İNCİRLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2007

advertisement
İNCİRLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2007-2008 EGT.
ADI:
SOYADI:
YILI ELK.MOT DERSİ 2.DÖN.1 YAZILISI
SINIFI:
NUMARASI:
1. Endüstriyel DC motorların dezavantajları arasında hangisi
bulunmaz?
A) Hızlıdır.B) Elektrik atlamaları yanıcı ortamlarda tehlikeli
olabilir.C) Yüksek moment ve düşük hızda çalışır.
D) Hareketin engellenmesi durumunda hararet yapar.
2. Aşağıdakilerden hangisi elektrik motorlarında sıkça görülen
arızalardan değildir?
A) Yataklama sorunları B) Hatalı eksensel ayarlamalar
C) Stator sarımları
D) Fren ve dişliler
3. Yataklama sorunları nelere sebep olur?
A) Hareketi hızlandırır. B) Enerji tüketimini azaltır.
C) Motorda sürtünme artar D) Aşınma azalır.
4. DC motorlar niçin bu adı almıştır?
A) Düzgün çalıştıkları için B) Daimi kondansatörlü oldukları
için C) Doğru akımla çalıştıkları için
D) Kolektörlü oldukları için
5. DC motor devir yönü nasıl değiştirilir?
A) Endüvi ve indüktör uçları aynı anda değiştirilerek
B) Kutup manyetik alan yönü ve endüvi akım yönü aynı anda
değiştirilerek
C) Yük artırılarak
D) Endüvi ve indüktör uçları ayrı ayrı değiştirilerek
6)Yardımcı sargılı bir fazlı motorlarda yardımcı sargı nasıl
devreden çıkarılır?
A) Zaman rölesi ile B) Merkezkaç anahtarı ile
C) Şalter ile
D) Kontaktör ile
7. Manyetik alan içindeki iletkende gerilim oluşması olayına
ne ad verilir?
A) İndüktans
B) İndüklenme
C) Reaktans
D) Alternans
8. Seri dinamolarda ne, neye seri bağlıdır?
A) Kutup sargısı-uyartım sargısı B) Şönt sargı-uyartım sargısı
C) Endüvi sargısı-şönt sargı D) Uyartım sargısı-endüvi sargısı
9. DC makinelerinde manyetik alanı meydana getiren kısma ne
ad verilir?
A) Endüvi B) İndüktör C) Kolektör D) Rotor
10. Uyartım akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutup akımı
B) Anma akımı
C) Endüvi akımı
D) Motor akımı
11. Dinamolarda endüvi uçları hangi harflerle gösterilir?
A) A-B
B) G-H
C) I-K
D) G-K
12. Kompunt dinamo niçin bu adı almıştır?
A) Kompresörlerde kullanıldığı için B) Kutuplarında iki sargı
olduğu için C) Paralel iki dinamodan oluştuğu için
D)
Eklemeli yapıldıkları için
13. Aşagıdakilerden hangisi Fırçasız dc motorun bir parçasıdır
A) Kolektör dilimleri
B)Santrifüj (merkezkaç)anahtar
C) Elektronik anahtarlama devresi D) yolverme
kondansatörü
14. DC motorlarda devir yönü nasıl değiştirilir?
A) Gerilim artırılarak B) Akım azaltılarak
C) Kutup uçları değiştirilerek D) Fırçalar kaydırılarak
15.DC motorda endüktör dirençleri eşit değilse bunun
sebebi nedir
A)Tel kesiti farklıdır B)Sargıda kopuk vardır
C)Sargıdan akım geçmiyordur D)Kısa devre vardır
16.Boştaki devir sayısı ile yükteki devir sayısı arasında
çok büyük fark olan motor hangisidir.
A)Seri motor B)düz kompunt motor C)Şönt motor
D)Hiçbiri
17)Hangi motor 7 kutuplu olabilir
A)Seri motor B)Şönt motor C)kompunt motor
D)Hiç biri
18)Hangi motorda sanrifüj anahtar kullanılır.
A)DC seri motorda B)Dc Şönt motorda
C)Yardımcı sarglı motorda D)Kompunt motorda
19)Yardımcı sargılı bir motor boşta düşük devirde ve
gürültülü çalışıyorsa nedeni ne olabilir.
A)Gerilim yüksekdir B)Yükü fazladır
C)YS devreden çıkmamıştır D)Motor ısınmıştır
20)Bir fazlı motorun devir sayısını hangisi direk olarak
etkilemez
A)Frekans B)Gerilim C)Kutup sayısı D)İletken kesiti
CEVAPLAR
A B C
1 O O O
2 O O O
3 O O O
4 O O O
5 O O O
6 O O O
7 O O O
8 O O O
9 O O O
10 O O O
11 O O O
12 O O O
13 O O O
14 O O O
15 O O O
16 O O O
17 O O O
18 O O O
19 O O O
20 O O O
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Download