Endüvi direnci - KLU

advertisement
1
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİNDE
VERİM
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Verim
Elektronik
ve
elektrik
mühendisliğinde işletmenin
(bir aygıt,
bileşen yada sistem) verimi, işe yararlı
çıkış gücünün (elektrik, mekanik ve ısıl
güç) tüketilen toplam elektrik gücüne oranı
olarak tanımlanır. Yunan alfabesindeki
küçük Eta (η) harfi ile gösterilir.
Giriş ve çıkışı enerjilerinin aynı birimler ile ifade edildiğinden verim boyutsuz bir
sayıdır ve birimi yoktur. Giriş ve çıkış enerjisinin alışılmış veya aynı birimlerde temsilinin
uygun olmadığı hallerde onları temsilen etkinlik faktörü gibi birimler de kullanılır. Örneğin;
fosil yakıt enerji santrallerinin ısı oranı kilowattsaat başına BTU olarak açıklanabilir. Bir ışık
kaynağının ışık verimi, belli güce göre elde edilen görünür ışık miktarını ifade eder ve birimi
watt başına lümen(lm/W) ’dir.
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
2
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Kompunt Generatörler
Dönüşüm süreci
Elektrik üretimi
Gaz türbini
Gaz türbini artı buhar türbini (kombine çevrim)
Su türbini
Rüzgâr türbini
Güneş pili
Yakıt hücresi
Dünya elektrik üretimi 2008
Motor
Yanmalı motor
Elektrik motoru
Doğal süreç
Fotosentez
Kas
Cihaz
Buzdolabı
Ampul
LED
Floresan lamba
Düşük basınçlı sodyum lamba
Metal halide lamba
Anahtarlamalı güç kaynağı
Enerji verimliliği
%40'a kadar
%60a kadar
%90!a kadar (pratikte ulaşılır)
%59'a kadar (teorik sınır)
%6–40 (teknolojik bağımlılık, %15 en sık kullanım, %85–90 teorik sınır)
%85'e kadar
Brüt çıkış %39, Net çıkış %33
%10-50
(200W üzeri) %70–99,99 ; (10-200W arası) %50–90; (10W'tan küçük) %30–60
%6'ya kadar
%14–27
en eski sistemler ~ %20; en son sistemler ~ %40–50
%0,7–5,1 ve %5-10
%4,2–14,9
%8,0–15,6
%15,0–29,0
%9,5–17,0
şu an pratikte %95
Su ısıtma
%90–95 (ısı pompası kullanmak daha verimlidir. Çünkü daha az elektrik enerjisi tüketir.)
Elektrikli ısıtıcı
diğerleri
Ateşli silah
Suyun elektrolizi
~%100 (neredeyse tüm enerji ısıya dönüştürülür)
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
~%30
%50–70 (teorik olarak azami %80–94)
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
3
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Bir makineye verilen güç bu makineden aynen alınamaz. Makinenin çeşitli
yerlerinde oluşan kayıplardan dolayı bir kısmı makinede ısı şeklinde kaybolur. Dolayısıyla
çıkış gücü kayıplara bağlı olarak değişiklik gösterir. Makineye Verilen Güç PV, makineden
Alınan Güç PA ve makinenin Verimi η(eta) ise verim;
𝜼=
𝑴𝒂𝒌𝒊𝒏𝒆𝒅𝒆𝒏 𝒂𝒍ı𝒏𝒂𝒏 𝒈üç
𝑴𝒂𝒌𝒊𝒏𝒆𝒚𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒍𝒆𝒏 𝒈üç
=
𝑷𝑨
𝑷𝑽
‘dir.
Genel olarak alınan güç makineye verilen güç ile toplam kayıpların toplamı,
𝑷𝑨 = 𝑷𝑽 − 𝑷𝑻𝑲 olduğuna göre
Verim ifadesi
𝜼=
𝑷𝑽 −𝑷𝑻𝑲
𝑷𝑽
Aynı şekilde verilen güç 𝑷𝑽 = 𝑷𝑨 + 𝑷𝑻𝑲 şeklindeki ifadesinden;
Verim ifadesi
𝜼=
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
𝑷𝑨
𝑷𝑨 +𝑷𝑻𝑲
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
4
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
5
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Doğru akım makinelerinde verim iki metotla bulunur.
Direk metotla
Proni freni ile
Kefeli fren ile
Fucoult freni ile
Dinamo freni ile
Proni freni
6
Fucoult freni
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Endirek metotla (Hesaplama metodu)
Endüvide indüklenen gerilim 𝑬 = 𝝓. 𝟐𝑷 .
𝒏 𝒁
. 𝟏𝟎−𝟖 (𝑽𝒐𝒍𝒕)
𝟔𝟎 𝟐𝒂
’tir.
Generatörün elektriksel verimi ise generatörden alınan gücün endüvide oluşan güce oranına
eşittir.
Generatörden alınan güç 𝑷𝑨 = 𝑼. 𝑰
Endüvide oluşan güç
𝑷𝑬 = 𝑬. 𝑰𝑨 ,
Elektriksel verim
𝜼=
Endüvide oluşan güç
𝑷𝑬 = 𝑷𝑨 + 𝑬𝒏𝒅ü𝒗𝒊 𝒅𝒆𝒗𝒓𝒆𝒔𝒊 𝒃𝒂𝒌ı𝒓 𝒌𝒂𝒚ı𝒑𝒍𝒂𝒓ı
Generatör verimi
𝜼=
𝑷𝑨
𝑷𝑬
=
𝑼.𝑰
𝑬.𝑰𝑨
𝑷𝑨
𝑷𝑨 +𝑬𝒏𝒅ü𝒗𝒊 𝒅𝒆𝒗𝒓𝒆𝒔𝒊 𝒕𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝒌𝒂𝒚ı𝒑𝒍𝒂𝒓ı
7
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek-1: Paralel bağlı 12 koldan oluşmuş 1440 iletkenli 8 kutuplu bir generatörün
kutup başına manyetik akısı 87.105maxwell olduğuna göre 360d/d ile dönerken elde edilen
EMK’yı bulunuz.
Verilenler
Φ=87.105 maxwell
2P=8
Z=1440 iletken
2a=12 paralel kol
n=360d/d
Endüvide indüklenen gerilim
𝑬 = 𝝓. 𝟐𝑷 .
𝒏 𝒁
. 𝟏𝟎−𝟖
𝟔𝟎 𝟐𝒂
= 𝟖𝟕. 𝟏𝟎𝟓 . 𝟖.
𝟑𝟔𝟎 𝟏𝟒𝟒𝟎
.
. 𝟏𝟎−𝟖
𝟔𝟎
𝟏𝟐
𝑬 = 𝟓𝟎𝟏, 𝟏𝟐𝑽 olarak elde edilir.
8
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek-2: Endüvisi paralel sargı ile sarılmış 4 kutuplu bir generatörde kutup başına
manyetik akı 5,6.106maxwell olduğunda 600 devirle 250V üretmektedir. Endüvideki toplam
iletken sayısını bulunuz.
Verilenler
Φ=5,6.105 maxwell
2P=4
E=250V
2a=4 paralel kol
n=600d/d
Endüvide indüklenen gerilim
𝑬 = 𝝓. 𝟐𝑷 .
Endüvideki toplam iletken sayısı
𝒁=
𝒁=
𝑬.𝟐𝒂.𝟔𝟎
𝝓.𝟐𝑷.𝒏.𝟏𝟎−𝟖
=
𝒏 𝒁
. 𝟏𝟎−𝟖
𝟔𝟎 𝟐𝒂
𝑬.𝟐𝒂.𝟔𝟎
𝝓.𝟐𝑷.𝒏.𝟏𝟎−𝟖
𝟐𝟓𝟎.𝟒.𝟔𝟎
𝟓,𝟔.𝟏𝟎𝟔 .𝟒.𝟔𝟎𝟎.𝟏𝟎−𝟖
𝒁 = 𝟒𝟒𝟔, 𝟒𝒔𝒊𝒑𝒊𝒓
9
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek-3: Dış devreye 65V altında 30A akım veren şönt generatörün endüvi direnci
0,04Ω, uyartım direnci 20Ω olduğuna göre,
a) Uyartım devresi akımını (Im),
b) Endüviden geçen akımı (Ia),
c) Endüvi EMK’sını (Ea),
d) Endüvi ve uyartım devresi bakır kaybını (Pa, Pm),
e) Generatörün verimini (𝜼) bulunuz.
Verilenler
U=65V
I=30A
Rm=20
n=600d/d
Ra=0,04
𝑼
𝑹𝒎
𝟔𝟓
𝟐𝟎
Uyartım akımı
𝑰𝒎 =
Endüvi akımı
𝑰𝒂 = 𝑰 + 𝑰𝒎 = 𝟑, 𝟐𝟓 + 𝟑𝟎 ⟹ 𝑰𝒂 = 𝟑𝟑, 𝟐𝟓𝑨
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
=
⟹
𝑰𝒎 = 𝟑, 𝟐𝟓𝑨
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
10
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Endüvide üretilen gerilim
𝑬 = 𝑼 + 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂 = 𝟔𝟓 + 𝟑𝟑, 𝟐𝟓. 𝟎, 𝟎𝟒
𝑬 = 𝟔𝟔, 𝟑𝟑𝑽
Endüvi bakır kayıpları
𝑷𝒂 = 𝑰𝟐𝒂 . 𝑹𝒂 = 𝟑𝟑, 𝟐𝟓𝟐 . 𝟎, 𝟎𝟒
Uyartım devresi kaybı
Endüvide üretilen güç
Generatörden alınan güç
𝑷𝒎 = 𝑰𝟐𝒎 . 𝑹𝒎 = 𝟑, 𝟐𝟓𝟐 . 𝟐𝟎 ⟹ 𝑷𝒎 = 𝟐𝟏𝟏, 𝟐𝟓𝑾
𝑷𝑽 = 𝑬. 𝑰𝒂 = 𝟔𝟔, 𝟑𝟑. 𝟑𝟑, 𝟐𝟓 ⟹ 𝑷𝑽 = 𝟐𝟐𝟎𝟓, 𝟒𝟕𝟑𝑾
𝑷𝑨 = 𝑼. 𝑰 = 𝟔𝟓. 𝟑𝟎 ⟹ 𝑷𝑨 = 𝟏𝟗𝟓𝟎𝑾
Generatör verimi
𝜼=
𝑷𝑨
𝑷𝑽
=
𝟏𝟗𝟓𝟎
𝟐𝟐𝟎𝟓,𝟒𝟕𝟑
⟹ 𝑷𝒂 = 𝟒𝟒, 𝟐𝟐𝟑𝑾
= 𝟎, 𝟖𝟖𝟒𝟏𝟔 ⟹ % 𝜼 = %𝟖𝟖, 𝟒𝟏𝟔
11
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek: Kutup gerilimi 200V olan bir şönt generatörün dış devreye 80A’lik bir akım
vermesi gerekiyor. Generatörün verimi %95 ve endüvi gücünün %3’ü endüvide ve %2’si de
uyartım devresinde kaybolmaktadır.
a) Endüvi gücünü (Pe, PV)
b) Endüvi bakır kaybını (Pa),
c) Uyartım devresi bakır kaybını (Pm),
d) Uyartım devresi akımını (Im),
e) Uyartım devresi ve endüvi direncini (Rm, Ra)
f) Endüvide üretilen EMK’yı (Ea) bulunuz.
Verilenler
U=200V
I=80A
Verim
=%95
Endüvi devresi bakır kaybı
Uyartım devresi bakır kaybı
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Pacu=%3
Pmcu=%2
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
12
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Generatör çıkış gücü
𝑷𝑨 = 𝑼. 𝑰 = 𝟐𝟎𝟎. 𝟖𝟎 ⟹ 𝑷𝑨 = 𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎𝑾
Verilen %95’lik verim değerinden üretilen güç hesaplanır.
Endüvide Üretilen güç
𝑷𝑽 =
𝑷𝑨
𝜼
=
𝟏𝟔𝟎𝟎𝟎
𝟎,𝟗𝟓
⟹
𝑷𝑽 = 𝟏𝟔𝟖𝟒𝟐, 𝟏𝟎𝟓𝑾
Endüvi bakır kayıpları
Endüvi gücünün %3’ü kadar endüvi bakır kaybı meydana gelmektedir.
𝑷𝒂 = %𝟑. 𝑷𝑽 = 𝟎, 𝟎𝟑. 𝟏𝟔𝟖𝟒𝟐, 𝟏𝟎𝟓 ⟹ 𝑷𝒂 = 𝟓𝟎𝟓, 𝟐𝟔𝟑𝑾
Uyartım devresi bakır kayıpları
Endüvi gücünün %2’ü kadar uyartım devresi bakır kaybı meydana
gelmektedir.
𝑷𝒎 = %𝟐. 𝑷𝑽 = 𝟎, 𝟎𝟐. 𝟏𝟔𝟖𝟒𝟐, 𝟏𝟎𝟓 ⟹ 𝑷𝒎 = 𝟑𝟑𝟔, 𝟖𝟒𝟐𝑾
Uyartım devresi akımı
Uyartım devresi bakır kayıpları 𝑷𝒎 = 𝑼. 𝑰𝒎
𝑰𝒎 =
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
𝑷𝒎
𝑼
=
𝟑𝟑𝟔,𝟖𝟒𝟐
𝟐𝟎𝟎
⟹ 𝑰𝒎 = 𝟏, 𝟔𝟖𝟒𝑨
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
13
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Uyartım devresi direnci
Uyartım devresi akımı
𝑹𝒎 =
𝑼
𝑰𝒎
=
𝑰𝒎 =
𝟐𝟎𝟎
𝟏,𝟔𝟖𝟒
⟹
𝑼
𝑹𝒎
ifadesinden
𝑹𝒎 = 𝟏𝟏𝟖, 𝟕𝟔𝟓𝜴
Endüvi devresi direnci
Şönt generatörlerde endüvi akımı
𝑰𝒂 = 𝑰 + 𝑰𝒎
𝑰𝒂 = 𝑰 + 𝑰𝒎 = 𝟖𝟎 + 𝟏, 𝟔𝟖𝟒 ⟹ 𝑰𝒂 = 𝟖𝟏, 𝟔𝟖𝟒𝑨
𝑷𝒂 = 𝑰𝟐𝒂 . 𝑹𝒂 ifadesinden
Endüvi direnci, endüvi devresi bakır kayıpları
𝑷𝒂
𝑰𝟐𝒂
𝟓𝟎𝟓,𝟐𝟔𝟑
𝟖𝟏,𝟔𝟖𝟒𝟐
Endüvi devresi direnci;
𝑹𝒂 =
Endüvide üretilen gerilim
𝑬 = 𝑼 + 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂 = 𝟐𝟎𝟎 + 𝟖𝟏, 𝟔𝟖𝟒. 𝟎, 𝟎𝟕𝟓𝟕
𝑬 = 𝟐𝟎𝟔, 𝟏𝟖𝟑𝑽
=
⟹
𝑹𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟓𝟕𝛀
14
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek: Kutup gerilimi 110V, yük akımı 10,5A ve iç direnci 2Ω olan seri
generatörün,
a) EMK’sını (Ea),
b) Generatörün gücünü (PV),
c) Verimini () bulunuz.
Verilenler
U=110V
I=10,5A
Ri=2
Seri generatörde iç direnç endüvi ve seri sargı direncinin toplamı olarak verilmiştir.
𝑹𝒊 = 𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 = 𝟐𝜴
Seri generatörlerde yük, endüvi ve seri alan sargısı akımı birbirine eşittir. 𝑰 = 𝑰𝒂 = 𝑰𝒔
Endüvi gerilimi
𝑬 = 𝑼 + 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 = 𝟏𝟏𝟎 + 𝟏𝟎, 𝟓. 𝟐
Generatör gücü
𝑷𝑨 = 𝑼. 𝑰 = 𝟏𝟏𝟎. 𝟏𝟎, 𝟓
Generatör verimi
𝜼=
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
𝑷𝑨
𝑷𝑽
=
𝑼.𝑰
𝑬𝒂 .𝑰𝒂
=
𝟏𝟏𝟎.𝟏𝟎,𝟓
𝟏𝟑𝟏.𝟏𝟎,𝟓
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
⟹
𝑬 = 𝟏𝟑𝟏𝑽
⟹ 𝑷𝑨 = 𝟏𝟏𝟓𝟓𝑾
= 𝟎, 𝟖𝟑𝟗𝟔𝟗
⟹ %𝜼 = %𝟖𝟑, 𝟗𝟔𝟗
15
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek: Bir seri generatör 240V gerilim altında 8Ω’luk dış devre yükünü
beslemektedir. Endüvi direnci 0,25Ω, uyartım sargısı direnci 0,35Ω’dur.
a) Generatörün iç direncini (Ri),
b) Toplam direnci (R),
c) Yük akımını (I),
d) Generatör EMK’sını (Ea),
e) Generatörün elektrik verimini () bulunuz.
Verilenler
U=240V
Ra=0,25
I=30A
Rm=0,35
Ry=8
Generatör iç direnci
Seri generatörde iç direnç; endüvi ve seri sargı direncinin toplamıdır.
𝑹𝒊 = 𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 = 𝟎, 𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟑𝟓 = 𝟎, 𝟔𝜴
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
16
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Toplam devre direnci
Generatörde toplam direnç; iç direnç ile yük direncinin toplamıdır.
𝑹 = 𝑹𝒊 + 𝑹𝒚 = 𝟎, 𝟔 + 𝟖 = 𝟖, 𝟔𝜴
𝑼
𝑹
𝟐𝟒𝟎
𝟖
Yük akımı
𝑰=
Generatörde üretilen gerilim
𝑬 = 𝑼 + 𝑰. 𝑹𝒂 + 𝑹𝒔
𝑬 = 𝟐𝟒𝟎 + 𝟑𝟎. 𝟎, 𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟑𝟓
𝑬 = 𝟐𝟓𝟖𝑽
Generatör verimi
𝜼=
=
𝑷𝑨
𝑷𝑽
=
⟹
𝑼.𝑰
𝑬𝒂 .𝑰𝒂
=
𝑰 = 𝟑𝟎𝑨
𝟐𝟒𝟎
𝟐𝟓𝟖
= 𝟎, 𝟗𝟑
⟹ %𝜼 = %𝟗𝟑
17
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek: Dış devreye 120V’luk kutup gerilimi altında 120A akım verebilecek bir
kompunt generatörün hesabı yapılacaktır. Endüvi gücünün %2,5’i endüvide, %2,5’i şönt alan
sargısında, %1’i seri alan sargısında ısı şeklinde kaybolmaktadır. Buna göre,
a) Her bir sargının bakır kaybını (Pacu, Pşcu, Pscu),
b) Seri alan sargısının direncini (Rs),
c) Fırçalar arasındaki gerilimi (UAB),
d) Şönt sargıdan geçen akımı (Im),
e) Şönt sargının direncini (Rş),
f) Endüvi akımını (Ia),
g) Endüvi direncini (Ra),
h) Endüvide indüklenen EMK’ı (Ea) bulunuz.
U=120V
I=120A
Endüvi devresi bakır kaybı
Uyartım devresi bakır kaybı
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Pacu=%2,5
Pşcu=%2,5
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
Pscu=%1
18
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝒃𝒂𝒌ı𝒓 𝒌𝒂𝒚𝒃ı 𝒚ü𝒛𝒅𝒆𝒔𝒊 = %𝑷𝒂𝒄𝒖 + %𝑷ş𝒄𝒖 + %𝑷𝒔𝒄𝒖 = %𝟐, 𝟓 + %𝟐, 𝟓 + %𝟏 = %𝟔
Toplam kayıplar %6 olduğuna göre generatör verimi
%94 olur.
Generatör gücü 𝑷𝑨 = 𝑼. 𝑰 = 𝟏𝟐𝟎. 𝟏𝟐𝟎 = 𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎𝑾
Verilen %94’lik verim değerinden üretilen güç hesaplanır.
Endüvide Üretilen güç
𝑷𝑽 =
𝑷𝑨
𝜼
=
𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎
𝟎,𝟗𝟒
⟹
𝑷𝑽 = 𝟏𝟓𝟑𝟏𝟗, 𝟏𝟓𝑾
Endüvi bakır kayıpları
Endüvi gücünün %2,5’u kadar endüvi bakır kaybı meydana gelmektedir.
𝑷𝒂 = %𝟐, 𝟓. 𝑷𝑽 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓. 𝟏𝟓𝟑𝟏𝟗, 𝟏𝟓 ⟹ 𝑷𝒂 = 𝟑𝟖𝟐, 𝟗𝟖𝑾
Uyartım devresi bakır kayıpları
Endüvi gücünün %2,5’u kadar şönt sargı ve %1’i seri sargıda bakır kaybı meydana
gelmektedir.
𝑷ş𝒄𝒖 = %𝟐, 𝟓. 𝑷𝑽 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓. 𝟏𝟓𝟑𝟏𝟗, 𝟏𝟓 ⟹ 𝑷ş𝒄𝒖 = 𝟑𝟖𝟐, 𝟗𝟖𝑾
𝑷𝒔𝒄𝒖 = %𝟏. 𝑷𝑽 = 𝟎, 𝟎𝟏. 𝟏𝟓𝟑𝟏𝟗, 𝟏𝟓 ⟹ 𝑷𝒔𝒄𝒖 = 𝟏𝟓𝟑, 𝟏𝟗𝟐𝑾
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
19
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
NOT: Bu kompund generatör tipinde seri alan sargısı üzerinden geçen akım devre
akımıdır.
𝑰𝒔 = 𝑰 = 𝟏𝟐𝟎𝑨
Seri sargı direnci
𝑷𝒔𝒄𝒖 = 𝑰𝟐𝒔 . 𝑹𝒔
‘den
𝑷
𝟏𝟓𝟑,𝟏𝟗𝟐
𝑹𝒔 = 𝒔𝒄𝒖
=
⟹
𝟐
𝟐
𝑰𝒔
Endüvi fırçaları arasındaki gerilim
𝑹𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟔𝜴
𝟏𝟐𝟎
𝑼𝑨𝑩 = 𝑼 + 𝑰. 𝑹𝒔 = 𝟏𝟐𝟎 + 𝟏𝟐𝟎. 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟔
𝑼𝑨𝑩 = 𝟏𝟐𝟏, 𝟐𝟕𝟐𝑽
𝑷ş𝒄𝒖
𝟑𝟖𝟐,𝟗𝟖
𝟏𝟐𝟏,𝟐𝟕𝟐
Şönt sargı akımı
𝑷ş𝒄𝒖 = 𝑼ş . 𝑰ş ⟹ 𝑰ş =
Endüvi akımı
𝑰𝒂 = 𝑰 + 𝑰ş = 𝟏𝟐𝟎 + 𝟑, 𝟏𝟓𝟖 = 𝟏𝟐𝟑, 𝟏𝟓𝟖𝑨
Endüvi direnci
𝑷𝒂 = 𝑰𝟐𝒂 . 𝑹𝒂 ⟹ 𝑹𝒂 =
Endüvi emk’i
𝑬 = 𝑼𝑨𝑩 + 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂 = 𝟏𝟐𝟏, 𝟐𝟕𝟐 + 𝟏𝟐𝟑, 𝟏𝟓𝟖. 𝟎, 𝟎𝟐𝟓
𝑬 = 𝟏𝟐𝟒, 𝟑𝟓𝟏𝑽
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
𝑼𝑨𝑩
𝑷𝒂
𝑰𝟐𝒂
=
=
𝟑𝟖𝟐,𝟗𝟖
𝟏𝟐𝟑,𝟏𝟓𝟖𝟐
= 𝟑, 𝟏𝟓𝟖𝑨
⟹ 𝑹𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝜴
20
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek: 10kW, 120V doğru akım seri generatörünün seri
alan sargısı direnci 0,05Ω’dur.
a) Anma gerilimi ve akımında üretilen endüvi gerilimi 132V
ise endüvi direncini
b) Anma uç geriliminde ve anma yükünün %60’ı oranında
yüklü iken üretilen endüvi gerilimini,
Verilenler
PA=10000W
U=120V
Rs=0,05
Endüvi akımı
𝑷𝑨 = 𝑼. 𝑰𝒂 ⟹ 𝑰𝒂 =
Endüvi direnci
𝑬 = 𝑼 + 𝑰. 𝑹𝒂 + 𝑹𝒔
𝑷𝑨
𝑼
=
⟹
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟐𝟎
⟹
𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 =
𝑰𝒂 = 𝟖𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝑨
𝑬−𝑼
𝑰
=
𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟒𝛀
𝑹𝒂 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟒 − 𝑹𝒔 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟒 − 𝟎, 𝟎𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟗𝟒𝛀
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
𝟏𝟑𝟐−𝟏𝟐𝟎
𝟖𝟑,𝟑𝟑𝟑
21
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Tam yük altında endüvi akımı 𝑰𝒂 = 𝟖𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝑨 ise anma yükünün %60’ında
Endüvi akımı
𝑰𝒂%𝟔𝟎 = %𝟔𝟎. 𝑰𝒂 = 𝟎, 𝟔𝟎. 𝟖𝟑, 𝟑𝟑𝟑 ≅ 𝟓𝟎𝑨
%60 çalışmada endüvi gerilimi 𝑬 = 𝑼 + 𝑰𝒂%𝟔𝟎 . 𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 = 𝟏𝟐𝟎 + 𝟓𝟎. 𝟎, 𝟎𝟗𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟓
𝑬 = 𝟏𝟐𝟕, 𝟐𝑽
22
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek: 30kW, 240V DA şönt generatörün endüvi direnci 0,1Ω ve şönt alan sargısı
direnci 50Ω’dur. Generatör yükü beslerken endüvi gerilimi 255V ve çıkış gerilimi 240V’tur.
Generatörün çıkış gücünü ve verimini hesaplayınız.
Verilenler
P=30000W
E=255V
U=240V
Ra=0,1
Rş=50
Endüvi akımı
Endüvi geriliminin hesaplandığı 𝑬 = 𝑼 + 𝑰𝒂 . 𝑹𝒂
çekilerek;
𝑰𝒂 =
𝑬−𝑼
𝑹𝒂
=
𝟐𝟓𝟓−𝟐𝟒𝟎
𝟎,𝟏
⟹
denkleminden
endüvi
akımı
𝑰𝒂 = 𝟏𝟓𝟎𝑨
23
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
𝑼
𝑹ş
𝟐𝟒𝟎
𝟓𝟎
Uyartım akımı
𝑰𝒎 =
Yük akımı
𝑰 = 𝑰𝒂 − 𝑰ş = 𝟏𝟓𝟎 − 𝟒, 𝟖 = 𝟏𝟒𝟓, 𝟐𝑨
=
⟹
𝑰𝒎 = 𝟒, 𝟖𝑨
Generatör çıkış gücü
𝑷𝑨 = 𝑼. 𝑰 = 𝟐𝟒𝟎. 𝟏𝟒𝟓, 𝟐 ⟹ 𝑷𝑨 = 𝟑𝟒𝟖𝟒𝟖𝑾
Generatör giriş (Endüvide üretilen) gücü
𝑷𝑽 = 𝑷𝒆 = 𝑬. 𝑰𝒂 = 𝟐𝟓𝟓. 𝟏𝟓𝟎 ⟹
𝑷𝑽 = 𝟑𝟖𝟐𝟓𝟎𝑾
Generatör verimi
𝜼=
𝑷𝑨
𝑷𝑽
=
𝟑𝟒𝟖𝟒𝟖
𝟑𝟖𝟐𝟓𝟎
= 𝟎, 𝟗𝟏𝟏𝟎𝟔
⟹ %𝜼 = %𝟗𝟏, 𝟏𝟎𝟔
24
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Örnek: 600V, 100kW DA kompunt generatör 0,025Ω seri alan direncine, ve 210Ω
şönt alan direncine sahiptir. Generatör anma çıkış gücü üretilirken giriş gücü 100kW’tır.
Buna göre endüvi direncini hesaplayınız.
Verilenler
P=100000W
Rs=0,025
U=600V
Rş=210
Generatör çıkış gücü
𝑷𝑨 = 𝑼. 𝑰
ifadesi ile hesaplanır. Generatör etiketinde
yazılı olan güç generatör çıkış gücüdür. 𝑷𝑨 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝑾
Yük akımı
𝑰=
𝑷𝑨
𝑼
=
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟔𝟎𝟎
⟹ 𝑰 = 𝟏𝟔𝟔, 𝟔𝟔𝟕𝑨
25
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
DOĞRU AKIM GENERATÖRLERİ – Doğru Akım Generatörlerinde Verim
Uyartım akımı 𝑰𝒎 =
Endüvi akımı
𝑼
𝑹ş
=
𝟔𝟎𝟎
𝟐𝟏𝟎
⟹ 𝑰𝒎 = 𝟐, 𝟖𝟓𝟕𝑨
𝑰𝒂 = 𝑰 + 𝑰ş = 𝟏𝟔𝟔, 𝟔𝟔𝟕 + 𝟐, 𝟖𝟓𝟕 ⟹
𝑰𝒂 = 𝟏𝟔𝟗, 𝟓𝟐𝟒𝑨
Generatör giriş (Endüvide üretilen) gücü 𝑷𝑽 = 𝑬. 𝑰𝒂
Generatör giriş gücü soruda
𝑷𝑨 = 𝟏𝟎𝟒𝟎𝟎𝟎𝑾 olarak verilmiştir.
Endüvi emk’i
Endüvi direnci
𝑬=
𝑷𝑽
𝑰𝒂
=
𝟏𝟎𝟒𝟎𝟎𝟎
𝟏𝟔𝟗,𝟓𝟐𝟒
ile
hesaplanır.
⟹ 𝑬 = 𝟔𝟏𝟑, 𝟒𝟖𝟐𝑽
𝑬 = 𝑼 + 𝑰. 𝑹𝒂 + 𝑹𝒔
𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 =
ifadesi
𝟔𝟏𝟑,𝟒𝟖𝟐−𝟔𝟎𝟎
𝟏𝟔𝟗,𝟓𝟐𝟒
⟹
𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 =
𝑬−𝑼
𝑰
𝑹𝒂 + 𝑹𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟗𝟓𝛀
𝑹𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟏 − 𝑹𝒔 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟗𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟒𝟓𝛀
ELP-13203 Elektrik Makineleri I
Öğr.Gör. Volkan ERDEMİR
26
KAYNAKLAR
• OĞUZ, Necati; GÖKKAYA, Muhittin; Elektrik Makineleri I, MEB Yayınları, 1992
• PEŞİNT, M.Adnan; ÜRKMEZ, Abdullah; Elektrik Makineleri II, MEB Yayınları, 1992
• BAL, Güngör; Doğru Akım Makineleri ve Sürücüleri, Seçkin Yayıncılık, Ağustos
2001
• ALTUNSAÇLI, Adem; Elektrik Makineleri I, 2010
• www.wikipedia.org
27
Download