvar ve ticari testler, özel regülasyon setleri için.
8
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Yabancı Uyartımlı Generatörler
Yabancı Uyartımlı Doğru Akım Generatörünün Boş Çalışma Karakteristiği
• Yabancı uyartımlı bir generatörün devir sayısı sabit ve yük akımı sıfır iken uyartım akımı ile
kutup gerilimi arasındaki bağıntıya yabancı uyartımlı generatör boş çalışma karakteristiği
adı verilir.
Deneyin Yapılışı:
– Yabancı uyartımlı generatörün boş çalışma karakteristiğini elde etmek için generatör normal
devir sayısı ile döndürülüp deney süresince sabit kalması sağlanır.
– Uyartım reostasının tamamen devrede olmasına dikkat edilip uyartım şalteri kapatılır ve
uyartım reostası yardımıyla uyartım akımı kademe kademe arttırılır.
– Uyartım akımının belirli değerleri için endüvi uçlarından okunan kutup gerilimi tabloya
kaydedilir. Öyle bir değere gelinir ki uyartım akımı arttırıldığı halde kutup geriliminin değişmediği
görülür. Bu durumda kutuplar doyuma ulaşmış demektir. Bundan sonra uyartım akımı uyartım
reostası yardımıyla kademe kademe azaltılarak sıfıra getirilir. Yatay eksen uyartım akımı dikey
eksen kutup gerilimi olarak alınıp çıkış ve iniş eğrileri çizilir.
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
9
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Yabancı Uyartımlı Generatörler
•
Elde edilen eğriye dikkat edilirse iniş eğrisinde uyartım
akımı sıfır olduğu halde generatör endüvisinde artık
mıknatısiyetten dolayı bir gerilim okunduğu görülür. Uyartım
akımı sıfır iken elde edilen bu gerilime remenans gerilimi
adı verilir.
Boş çalışma karakteristiği
10
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Kendinden Uyartımlı Generatörler
•
•
•
•
•
Kendinden Uyartımlı Generatörler
Harici bir kaynaktan değil de generatörün kendi ürettiği gerilim tarafından uyartılan
generatörlere kendinden uyartımlı generatörler adı verilir.
Kendinden uyartımlı generatörler uyartım sargılarının endüvi uçlarına bağlanış şekillerine göre
şönt, seri ve kompunt doğru akım generatörü olmak üzere üç çeşittir.
Artık Mıknatısiyet
Generatörlerin kutup sargılarından herhangi bir akım geçmese de manyetik malzemenin
doyuma ulaşmasından dolayı kutuplardaki manyetik alan sıfır olmaz. Bu manyetik alanın yok
olması zamana bağlıdır.
Generatörlerin çalıştıktan sonra kutuplarında kalan bu manyetik alana artık mıknatısiyet adı
verilir.
Generatör uzun süre çalıştırılmamış yada ilk kez çalıştırılıyor ise üzerinde herhangi bir artık
mıknatısiyet söz konusu olmayacağından kendi kendini uyartamaz. Bu nedenle pil, akü gibi
doğru akım kaynağı ile artık mıknatısiyet sağlanır yada makine yabancı uyartımlı olarak
çalıştırılır.
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
11
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Kendinden Uyartımlı Generatörler
•
•
•
•
•
•
Remenans Gerilimi
Generatör normal devir sayısı ile dönerken uyartım akımı sıfır olsa da kutuplardaki artık
mıknatısiyetten dolayı endüvide bir emk indüklenir.
İndüklenen bu gerilime remenans gerilimi adı verilir.
Kendi Kendine Uyartım
Daha önce çalıştırılmış bir doğru akım makinesi kutuplarında doyuma ulaşılmasından dolayı
artık mıknatısiyet kalır. Bu artık mıknatısiyet generatör anma hızında dönerken endüvi
sargılarında bir remenans gerilimi indükler.
Alan sargıları endüviye paralel olduğundan indüklenen bu gerilim alan sargılarından geçen
akımı arttırır. Alan sargılarındaki akımın artışı artık mıknatısiyet akısını da arttırır. Buna bağlı
olarak endüvide indüklenen gerilimi de artar.
Generatörde indüklenen gerilimin artışı alan sargısı direnç çizgisi ile manyetik doyum çizgisinin
kesiştiği noktaya kadar olur.
Eğer alan sargıları artık mıknatısiyet değerini azaltacak şekilde bağlanmış ise indüklenen
gerilimde azalma olur ve generatör kendi kendini uyartamaz.
12
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Kendinden Uyartımlı Generatörler
Kritik Direnç
Uyartım devresi direnç eğrisi, mıknatıslama eğrisini lineer olarak değiştiği noktada keserse bu
eğriye karşılık gelen değere kritik direnç adı verilir. Eğer uyartım devre direnci kritik devre direncinden
büyük ise indüklenen gerilimde herhangi bir artış olmaz ve bu nedenle generatör kendi kendini
uyartamaz. Kısaca generatörün kendi kendini uyartmaya başladığı uyartım reostası direnç değerine
kritik direnç denir.
Bir doğru akım generatörünün kendi kendini
uyartabilmesi için;
• Kutuplarda artık mıknatısiyet akısı bulunmalı
• Generatörün endüvisinde indüklenen gerilimin
oluşturacağı manyetik alan artık mıknatısiyet akısını
destekleyecek yönde olmalı
• Uyartım devresi toplam direnci, kritik direnç
değerinden küçük olmalıdır.
Uyartım devresi direnci ile endüvi uç
gerilimi arasındaki ilişki
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
13
ŞÖNT DOĞRU AKIM GENERATÖRLER
14
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Şönt Generatörler
•
•
•
Uyartım sargısı generatör endüvisine paralel şekilde bağlanmış olan generatörlerdir.
Dışarıdan herhangi bir uyartıma gerek duymadan kendi kendini uyartırlar.
Şönt generatörde endüvi uçları A – B, kutup(uyartım) sargısının uçları C – D, yardımcı sargı uçları
da G – H harfleri ile gösterilir.
Şönt generatör klemens bağlantısı
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Şönt generatör prensip devre şeması
Uyartım devresi direnci
Endüvi akımı
Uç gerilimi
𝑹𝒎 = 𝑹𝒇 + 𝑹ş
𝑰𝒂 = 𝑰𝒚 + 𝑰𝒎
𝑼 = 𝑰𝒎 𝑹𝒇 + 𝑹ş = 𝑰𝒎 𝑹𝒎
Uyartım akımı
𝑰𝒎 = 𝑹
Endüvi gerilimi
𝑬𝒂 = 𝑼 + 𝑰𝒂 𝑹𝒂 ⟹ 𝑼 = 𝑬𝒂 − 𝑰𝒂 𝑹𝒂
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
𝑼
𝒎
15
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Şönt Generatörler
16
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Şönt Generatörler
Şönt Generatör Dış Karakteristiği
•
•
Sabit devir sayısında uyartım direnci sabitken yük akımı ile uç gerilimi arasındaki bağıntıya
şönt generatörün dış karakteristiği adı verilir.
Şönt generatör boşta çalışırken eşdeğer devresinden de görüldüğü gibi endüvi akımı yük
akımı sıfır olduğundan uyartım akımına eşit olur. Bu akım tam yük akımının çok küçük bir
kısmına eşittir. Dolayısıyla boş çalışmada uç gerilimi U, endüvi iç direncinden dolayı oluşan
gerilim düşümü Ia.Ra ihmal edilirse Ea ‘ya eşit olur.
Eğer yük akımı arttırılırsa uç gerilimi aşağıdaki nedenlerden dolayı azalır.
– Ia.Ra gerilim düşümünün artması,
– Endüvi reaksiyonunun mıknatıslanmayı yok edici etkisinin artması,
– Uyartım akımının Ea’daki düşüm nedeniyle azalması.
17
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Şönt Generatörler
Şönt dinamonun yüklü çalışma deneyi
bağlantı şeması
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Şönt dinamo dış karakteristiği
18
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Şönt Generatörler
•
•
•
Yük akımının artması nedeniyle oluşan bu etkilerden de anlaşılacağı gibi
başarılı bir çalışma için generatörün doyum bölgesinde çalıştırılması
gerektiği görülmektedir. Aksi takdirde yukarıda açıklanan nedenlerden
dolayı uç gerilimi sıfıra düşer.
Şönt generatörün lineer bölgede çalıştığını ve yüklü şekilde uç
geriliminde belli bir düşüş olduğunu kabul edersek, gerilimdeki bu düşüş
uyartım akımında bir düşüşe dolayısıyla kutup akısında da bir düşüşe
neden olur. Akıdaki azalma endüklenen gerilimde azalmaya sebep
olacağından düşüş uç gerilimi sıfır olana kadar devam eder.
Doğru akım generatörünün doyum bölgesinde çalıştığını kabul edersek
akımdaki %10’ luk bir azalmanın kutup başına akıda %2 ile %3‘lük bir
azalmaya neden olduğu görülür. Sonuçta uç gerilimi boşta çalışma
gerilim değerinin altında bir değer olur ve bu gerilim değeri makinenin
başarılı bir şekilde çalışabilmesi için uygun bir değerdir.
Şönt Generatörün dış
karakteristik eğrisi
19
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Şönt Generatörler
•
•
•
Generatör yüklendikçe yük akım belli bir değere kadar artar. Bu değerden sonra yük
direncindeki azalmanın yük akımını arttıracağı yerde azalttığı görülür. İşte yük akımının
azalmaya başladığı bu noktaya kırılma noktası adı verilir. Bu noktadan itibaren uç gerilimi de
azalır.
Yük direncindeki azalma devam edince uyartım akımı sıfıra gider ve generatör kısa devre
edildiğinde yani yük direnci sıfır olduğunda geçen kısa devre akımı remenans geriliminin
endüvi direncine bölümüne eşit olur. Bu sonuç bize şönt generatörün kısa devre durumunda bir
zarar görmeyeceğini gösterir.
Bu tip generatörler akümülatör şarjında, galvanoteknide, küçük aydınlatma tesislerinde,
gerilimin yükle değişmesinin sakıncası olmayan yerlerde kullanılır.
20
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Seri Generatörler
•
•
•
Seri Generatörler
Uyartım sargısı generatör endüvisine seri şekilde bağlanmış olan generatörlerdir.
Dışarıdan herhangi bir uyartıma gerek duymadan şönt generatörlerde olduğu gibi kendi kendini
uyartırlar.
Seri generatörlerde endüvi uçları A – B, kutup(uyartım) sargısının uçları E – F, yardımcı sargı
uçları da G – H harfleri ile gösterilir.
Seri generatör prensip devre şeması ve klemens bağlantısı
Endüvi alan sargısı ve yük akımı
Endüvi gerilimi
Uç gerilimi
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
𝑰𝒂 = 𝑰𝒔 = 𝑰𝒚
𝑬𝒂 = 𝑼 + 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂 + 𝑰𝒔 . 𝑹𝒔
𝑼 = 𝑬 − 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂 − 𝑰𝒔 . 𝑹𝒔 ⟹ 𝑼 = 𝑬 − 𝑰𝒂 . (𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 )
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
21
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Seri Generatörler
•
•
•
•
Seri generatörlerde seri alan sargısından geçen akım endüvi sargılarından da geçtiğinden
kalın kesitli ve az sipirlidir.
Seri sargıya paralel bağlanan bir ayarlı direnç vasıtasıyla seri sargıdan geçen akımın
ayarlanması sağlanır.
Generatör boşta çalışırken seri sargının ürettiği akı sıfırdır. Dolayısıyla endüvi uç gerilimi artık
mıknatısiyetten dolayı oluşan Er remenans gerilimine eşit olur.
Generatör bir yüke bağlandığında, yükün çekeceği akım seri sargıdan geçeceğinden seri sargı
artık mıknatısiyet akısını destekleyecek yönde bir manyetik akı üretir. Bu durumda endüvide
indüklenen gerilim boşta elde edilen gerilim değerinden yüksek olur. Ancak uç gerilimi U,
üretilen E geriliminden;
 Endüvi direnci Ra ve seri sargı direnci Rs ‘den dolayı düşen gerilim,
 Endüvi reaksiyonunun etkisinden dolayı düşüktür.
Uyartım akımının ayarlanması amacıyla seri sargıya paralel ayarlı bir Rd direnci bağlanmıştır.
Rd bağlanmaz ise devreden endüvi akımı geçer ve Ia = Is = I olur. Seri generatörlerde kutup gerilimi
her yük akımı için ayrı değerdedir. Yük akımındaki az bir değişme kutup geriliminde büyük
değişmelere yol açar. Her ne kadar seri sargıya bağlanacak paralel direnç ile kutup gerilimini sabit
tutmak mümkünse de kullanışlı değildir. Bu bakımdan seri generatörler enerji üretimi için santrallerde
kullanılmazlar.
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
22
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Kompunt Generatörler
Kompunt (Bileşik) Doğru Akım Generatörleri
Hem seri hem de şönt sargıyı bulunduran generatörlerdir. Kompunt generatörlerde seri ve
şönt sargının oluşturduğu manyetik alan, bağlantı şekillerine göre birbirini destekleyecek (eklemeli
kompunt) yada yok edecek (ters kompunt) şekilde olabilir.
Endüvi akımı
𝑰𝒂 = 𝑰 + 𝑰𝒎
Endüvi gerilimi
𝑬𝒂 = 𝑼 + 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂 +𝑰𝒔 . 𝑹𝒔
Uç gerilimi
𝑼 = 𝑬 − 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂 − 𝑰𝒔 . 𝑹𝒔
Uyartım devresi direnci
𝑹𝒎 = 𝑹𝒇 + 𝑹ş
Uç gerilimi
𝑼 = 𝑰𝒎 . 𝑹𝒇 + 𝑹ş = 𝑰𝒎 . 𝑹𝒎
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Kompunt generatör prensip devre
şeması
23
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Kompunt Generatörler
Ana kutuplu ve yardımcı kutuplu Kompunt generatör bağlantıları
24
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Kompunt Generatörler
•
•
•
•
Arttırmalı (Eklemeli) Kompunt Generatör
Bu tip generatörlerde seri sargının oluşturduğu alan şönt
sargının alanını destekleyecek yöndedir.
Kendi aralarında yukarı ve orta kompunt şeklinde iki
çeşittir. Yukarı kompunt generatörlerde seri alan sargısı
kutup gerilimini oldukça arttırırken orta kompunt
generatörde endüvi reaksiyonundan meydana gelen
düşümü karşılayacak kadardır.
Azalmalı (Ters) Kompunt Generatör
Bu tip generatörde seri sargının alanı şönt sargının
alanını azaltacak yöndedir. Dolayısıyla kutup gerilimi
yüklendikçe çok düşer.
Kompunt generatörlerin boş çalışma karakteristiğinin
yapılışı ve eğrinin şekli, aynen şönt generatörün boş
çalışmada elde edilen eğri gibidir.
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Arttırmalı ve Azaltmalı Kompunt Generatör
25
Yukarı, Orta ve Ters Kompunt Generatörün
Eğrileri
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
Kompunt Generatörler
Kompunt Generatörün Dış Karakteristiği
Devir sayısı ve şönt uyartım devresi direnci sabitken, yük
akımı ile kutup gerilimi arasındaki bağıntıya kompunt
generatörün dış karakteristiği denir.
Kompunt generatörlerin kullanıldıkları yerler:
Eklemeli kompunt generatörler, ışıklandırma ve elektrikli motor
servislerinde kullanılır. Bu yerlerde aranan özellik gerilimin her
yük için sabit kalmasıdır. Eklemeli kompunt generatörlerde yük
artıkça seri sargının artan alanı düşen gerilimi karşılayacağı için
alıcılardaki gerilim sabit kalır.
Ters kompunt generatörler yük akımın artması ile gerilimin
düşmesi istenen yerlerde elektrokimya ve elektrometalürji
işlerinde kullanılır.
26
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörleri ve Karakteristikleri
DA Generatör gerilim-akım karakteristikleri
27
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
KAYNAKLAR
• OĞUZ, Necati; GÖKKAYA, Muhittin; Elektrik Makineleri I, MEB Yayınları, 1992
• PEŞİNT, M.Adnan; ÜRKMEZ, Abdullah; Elektrik Makineleri II, MEB Yayınları, 1992
• BAL, Güngör; Doğru Akım Makineleri ve Sürücüleri, Seçkin Yayıncılık, Ağustos
2001
• ALTUNSAÇLI, Adem; Elektrik Makineleri I, 2010
• Fitzgerald, A. E., Charles, Kingsley Jr. Umans, Stephen D., Electric Machinery
Sixth Edition McGraw-Hill Higher Education, 2003
• www.wikipedia.org
28
Download