Ergoisviçre Sigorta AŞ

advertisement
ERGO SİGORTA A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 VE 2015 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Dipnot
Sermaye
I – Önceki Dönem Sonu Bakiyesi – 1 Ocak 2015
İşletmenin
Kendi Hisse
Senetleri
461,368,367
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Özsermaye Değişim Tablosu – 30 Haziran 2015
Özsermaye
Yabancı
Diğer
Enflasyon
Para
Yedekler ve
Varlıklarda
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
Statü Dağıtılmamış
Değer Artışı
Farkları
Farkları
Yedekler
Yedekleri
Karlar
-
12,590,082
-
-
-
(334,494)
(17,248,800)
468,229
-
-
-
-
(4,524,983)
-
-
10,881,539
Net Dönem
Kar/(Zararı)
Geçmiş Yıllar
Zararları (-)
-
-
22,165,839
-
-
(3,691,271)
(22,165,839)
-
-
-
(3,691,271)
Toplam
(249,626,439)
257,379,388
A – Sermaye Artırımı
1 – Nakit
2 – İç Kaynaklardan
B – İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
C – Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
D – Varlıklarda Değer Artışı
E – Yabancı Para Çevrim Farkları
F – Diğer Kazanç ve Kayıplar
G – Enflasyon Düzeltme Farkları
H –Dönem Net Zararı
I – Transferler
J – Dağıtılan Temettü
-
15
15
15
II – Dönem Sonu Bakiyesi – 30 Haziran 2015
461,368,367
10,881,539
(334,494)
(17,248,800)
(3,691,271)
21,697,610
(227,928,829)
236,104,823
Dipnot
Sermaye
I – Önceki Dönem Sonu Bakiyesi – 1 Ocak 2016
İşletmenin
Kendi Hisse
Senetleri
461,368,367
-
Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Özsermaye Değişim Tablosu – 30 Haziran 2016
Özsermaye
Yabancı
Diğer
Enflasyon
Para
Yedekler ve
Varlıklarda
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
Statü Dağıtılmamış
Değer Artışı
Farkları
Farkları
Yedekler
Yedekleri
Karlar
(8,420,143)
-
-
10,881,539
-
Net Dönem
Kar/(Zararı)
-
Geçmiş Yıllar
Zararları (-)
(46,826,868)
Toplam
(227,928,829)
189,074,066
A – Sermaye Artırımı
1 – Nakit
2 – İç Kaynaklardan
B – İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
C – Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
D – Varlıklarda Değer Artışı
E – Yabancı Para Çevrim Farkları
F – Diğer Kazanç ve Kayıplar
G – Enflasyon Düzeltme Farkları
H –Dönem Net Zararı
I – Transferler
J – Dağıtılan Temettü
15
15
15
15
II – Dönem Sonu Bakiyesi – 30 Haziran 2016
461,368,367
-
(344,875)
13,346,377
595,603
-
-
-
-
5,176,962
-
-
10,881,539
284,965,028
Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tablolarının ayrılmaz parçasını oluşturur.
10
-
146,600,000
-
(63,710,540)
46,826,868
-
-
146,600,000
(63,710,540)
(344,875)
13,346,377
146,600,000
(63,710,540)
(47,422,471)
(275,351,300)
Download