PCP Mikrolevha EIA İdrar Uygulaması

advertisement
«
M265U1 - 1 tabaklı set
Anti-Fensiklidin Kaplı Levha- (1 levha)
12 x 8 çukur şeridi. Kuru formdaki polistiren levha
üzerinde sabitlenmiş antikor.
Enzim Eşleniği – (15 mL)
Yaban turpu peroksidazıyla etiketlenmiş ve protein
matriste dengeleyicilerle seyreltilmiş fensiklidin
türevi.
Yıkama Tampon Konsantresi – (50 mL)
30 x konsantre. Saklama halinde kristaller oluşabilir.
Kullanımdan önce her şişeyi 1500 mL’ye kadar saf
suyla seyreltin.
Substrat Çözeltisi—(20 mL)
3,3’, 5,5’- tetramethylbenzidine içeren bir şişe.
Durdurma Çözeltisi—(20 mL)
1 M sülfürik asit içeren bir şişe. Bu çözeltiyi
aşındırıcı olarak kullanın.
Negatif Kalibratör – (1 mL)
Fensiklidin için negatif idrar matris.
PCP
Mikrolevha EIA
İdrar Uygulaması
M265U1 (Temmuz 2005)
Edisyon: 002
Amaçlanan Kullanım
PCP Microlevha EIA, idrardaki PCP’nin niteliksel ve
yarı-nicel tespitinde kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.
Bu setin başka versiyonları kan, salya ve saç matrisleri
için bulunmaktadır.
PCP Microplate EIA bir ön analitik test sonucu sağlar.
Daha kesin bir analitik sonuç elde etmek için daha özel
bir kimyasal metot alternatifi kullanılmalıdır. Gaz
kromatografisi/kütle spektrometrisi (GC-MS) tercih
edilen kesinleştirme yöntemidir. İstismar edilen ilaçlara
ait test sonuçları hakkında, özellikle de sonuçlar
pozitifse, klinik değerlendirme ve profesyonel yargıya
başvurulmalıdır.
Pozitif Kalibratörler – (bütün seviyelerde 1 mL)
25 ng/mL Fensiklidin içeren idrar matrisi.
50 ng/mL Fensiklidin içeren idrar matrisi.
200 ng/mL Fensiklidin içeren idrar matrisi.
İdrar örneklerinin rutin analizi için kalibratörlerin,
örneklerin ve kontrollerin saf suyla 5'te 1 oranında
sayreltilmesi tavsiye edilir. Örneğin, 200µL su eklenmiş
50µL kan. Daha fazla yardım için lütfen teknik destek
ile temasa geçin.
Reaktif Maddeler
Uyarılar ve Önlemler
1.
Set reaktifleri civarında yiyecek ve içeceklerin
bulundurulması tavsiye edilmez.
2. Bütün reaktiflerin düzgün kullanılması önemle
tavsiye edilir. Substrat Çözeltinin kirlenmesini
önlemek için tek kullanımlık materyallerin
kullanılması önerilir. Belirgin mavi rengin ortaya
çıkması durumunda substrat çözeltisini atın.
3. Pipet reaktifleri ağzınıza almayınız. Bütün örnekleri
ve
reaktifleri
potansiyel
olarak
enfekte
olabileceklerini düşünerek kullanınız.
4. Sodyum azidi örneklere koruyucu olarak
eklemeyiniz.
5. Mikrobik kirlenmeleri önlemek için bütün kapları
kullanılmadıkları zaman kapalı tutunuz.
6. Reaktifleri son kullanım tarihlerinden sonra
kullanmayınız.
7. Farklı setlerden veya üreticilerden reaktifleri
karıştırmayınız.
8. Reaktifleri dondurmayınız.
9. Reaktiflerin mümkün olduğu kadar doğrudan
günışığından uzak tutulması tavsiye edilir.
10. Durdurma Çözeltisi aşındırıcıdır; özenle kullanınız.
11. Örnek eklenmesi 30 dakikadan fazla sürmemelidir.
1
Phencyclidine (Urine)
Cozart plc
Tahlil Prosedürü
Yıkama Tamponunu 1:30 oranında saf suyla seyrelterek
hazırlayınız.
Not: Kullanımdan önce bütün reaktifleri oda sıcaklığına
(20-27°C ) getiriniz. Operatörün takdir yetkisine
bağlı olarak bütün örnekler, kalibratörler ve
kontroller kopyalarıyla test edilebilir.
1.
Her çukura seyreltilmiş örneğin, kalibratörün veya
kontrolün 25 µL’sini ekleyiniz. (Yukarıdaki not
11’ye bakınız.)
2.
Her test çukuruna 100 µL Enzim Eşleniği ekleyiniz.
3.
30 dakikalığına kuluçkaya yatırınız.
4.
Levhayı levha yıkayıcısını kullanarak 350 µL
Yıkama Tampon Çözeltisiyle dört kere yıkayınız.
5.
Her çukura 100 µL Substrat Çözeltisi ekleyiniz ve
30 dakikalığına kuluçkaya yatırınız.
6.
Her çukura 100 µL Durdurma Çözeltisi ekleyiniz.
7.
450 nm’de 15 dakikadaki soğurganlığı ölçün.
2
Phencyclidine (Urine)
Cozart plc
Saklama/Kararlılık
Bütün reaktifleri 2-8°C sıcaklıkta saklayınız. Bu setin
kararlılığı 2-8°C’de saklandığı takdirde üretim
tarihinden itibaren en az 6 aydır.
Özgüllük
Çok sayıda ilişkisiz ilaç 10,000 ng/mL'de test edilmiştir.
Hiçbir çapraz tepkirlik gözlenmemiştir. Bu bileşiklerin
tam listesi için lütfen teknik destekle bağlantıya geçiniz.
Değerlendirme
Pozitif sonuç: Seçilen PCP Kesme Kalibratörü’nden
küçük veya ona eşit soğurganlığa sahip bütün örnekler
pozitif olarak değerlendirilir.
Negatif sonuç: Seçilen PCP Kesme Kalibratörü’nden
büyük soğurganlığa sahip bütün örnekler negatif olarak
değerlendirilir.
Yarı-Nicel Sonuç: Göreceli ilaç konsantrasyonlarına dair
tahminler istendiği halde, dört veya daha fazla
bilinmeyen maddenin soğurganlık değerleri kalibratör
konsantrasyonlarına karşı işaretlenerek bir kalibrasyon
eğrisi elde edilebilir.
Ara kalibratörler uygun
seyreltmeyle elde edilebilir.
Not:
Reaktiflerin saflığının bozulması, gerekli
yeterliklere sahip olmayan enstrümanların kullanılması
veya etiketteki talimatları takip etme konusundaki diğer
başarısızlıklar, performans karakteristiklerini ve etikette
belirtilen veya ima edilen iddialarını etkileyebilir.
Daha fazla bilgi için:
COZART plc
92 Milton Park,
Abingdon,
Oxfordshire,
OX14 4RY, UK
Telefon: +44 (0) 1235 861483
Faks: +44 (0) 1235 835607
www.cozart.biz
3
Phencyclidine (Urine)
Cozart plc
Download