12.Sınıf Test24 TARİH(13 soru).indd

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
24
KAVRAMA
ST
TE
12.
T
Küreselleşen Dünya
1. I. Fosil yakıtların yanması ile ortaya çıkan gazlardır.
II. Sebze seralarının içinde biriken ısınmış havadır.
III. Doğalgaz, petrol ve kömürün kullanılmasından açığa çıkan karbondioksittir.
4. Nükleer enerji bir çok gelişmiş ülke tarafından kullanılan önemli bir enerji kaynağı olsa da atıklarının imhasının sakıncaları ve sızıntı yapma riski dolayısıyla
kullanımında tereddütler oluşturmaktadır.
Yakın tarihimizde etkileri Türkiye’yi de vuran Ukrayna’daki sızıntı aşağıdakilerden hangisidir?
Küresel ısınmaya sebep olarak gösterilen sera
gazları ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
2. Küresel ısınma birkaç devletin çabası ile çözülecek bir
sorun olmadığından BM nezdinde bir iklim değişikliği
çerçeve sözleşmesi hazırlanmıştır. Japonya’da hazırlanan bu protokole Türkiye de 2009 itibariyle imza
atmıştır.
Bahsedilen protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Montreal Protokolü
B) Kyoto Protokolü
C) Madrid Protokolü
D) Farabi Protokolü
E) LBS Protokolü
3. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden
olan enerji kaynaklarından biri değildir?
A) Güneş
B) Nükleer
D) Kömür
C) Petrol
E) Doğalgaz
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
A) Fukuşima
B) Three Mile Adası
C) Çernobil
D) K141-Kursk
E) Mihama
5. Sanayileşmenin artması, yeni iş alanları oluşturulmasına rağmen işsizliğin azalmaması;
I. Nüfus artış hızının fazla olması,
II. Teknolojik gelişmelerin iş gücü ihtiyacını azaltması,
III. Uluslar arası ilişkilerin önem kazanması
durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
6. Yeryüzünde tarıma elverişli topraklar sınırlı olmasına
rağmen verimlilik artışları sayesinde birim araziden
elde edilen ürün miktarı büyük oranda artırılabilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi verimin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Nadasa bırakma
B) Makineleşme
C) Gübreleme
D) İlaçlama
E) Sulama
Î
C) Yalnız III
TEST
TEST
23
24
PrecautionaryDünya
Measures - Preferences
Küreselleşen
7. BM Gıda ve Tarım Örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
B) TAİ
D) IFAD
Bahsedilen terör saldırısı aşağıdaki tarihlerden
hangisi ile simgeleşmiştir?
B) 27 Mayıs
D) 28 Şubat
C) 1 Mayıs
E) 21 Mart
9. Aşağıdakilerden hangisi dünyada son 25 yıl içinde
etkili olan salgın hastalıklardan biri değildir?
T
TEESST
AAT
KKAAZZAANN
Adı
:.............................................
C) SARS
E) Kırım-Kongo
11. Kenelerden bulaşan ‘‘Nairovirüs’’ adı verilen virüsün
sebep olduğu hastalık 2002’den itibaren ülkemizde de
görülmektedir.
Yukarıda özellikleri verilen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi
B) AIDS
C) SARS
D) Sıtma
E) Kuş gribi
12. Aşağıdakilerden hangisi sera etkisine neden olan
gazlardan biri değildir?
A) Karbondioksit
B) Kloroflorokarbonlar
C) Metan
D) Hidrojen
E) Azot Oksitler
A) AIDS
B) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
C) Kuş Gribi
D) SARS
E) Kuduz
KAVRAM
IM
B) Sıtma
D) Hepatit
E) IMF
8. ABD’de Dünya Ticaret Merkezi’ne 2001 yılında yapılan
saldırı 2974 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
A) 11 Eylül
A) Domuz Gribi
C) FAO
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) UNESCO
10. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hastalık dişi
anofel sivrisinekleriyle insana bulaşır?
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download