Haber Bülteni

advertisement
BAT
IT
PA
RU
V
ASYO
N
U
A
NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations
Member of the Fundamental Rights Platform (FRP) of the European Union Agency for Fundamental Rights
Member of the Federal Union of European Nationalities (FUEN)
DER
Haber Bülteni
YA TÜR
K
AK
R
FE
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
1988
Sayı 100 I Eylül 2014 I Yıl 10
ABTTF 2013 Yunanistan Din Özgürlüğü
Raporu'na paralel bir rapor hazırladı
İÇİNDEKİLER
ABTTF 2013 Yunanistan Din Özgürlüğü
Raporu'na paralel bir rapor hazırladı
................................................... Sayfa 1-2
Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunları
bir kez daha Dolomiten'de ........... Sayfa 2
Batı Trakya'mızda
bayram sevinci ............................ Sayfa 3
ABD Yunanistan 2013 Din Özgürlüğü
Raporu'nda Batı Trakya Türk Azınlığı
...................................................... Sayfa 4
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF), ABD Dışişleri
Bakanlığı'nın Yunanistan 2013 Din
Özgürlüğü Raporu'na paralel bir rapor
hazırladı. ABTTF, Batı Trakya Türk
Azınlığı'nın din alanında karşılaştığı
sorunlara ilişkin olarak ABD raporunda
yüzeysel ya da eksik olarak dile getirilen
konulara detayları ile açıklık getirerek
azınlığın görüş ve taleplerini dile getirdi.
Lozan Barış Antlaşması ile
Trakya'da(Batı Trakya'da) resmi olarak
tanınan, 120 bin nüfuslu(toplam nüfusun
yüzde 1.1'i) “Müslüman azınlığın”
yaratıldığı ifadesine karşılık ABTTF, Batı
Trakya'daki Müslüman azınlığın etnik
kimliğinin “Türk” olduğunu ve bu etnik
kimliğin “etabli” belgelerinde de açıkça
dile getirildiğini ifade etti. Bununla birlikte
ABTTF, bir önceki yıl yayımlanan ABD
raporunda azınlığın nüfusunun 140 bin ila
150 bin arası olduğunun ifade edilmesine
karşılık 2013 raporunda bu rakamın 120
bin olduğunun dile getirildiğine dikkat
çekerek rakamdaki bu değişikliğin
sebebini sordu.
ABTTF, Rodos, İstanköy ve
Onikiadalar'ın Lozan'ın imzalandığı
sırada adaların Yunanistan'a ait olmadığı
gerekçesi ile adalardaki Türklerin azınlık
haklarından mahrum bırakılmasının
gerekçe olamayacağını dile getirdi.
ABD raporunda Batı Trakya Türk
Azınlığı'na ait vakıflara ilişkin sorunların
dile getirilmediğini belirten ABTTF 2008
Brezigar keşif ziyareti sonrası
gözlemlerini bir yazı dizisiyle Primorski
Dnevnik'e aktardı ......................... Sayfa 5
AB Komisyonu Başkanı Barroso'dan
FUEN'e cevap
...................................................... Sayfa 6
Lippstadt Batı Trakya Türk Eğitim
ve Kültür Derneği resmi açılışını yaptı
..................................................... Sayfa 7
İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği bilimsel çalışmalara desteğini
devam ettiriyor ............................. Sayfa 8
ABTTF Haberler
yılında kabul edilen vakıflar yasasının
mevcut sorunları ortadan kaldırmadığını
kaydetti.
Bununla birlikte Batı Trakya'daki cami
ve devlet okullarında 240 din
görevlisinin göreve getirilmesini
öngören 4115/2013 sayılı yasanın
raporda yansıtıldığı şekli ile pozitif bir
uygulama olmadığını belirten ABTTF,
yasanın Batı Trakya Türk Azınlığı'nın
görüşüne başvurmadan, azınlığın
taleplerini hiçe sayarak tek taraflı bir
anlayışla dayatıldığını kaydetti. ABTTF,
Batı Trakya Türk Azınlığı arasında “240
İmam Yasası” olarak adlandırılan
yasanın devletin din aracılığı Batı
Trakya Türk Azınlığı üzerindeki
kontrolünü artırma çabasının bir sonucu
olduğunu belirtti.
ABTTF, ABD raporunda müftü sorunun
yüzeysel ve tamamıyla Yunan
hükümetinin görüşünü yansıtan bir
üslup ile dile getirilmesini eleştirdi.
ABTTF, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın
uluslararası antlaşmalar uyarınca kendi
dini liderlerini seçme hakkına sahip
olduğunun altını çizerek yıllardır süre
gelen devlet eliyle atanmış müftü
uygulamasının din özgürlüğünü ihlal
ettiğini kaydetti.
Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunları
bir kez daha Dolomiten'de
19-22 Haziran 2014 tarihlerinde Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF),
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği(BTAYTD) ve Dostluk, Eşitlik,
Barış(DEB) Partisi'nin ortaklığında
Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN),
Avrupa Yerel ve Azınlık Dillerinde
Yayımlanan Günlük Gazeteler Derneği
(MIDAS) ve Almanya'daki Dan azınlığı
ile Danimarka'daki Alman azınlığı
temsilcilerinden oluşan heyette yer alan
Hatto Schmidt, 20 Ağustos 2014
tarihinde keşif ziyaretine ilişkin
gözlemlerini İtalya'daki Alman ve Ladin
azınlıklarının gazetesi Dolomiten'e
yazdı.
Keşif ziyareti öncesinde de Batı Trakya
Türk Azınlığı ile ilgili bir makale yazan
Schmidt, FUEN ve MIDAS heyeti olarak
Şahin köyüne gerçekleştirdikleri ziyareti
ve burada çocuklarını yalnızca Yunanca
dilinde eğitim veren devlet anaokullarına
göndermeyi reddeden 20 annenin
hikayesini aktardı. Devlet
anaokullarında tek kelime Türkçe
bilmeyen öğretmenlerin, nüfusu
tamamen Türk olan Şahin'de tek kelime
Yunanca bilmeyen çocuklara eğitim
verdiğini söyleyen Schmidt, devlet
anaokuluna gitmedikleri için çocukların
azınlık ilkokuluna kaydedilmediklerini
ifade etti.
2
Schmidt, aynı şekilde devletin okullarda
ve camilerde görev yapmak üzere 240
imamı atama yoluna gittiğini belirtti.
Gümülcine Belediye Başkanı Yorgos
Petridis ile gerçekleştirdikleri
görüşmenin ayrıntılarını aktaran
Schmidt, belediyede çalışan azınlık
mensubu sayısının çok az olduğunu
yazdı. Ayrımcılık nedeniyle pekçok
azınlık mensubunun Batı Trakya'dan
göç ettiğini söyleyen Schmidt, 150 bin
nüfuslu Batı Trakya Türklerinin yaklaşık
üçte birinin çeşitli nedenlerle Türkiye,
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde
çalışmak için göç ettiğini kaydetti.
Batı Trakya Türk Azınlığı'nın etnik
kimliğinin tanınmadığını yazan Schmidt,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
Yunanistan'ı mahkum eden kararlarına
rağmen isminde “Türk” kelimesi geçen
derneklerin kurulmasına izin
verilmediğin, kapatılanlara ise
resmiyetlerinin iade edilmediğini yazdı.
Azınlığın kendi dini liderlerine
seçmesine izin verilmediğini ifade eden
Schmidt, azınlığın devletin atadığı
müftüleri tanımayarak kendi müftülerini
seçtiğini ifade etti. Bu konuda azınlığın
uğradığı ayrımcılığa dikkat çeken
Gümülcine'de şehir merkezinde nüfusun
önemli bir bölümü Türk olmasına
rağmen
tüm tabelaların Yunanca
olduğunu, yalnızca nüfusu tamamen
Türk, dağlık bölgelerdeki köylerde
seyrek de olsa Türkçe tabeleya
rastladıklarını aktardı. Şahin'deki halk
kütüphanesinin tabelasının Türkçe ve
yunanca olduğunu yazan Schmidt,
nüfusun tamamen Türk olmasına
rağmen Şahin'de köyün girişinde bir
kilise olmasının keyfiyet ve
provokasyonun bir sembolü olduğunu
belirtti.
ABTTF Haber Bülteni I Sayı 100 I Eylül 2014
ABTTF Haberler
Batı Trakya'mızda
bayram sevinci
Sevgili Batı Trakyalılar,
Batı Trakya'dan uzakta yaşayanlar
olarak her yıl sabırsızlıkla
beklediğimiz yaz tatilini ailemle
birlikte ülkemiz Yunanistan'da, çok
sevdiğimiz Batı Trakya'mızda,
babaocağımda geçirdim. Ramazan
Bayramı'nın yaza denk gelmesi
dolayısı ile Ramazan Bayramı'nı da
köyümde, Muratlı'da gerçirdim.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
Ramazan Bayramı'nı Batı Trakya'da
yaşamak bizler için ayrı bir mutluluk
oldu. Yıllardır bayramları ülkemizden
uzakta, gurbette geçirdiğimiz için son
iki yıldır Ramazan Bayramı'nı
babaocağımızda, köyümüzde
geçirmek bizim için bambaşka bir
duygu. Köy gençleri ellerinde davul,
kapı kapı dolaşıp köy bayram
sevincini evlerimize taşıdılar, köy
halkı olarak bizler de komşularımızı,
akrabalarımızı ziyaret ettik. Bizler
için, yani gurbette yaşayan aileler için
çocuklarımızın bayramı Batı
Trakya'mızda yaşamasının önemi
bambaşka. Çocuklarımız dini örf ve
adetlerimizi, geleneklerimizi burada
yaşayarak öğrenmiş oluyorlar,
bayramın gerçek manasını burada
öğreniyorlar, bayram sevincinin ne
demek olduğunu burada anlıyorlar.
Ramazan Bayramı'nda eş, dost,
ABTTF Haber Bülteni I Sayı 100 I Eylül 2014
akraba ve komşu ziyaretlerimizin
yanı sıra anavatanımızın
Gümülcine'deki diplomatik
temsilciliği, T.C. Gümülcine
Başkonsolosluğu'ndaki
bayramlaşma törenine de katıldık.
Eşimle birlikte önce T.C. Gümülcine
Başkonsolosluğu'nu, ardından
Gümülcine Müftülüğü'müzü, Dostluk,
Eşitlik, Barış(DEB) Partisi Genel
Merkezi'ni ve Gümülcine Türk
Gençler Birliği'ni ziyaret ederek
kurumlarımızın yöneticileri ile
bayramlaştık. Bu ziyaretler
esnasında azınlığımızın önde gelen
pekçok ismi ile karşılaştık, onlarla
bayramlaşma ve sohbet etme fırsatı
yakaladık. Güzel bir bayramın
ardından ise ailece yaz tatilimizi
yaşadık. Köyümüzün sakinliği
içerisinde, tüm aile fertleri olarak
birarada güzel bir tatil geçirdik, bolca
dinlendik, bolca eğlendik. Allah'ımıza
şükürler olsun!
son bulmasını, barışın ve huzurun
yeniden tesis edilmesini temenni
ederim. Allah mazlum
kardeşlerimizin yardımcısı olsun.
Yaz tatilinin ardından iş ülkesine,
Almanya'ya hoş geldiniz der,
herkesin iyi ve güzel anılarla dolu bir
tatil geçirmiş olmasını temenni
ederek herkese sağlıklı, bereketli
günler dilerim.
Sağlıcakla kalın.
Halit Habip Oğlu
ABTTF Başkanı
Ailece bu güzel anları yaşarken
dünyanın diğer ucunda Müslüman
kardeşlerimizin İsrail'de, Türkmen
kardeşlerimizin Suriye'de ve Irak'ta,
Uygur kardeşlerimizin Çin'de
yaşamlarını yitirdikleri olayları akşam
haberlerinde yürek acısıyla izledik.
Dünyanın neresinde olursa olsun
Müslüman ve Türk kardeşlerimizin
yaşadıkları insani dramın bir an önce
3
ABTTF Haberler
ABD Yunanistan 2013 Din Özgürlüğü
Raporu'nda Batı Trakya Türk Azınlığı
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu:
ABD Din Özgürlüğü Raporu, Batı
Trakya Türk Azınlığı'nın din
alanında karşılaştığı sorunlara
yer vermemekle birlikte
tamamıyla hükümetin resmi
tutumunu yansıtıyor.
Lozan Barış Antlaşması ile Trakya'da
resmi olarak tanınan, 120 bin
nüfuslu(toplam nüfusun yüzde 1.1'i)
“Müslüman azınlığın” yaratıldığı
kaydedilen raporda Ocak 2013'te Yunan
Ortodoks eğitimine alternatif olarak
hükümetin Trakya'daki(Batı Trakya'daki)
devlet okullarında Kuran'ın öğretilmesi
amacıyla 240 İslami din öğretmeninin işe
alınmasını öngören yasada(240 İmam
Yasası) değişiklik yaptığı
değerlendirilmesinde bulunuldu. Buna
karşılık raporda Batı Trakya Türk
Azınlığı'nın adı geçen “240 İmam
Yasası”na ısrarla karşı çıktığına ya da
niçin karşı çıktığına dair ifadelere yer
verilmiyor.
Cami ve ibadethaneler için inşa
ve onarım izni
Ağustos'ta ise hükümetin Trakya'da
cami ve ibadethaneler dahil ruhsatsız
binalar için istisnalar getiren bir yasa
kabul ederek böylelikle gayrimenkul
mülkiyet hakkı bulunmayan ve imar
mevzuatı ile uyumlu olmayan cami ve
ibadethaneler için inşa ve onarım izni
getirildiği ileri sürülüyor.
Müftü sorunu
0
Lozan ile Trakya'daki Müslüman
azınlığın cami ve vakıflarını yönetme,
devlet tarafından maaşı ödenen
müftülerinin (devlet tarafından atanmış)
aile hukuku alanında yargısal yetkilerini
kullanma, iki dilli eğitim hakkına sahip
olduğu ileri sürülen raporda Trakya
4
dışındaki Müslümanların bu anlaşma ile
sağlanan haklara sahip olmadığı
belirtiliyor. Hükümetin yalnızca hükümet
tarafından atanan Müslüman din
adamlarını tanıdığı ifade edilen raporda
Trakya dışında hükümet tarafından
atanmış Müslüman din adamları
bulunmadığı, Onikiadalar'daki bazı
Müslümanların da Lozan ile getirilen
tanınma ve hakları talep ettiği
kaydediliyor.
Müslüman azınlığın bazı üyelerinin
müftülerin yargısal yetkileri saklı kalmak
kaydıyla doğrudan seçilmesi için lobi
yaptığı belirtilen raporda buna karşılık
hükümetin müftülerin yargısal yetkilere
sahip oldukları için müftüleri atama
hakkına sahip olduğu tutumunu
sürdürdüğü ifade ediliyor. Bazı
Müslümanların devlet tarafından
atanmış müftüleri tanırken diğerlerinin
ise “resmi olmayan” iki müftü seçtikleri,
ayrıca resmi imamların doğrudan
seçilmesi için baskı yaptıkları
kaydediliyor.
Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit
Habip Oğlu, “ABD Din Özgürlüğü
Raporu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın din
alanında karşılaştığı sorunlara yer
vermemekle birlikte tamamıyla
hükümetin resmi tutumunu yansıtıyor.
ABTTF olarak özellikle müftü sorunu ve
240 İmam Yasası konusunda neden
azınlık olarak kendi müftülerimizi seçme
hakkına sahip olduğumuzu ve neden
240 İmam Yasası'nın din ve vicdan
özgürlüğünü ihlal eden bir yasa
olduğunu hazırlayacağımız paralel
raporda dile getireceğiz.” açıklamasında
bulundu.
İlgili rapora
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religious
freedom/index.htm#wrapper linkinden
ulaşabilirsiniz.
ABTTF Haber Bülteni I Sayı 100 I Eylül 2014
ABTTF Haberler
Brezigar keşif ziyareti sonrası gözlemlerini
bir yazı dizisiyle Primorski Dnevnik'e aktardı
19-22 Haziran 2014 tarihlerinde Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF),
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği(BTAYTD) ve Dostluk, Eşitlik,
Barış(DEB) Partisi'nin ortaklığında
düzenlenen keşif ziyaretine katılan
Avrupa Yerel ve Azınlık Dillerinde
Yayımlanan Günlük Gazeteler Derneği
(MIDAS) Başkan Yardımcısı Bojan
Brezigar, keşif ziyaretine ilişkin
gözlemlerini bir yazı dizisiyle Primorski
Dnevnik'e aktardı.
İtalya'daki Sloven azınlığın gazetesi
Primorski Dnevnik'e ilk olarak 8 Temmuz
2014 tarihinde yazan Brezigar, keşif
ziyaretine ilişkin gözlemlerini 13, 20 ve
27 Temmuz 2014 tarihinde yazdığı
yazılar ile okuyucular ile paylaşmaya
devam etti. 13 Temmuz'daki yazısında
Brezigar, Batı Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği'ne gerçekleştirdikleri
ziyareti aktardı. Derneğin üniversite
mezunu 1040 üyesi olduğunu ancak
üyelerin yarısının işsiz olduğunu belirten
Brezigar, işsizler arasında 60
öğretmenin olduğunu ifade etti. Azınlık
öğrencilerinin pratikte Yunan
üniversitelerine erişiminin olmaması
nedeniyle pek çoğunun Türkiye'de
okuduğunu yazan Brezigar, azınlık
eğitim sistemindeki sorunları ve iki dilli
azınlık anaokulları sorununu detaylarıyla
aktardı. Ayrıca Brezigar, medya
alanındaki sorunları aktararak Gündem
ve Millet'e verilen yüksek tazminat
cezalarını dile getirdi.
20 Temmuz'daki yazısında Brezigar,
Gümülcine'nin Harmanlık mahallesi
ziyaretine ilişkin gözlemlerini aktardı.
Asfaltın sona erdiği, dar ve tozlu yolların
başladığı ve beyaz boyalı evlerden
oluşan Harmanlık mahallesinde
yaşayanların daha önce tarlalarında
tütün ve meyve ürettiklerini ancak sonra
şehre taşınarak fabrikada çalışmaya
başladıklarını yazan Brezigar, kriz
sonrasında fabrikaların iflas ettiğini ve
ABTTF Haber Bülteni I Sayı 100 I Eylül 2014
şimdi bu mahallede yaşayanların fakirlik
ve işsizlikle mücadele ettiğini ifade etti.
Gümülcine'de Eski Camii'ye
gerçekleştirdikleri ziyareti detaylarıyla
aktaran Brezigar, Yunanistan'ın
müftüleri atama yoluna gittiğini ifade
ederek müftü sorunu ve 240 İmam
Yasası sorununu okuyucularına aktardı.
Azınlığın devletin atadığı müftüleri
tanımadığını söyleyen Brezigar, bu
durumun Türk azınlığın hakları
karşısında Yunanistan'ın önyargılı
tutumunun başka bir örneği olduğunu
belirtti. 27 Temmuz'daki yazısında ise
Brezigar, Şahin köyü ziyaretini ve
buradaki 20 annenin cesaret dolu
hikayesini aktardı. Nüfusunun yüzde
99'unun Müslüman olduğu Şahin'de,
köyün girişinde bir kilisenin olduğunu
aktaran Brezigar, Şahin'de belediye
kütüphanesinde gerçekleştirilen
toplantıyı ve iki dilli azınlık anaokulları
sorununu okuyucularına aktardı.
Brezigar, iki dilli azınlık anaokulları
bulunmadığı için yalnızca Yunanca
eğitim verilen devlet anaokullarına
gitmek zorunda bırakılan Şahin
köyündeki çocuklardan yirmisinin
annelerinin bu duruma karşı çıktıklarını
kaydetti.
Şahin'de insanın zamanın durduğu
duygusuna kapıldığını söyleyen
Brezigar, bunun bir seçim olmadığını
aksine Lozan ile Yunanistan'a bırakılan
Türk nüfusunun on yıllardır
marjinalleştirilmesinin bir sonucu
olduğunu kaydetti. Yunan toplumunun
kıyısına itilen Türk azınlığın Avrupa'da
etnik marjinalleştirmenin son
örneklerinden biri olduğunu belirten
Brezigar, bu marjinalleştirmenin daha ne
kadar süreceğini sordu.
5
ABTTF Haberler
AB Komisyonu Başkanı Barroso'dan FUEN'e cevap
Komisyon, FUEN 59.
Kongresi'nde Batı Trakya Türk
Azınlığı'nın dini liderleri seçme
konusunda kabul edilen karar
metnini AB Komisyonu
Başkanı'na ileten FUEN'e yanıt
verdi
nefreti kışkırtma ya da din, ırk veya
ulusal ya da etnik köken temelinde nefret
gibi azınlıklara üye kişileri etkileyen
belirli zorluklar ile mücadele edilmesine
katkıda bulunduğunu belirtti.
AB Komisyonu: Ulusal azınlıklara üye
kişilerin haklarına saygı AB'nin temel
prensiplerinden biri, ancak Komisyon
ulusal azınlıkların kolektif hakları
konusunda yetki sahibi değil
0
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose
Manuel Barroso, Batı Trakya Türk
Azınlığı'nın dini liderlerini seçme hakkı
konusunda Avrupa Halkları Federal
Birliği(FUEN)'nin 59. Kongre'de kabul
ederek ilgili tüm kuruluşlara ilettiği karara
ve mektuba yanıt verdi. Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu(ABTTF),
Dostluk, Eşitlik, Barış(DEB) Partisi ve
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği(BTAYTD)'nin Flensburg'daki
FUEN 2014 Kongresi'nde sunduğu, 10
Mayıs 2014'te gerçekleştirilen Avrupa
Halkları Federal Birliği(FUEN) 59.
Kongresi Delegeler Kurulu'nun oy
çokluğu ile kabul ettiği karara ilişkin
olarak yanıt AB Komisyonu Başkanı
Jose Manuel Barroso adına AB
Komisyonu Adalet Genel Direktörlüğü
tarafından gönderildi.
25 Ağustos'ta gönderilen yanıtta AB
Komisyonu, Batı Trakya Türk
Azınlığı'nın kendi dini liderlerini seçme
hakkına sahip olduğu ifade edilen karar
metnine ilişkin olarak Komisyon'un genel
anlamda temel haklara saygı
bakımından, özel olarak ise azınlıklara
üye kişilerin haklarına saygı bakımından
siyasi taahhütte bulunduğunu not etti.
Azınlıklara üye kişilerin haklarına
saygının Avrupa Birliği'nin temel kurucu
değerlerinden biri olduğunu ifade eden
AB Komisyonu, bu prensibin AB
Antlaşması'nın 2. Maddesinde de açıkça
belirtildiğini kaydetti. AB Temel Haklar
Sözleşmesi 21. Maddesi'nin ulusal
azınlıklara üyelik temelinde ayrımcılığı
yasakladığını belirten Komisyon, bu
maddenin Birlik'in kültürel, dini ve dilsel
çeşitliliğe saygı prensibini de getirdiğini
not etti.
6
AB'nin azınlıklar konusunda genel
yetkiye sahip olmadığını ifade eden AB
Komisyonu, antlaşmaların “azınlıklara
üye kişilerin hakları”na atıfta
bulunduğunu, fakat herhangi bir azınlık
grubunun kolektif haklarına atıfta
bulunulmadığını ya da “azınlıklar”
kavramının anlam itibari ile ulusal
azınlıklar için kısayol oluşturmadığını
belirtti. Bu nedenle Komisyon'un ulusal
azınlıkların tanımı ve tanınmasına ilişkin
sorular ile bu grupların kendi kaderini
tayin etme, özerklik veya bölgesel veya
azınlık dillerini kullanımı konusunda
yetki sahibi olmadığını belirten AB
Komisyonu, bu konuların üye devletlerin
sorumluluğu altında olduğunu kaydetti.
Komisyon, AB Temel Haklar Sözleşmesi
hükümlerinin yalnızca AB hukukunu
uygularken AB organları ile üye devletler
için geçerli olduğunu not etti.
0
Düşünce ve vicdan özgürlüğü ile birlikte
din özgürlüğünün AB Temel Haklar
Sözleşmesi'nin 10. Maddesi ile Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9.
Maddesi'nde dile getirildiği üzere
demokratik toplumların temel
dayanaklarından birini oluşturduğunu
belirten AB Komisyonu, AB mevzuatı ve
finansman programlarının ayrımcılık,
Komisyon, üye devletlerin anayasal
düzenleri ile Avrupa Konseyi'nin ilgili
enstrümanları dahil uluslararası hukuk
temelinde üstlendikleri yükümlülüklere
uygun olarak toprakları üzerinde
yaşayan ulusal azınlıkların temel
haklarını garanti altına alan hukuksal
araçları kullanmaları gerektiğinin altını
çizdi. Komisyon, diğer araçlar ile birlikte
Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve
Sözleşmesi'nin yanı sıra Avrupa
Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı'nın üye
devletlerce uygulanmasını takip etmenin
Avrupa Konseyi'ne bağlı olduğunu
belirtti.
*Fotoğraf: www.wikipedia.org
ABTTF Haber Bülteni I Sayı 100 I Eylül 2014
ABTTF Haberler
Lippstadt Batı Trakya Türk Eğitim ve Kültür Derneği
resmi açılışını yaptı
Almanya'nın Lippstadt şehrinde yaşayan Batı
Trakya Türklerinin kurduğu Batı Trakya Türk
Eğitim ve Kültür Derneği (BTTEKD), 31
Ağustos 2014 Pazar günü dernek lokalinde
düzenlenen törenle resmi açılışını yaptı.
Törene, Lippstadt Belediye Başkanı Christof
Sommer, Avrupa Batı Trakya Türk
Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip
Oğlu, ABTTF'nin sabık başkan yardımcıları
İzzet Arif ve Zeynep Adem, ABTTF üye
derneklerinden Espelkamp Batı Trakya Türk
Kültür ve Dayanışma Derneği, Hannover ve
Çevresi Batı Trakya Türkleri Aile Birliği,
Gütersloh Batı Trakya Türk Kültür ve
Dayanışma Derneği, Gütersloh ve Çevresi
Yunanistan Batı Trakya Türkleri Kültür ve Aile
Birliği, Witten Batı Trakya Türkleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
Höchst i. Odw. Batı Trakya Türk Kültür
Merkezi ve Duisburg Batı Trakya Türkleri
Eğitim ve Spor Derneği'nin yöneticileri,
Lippstadt'ta yerleşik Türk derneklerinin
temsilcileri ile Lippstadt'ta yaşayan Batı
Trakya Türkleri aileleriyle birlikte katıldı.
Tören, Lippstadt Belediye Başkanı Christof
Sommer, ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu
ve derneğin başkanı Alpay Ahmet'in birlikte
makasla kurdeleyi kesmesiyle başladı.
Ardından Dernek Başkanı Alpay Ahmet,
konukları selamlayarak yaptığı açış
konuşmasında, Lippstadt Batı Trakya Türk
Eğitim ve Kültür Derneği'nin Lippstadt'ta
yaşayan Batı Trakya Türklerinin el ele
vererek yoğun emekleri ve haftalarca süren
uzun çalışmalar sonucunda kurulduğunu
belirterek Batı Trakya Türk Azınlığı'na hayırlı
olmasını diledi. Lippstadt Belediye Başkanı
Christof Sommer ise çok kültürlü Lippstadt
şehir mozaiğinin on yıllardır ayrılmaz bir
parçası olan Batı Trakya Türklerinin dernek
örgütlenmesi konusunda her daim ileride ve
örnek teşkil ettiğini belirterek yeni kurulan bu
derneğin de bunun bir ispatı olduğunu söyledi
ve dernegin kuruluşunda emeği geçenleri
tebrik etti.
Habip Oğlu: Derneklerimiz Batı
Trakya Türk kültürünün muhafazası
ve yaşatılmasında büyük
önemdedir
ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu,
katılımcıları selamladıktan sonra yaptığı
ABTTF Haber Bülteni I Sayı 100 I Eylül 2014
konuşmada, Lippstadt'ta kurulan ilk Batı
Trakya Türk Türk derneğinin açılışında da yer
aldığını, o zaman şimdiki derneğin başkanı
Alpay Ahmet'in babası Haşmet Ahmet'in
başkan olduğunu, şimdi de başkanlığını oğlu
Alpay Ahmet'in yaptığı yeni derneğin
açılışına katılmaktan büyük mutluluk
duyduğunu dile getirdi. Kendilerinin
çoğunluğu Almanya'da doğmuş ya da küçük
yaşlarda Almanya'ya gelerek sosyalizasyon
sürecini burada tamamlamış ikinci nesil Batı
Trakya Türkleri olduklarını söyleyen Habip
Oğlu, ebeveynleri olan birinci neslin ise
sadece ekonomik nedenlerden ötürü değil
gördükleri baskı ve zulüm ve yaşadıkları hak
ihlalleri nedeniyle yıllar önce ülkeleri
Yunanistan'ı terk ederek Batı Avrupa'ya göç
etmek zorunda kaldıklarını, ancak o günden
bugüne vatandaşlık hakları haricinde tek bir
azınlık hakkını dahi alamadıklarını, buna
rağmen pes etmeyeceklerini, mücadele
azimlerinin hiçbir zaman sönmediğini ve
sönmeyeceğini, bugün burada Lippstadt'ta
açılan yeni dernegin de bunun bir ispatı
olduğunu ifade etti. Konuşmasının
devamında Habip Oğlu, Batı Trakya
Türklerinin birlik ve beraberlik içerisinde
oldukları zaman üstesinden gelemeyecekleri
engel olmadığının altını çizerek
Almanya'daki Batı Trakya Türk derneklerinin
bulundukları bölgelerde yaşayan insanlara
Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarının
aktardığını ve kültürünü tanıttığını,
Almanya'daki üçüncü nesil Batı Trakya Türk
çocuk ve gençlerine bünyelerindeki eğitim ve
kültür merkezleri ile asimile olmalarına karşı
Batı Trakya Türk Azınlığı'nın örf ve adetlerini
öğrettiğini, dolayısıyla derneklerin Batı
Trakya Türk kültürünün muhafazası ve
yaşatılmasında birincil adres olduklarını
belirterek sözlerini tamamladı.
Açılış törenin ardından Lippstadt'ta yaşayan
Batı Trakya Türk kadınlarının hazırlamış
oldukları börekler ve tatlılar çay ve kahve
eşliğinde konuklara ikram edildi.
7
İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği bilimsel çalışmalara
desteğini devam ettiriyor
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
(ABTTF) üyesi İngiltere Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği'mizin katkılarıyla,
internet ortamında yayınlanan, hakemli
dergiler arasında önemli bir yeri olan ve
büyük okuyucu kitlesine sahip “History
Studies” dergisinin Şubat 2014 tarihli
sayısında 'Geçmişten Günümüze
Yunanistan'da Türkler' adı ile özel sayı olarak
çıkan çalışma basılı hale getirilerek
okuyucularla buluştu. Prof. Dr. Osman Köse,
Yrd. Doç. Dr. Serkan Yazıcı, Dr. Sebahattin
Abddurahman ve Dr. Şevket Hylton
Akyıldız'ın editörlüğünü yaptığı özel sayı
Yunanistan'daki Türkleri konu alan toplam
dokuz makaleden oluşuyor.
Batı Trakya Türkleri ile ilgili çalışmalar
arasında önemli bir yer tutacak olan bu yayın
hakkında İngiltere Batı Trakya Türkleri
Dayanışma Derneği Başkanı ve ABTTF
Başkan Yardımcısı Mehmet Rıdvan
Hacıbedel yaptığı açıklamada, “Bilimsel
içerikli çalışmalara her zaman destek vermiş
bir dernek olarak, böyle bir çalışmayı
sonlandırdığımız için çok mutluyuz. Bilindiği
gibi, yine bundan 4 sene önce derneğimiz
Batı Trakya Türkleri Edebiyatı'nın başka bir
dilde (İngilizce'de) ilk antolojisi olma özelliğini
taşıyan 'Aynı Gökyüzü Altında' isimli şiir
kitabı çalışmasını gerçekleştirmiş ve bu
çalışma da BAKEŞ tarafından yayınlanmıştı.
Şimdi de bu güzel eseri başta Batı Trakya
Türkleri ve tüm ilgilenenlerin dikkatine
sunmanın sevincini yaşıyoruz.
Kütüphanelerde olması gereken güzel bir
çalışma oldu. Bizim İngiltere Batı Trakya
Türkleri Dayanışma Derneği olarak bu tür
çalışmalara katkı yapmak her zaman
önceliğimiz olacaktır.” dedi.
ABTTF Cenaze Fonu
İlgilenenler bu özel sayıyı İngiltere Batı
Trakya Türkleri Dayanışma Derneği yetkilileri
ile temasa geçerek
derneğe bağış
karşılığında temin edebilirler. Yayını internet
üzerinden okumak isteyenler ise aşağıdaki
linkten bu özel sayıya ulaşabilirler:
http://www.historystudies.net/Anasayfa.asp
x
ABTTF
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu
ABTTF CENAZE FONU
Yarınınızı da düşünün
Üyelik ve ayrıntılı bilgi için:
Tel.: +49 2302 91 3291
Posta adresi:
Wemerstr. 2, 58454 Witten
ALMANYA
Föderation der West-Thrakien Türken in Europa
Federation of Western Thrace Turks in Europe
Ευροπαϊκή Ομαοσποντία Τουύρκων Δυτικής Θράκης
Fédération des Turcs de Thrace Occidentale en Europe
Bankverbindung: Stadtsparkasse Witten
Konto Nr.: 37598 BLZ: 452 500 35
Gegründet: 28.02.1988, VR 1954, Giessen
ABTTF Merkez Ofisi
Wemerstr. 2, D-58454 Witten Almanya
Tel.: +49 (0) 2302 91 32 91 - Faks: +49 (0) 2302 91 32 93
ABTTF Brüksel Ofisi
Square de Meeûs 38/40, B-1000 Brüksel Belçika
Tel.: +32 (0) 2 401 61 98
Faksx: +32 (0) 2 401 68 68
E-posta: [email protected] - www.abttf.org
Yayın Müdürü: K. Engin Soyyılmaz
8
Editör: Mustafa Veli
ABTTF Haber Bülteni I Sayı 100 I Eylül 2014
Download