Öz sermaye Değişim Tablosu (31/12/XXX3)

advertisement
ÖNCEKİ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/XXX1)
II - Muhasebe politikasında değişiklikler
III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/XXX2)
A- Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve
kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı (veya zararı)
I -Dağıtılan Temettü
IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/XXX2)
(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I)
CARİ DÖNEM
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
(31/12/XXX2)
A- Sermaye artırımı
1- Nakit
2- İç kaynaklardan
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve
kayıplar
D- Varlıklarda Değer Artışı
E- Yabancı para çevrim farkları
F- Diğer kazanç ve kayıplar
G- Enflasyon düzeltme farkları
H- Dönem net karı
I-Dağıtılan Temettü
II- Dönem Sonu Bakiyesi
Öz sermaye Değişim Tablosu (31/12/XXX3)
Varlıkla
Öz
Yabancı
Yasal
rda
sermaye
Para
Yedekler
Değer
Enflasyon
Çevrim
Artışı Düzeltmesi Farkları
Farkları
Sermaye
İşletmenin
kendi hisse
senetleri (-)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Statü
Yedekle
ri
Diğer
Yedekler ve
dağıtılmamış
karlar
-
-
-
-
Net
Dönem
Karı (veya
zararı)
Geçmiş Yıllar
Zararları (-)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
(31/12/XXX3)
(I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards