hermann nıtsch

advertisement
DİRİMART NİŞANTAŞI
13 ŞUBAT – 8 MART
HERMANN
N I TSC H
Viyana Aksiyonizmi’nin en önemli temsilcilerinden Hermann Nitsch; son dönem Boya
Aksiyonları’na ait işlerin yer aldığı kişisel sergisi ile 13 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında
Dirimart Nişantaşı’nda olacak. Sergide yer alacak eserlerin büyük bir kısmı, sanatçının
geçtiğimiz Kasım ayında 8. Contemporary İstanbul kapsamında gerçekleştirdiği 66. Boya
Aksiyonu neticesinde ortaya çıkan işlerden oluşuyor.
Nitsch, öğrencilik yıllarında geliştirdiği ve Orgien Mysterien Theater adını verdiği dini ayinleri
andıran aksiyonlarında; geleneğe dönüşmüş bir modern sanat ritüelini sürdürüyor. Nitsch;
bedeni kan, çıplaklık ve şiddet bağlamında bir yandan kutsarken, bir yandan da modernist
beden politikalarına eleştirel bir yaklaşım getiriyor. İnsan özüne dağılmış şiddeti tüm duyulara
aktarırken Nitsch, güncel sanatın hayvansılık (animalism) ve toplumsal cinsiyet gibi belli başlı
pek çok teması ile performans sanatı ve happening’ler gibi başlıca mecralarına öncülük ediyor.
İlk çağ ritüellerini andıran performanslarında sanatçı, geleneksel dramanın “mış gibi”
etkisinden uzakta, hem merkezi (bedeni) hem de periferik (izleyici ve sahneyi var eden) tüm
etmenleri içine alan; görülen, koklanabilen, duyulabilen ve hissedilebilen bir gerçeklik ortaya
koyuyor. Nitsch, Orgien Mysterien Theater‘ın yanı sıra; gerçekleştirdiği Boya Aksiyonları
neticesinde ortaya çıkan resimleriyle izleyicinin zihninde; renklerin ve onların zihinlerde
yarattığı tüm imgelerin birlikte var olduğu yeni bir zemin yaratıyor.
DİRİMART NİŞANTAŞI | www.dirimart.org
Abdi İpekçi Caddesi No:7/4 Nişantaşı 34367 İstanbul
T +90 212 291 34 34 F +90 212 219 64 00 E [email protected]
Download