sars virüsü ve enfeksiyon oluşturma mekanizması

advertisement
SARS VİRÜSÜ
VE
ENFEKSİYON OLUŞTURMA MEKANİZMASI
1
• SARS ismi Ciddi Akut Solunum Sendromu anlamına gelen
Severe
Acute
Respiratory
Syndrome
kelimelerinin
kısaltılmış halidir.
• Hastalık ilk defa 2002 yılının ikinci yarısında Uzakdoğu
Asya’da gribal enfeksiyon şeklinde ortaya çıkmıştır.
• Solunum yetmezliği ve buna bağlı ölümlerin görülmesi
enfeksiyonun gribal enfeksiyonlardan farklı olduğunu
göstermiştir.
2
Klinik Bulgular
• Hastalıkta inkübasyon süresi 2-7 gündür.
• Hastalık bazı insanlarda hafif seyredebileceği gibi
bazı insanlarda öldürücü formda olabilir.
• Özellikle diyabetik kişilerde ağır ve öldürücü
formda seyreder.
• Enfeksiyondan sonra bağışıklık oluşup oluşmadığı
henüz tam olarak bilinmemektedir.
• Kronikleşme söz konusu değildir.
3
Klinik Bulgular
• Hastalıkta ilk belirti genellikle yüksek ateşdir.
• Bunun yanında huzursuzluk hissi, titreme, boğaz yanması,
öksürük, kas ağrısı, pnömoni, solunum derinliğinin
kısalması veya zor nefes alma şeklinde belirtiler görülür.
• Entübasyon ve ventilasyon cihazıyla solunuma yardım
edilmesi gerekebilir.
• Buna rağmen olguların %3-5 kadarı hipoksi, solunum
kollapsı ve ölüm ile sonuçlanabilir.
• Diabetli olgularda ölüm oranı oldukça yüksek olup %90’ları
geçer.
4
Laboratuvar Tanısı
• Hastalarda lökopeni görülür.
• Lenfosit sayılarında azalma dikkati çeker.
• İlerleyen dönemde bu bulgulara ilaveten çoğu hastalarda
trombositopeni tablosu gelişir.
5
Korunma ve Kontrol
•
Hastalığın ülkeler arasında yayılmasında seyahat eden insanların ve
hayvanların rolü vardır.
•
Bulaşma genellikle yakın temas ile olur.
•
Virus öksürük ve aksırıkla atılan damlacıklar sayesinde çevreye yayılır.
•
Solunum salgılarında ve bilhassa ateşli dönemde virüs dışkıda bulunur.
•
•
•
Bu yüzden hastanın bütün çıkartıları enfektif kabul edilir.
•
Asılı damlacıkların solunması, göz, burun ağız mukozasına temas etmesi
enfeksiyonu bulaştırabilir.
Yakın temasta bulunmak, öpüşmek, aynı eşyaları kullanmak durumunda
bulaşma mümkündür.
6
Korunma ve Kontrol
• Hastalar daima eldiven, koruyucu önlük ve maske
ile muayene edilmelidir.
• Ellerin yıkanması da oldukça önemlidir.
• Olguların büyük bir kısmı hastanelerden bulaşma
şeklinde olmaktadır.
• Bu yüzden sağlık personelinin önce kendisini, sonra
da başkalarını koruması gerekmektedir.
• Henüz uygulanan bir aşısı bulunmamaktadır.
7
Korunma ve Kontrol
• Hasta kişilerin derhal karantinaya alınması gerekir.
• Hastalık
genellikle
antibiyotik,
kortikosteroid ile tedavi edilmektedir.
ribavirin
ve
• Ribavirin koronavirüsler üzerine etkili olan bir ilaçtır.
• Antibiyotikler ise akciğeri sonradan oluşabilecek
bakteriyel enfeksiyonlara karşı korumak amacıyla
uygulanır.
8
Download