Kim Bu Zındık! - Tevhid ve Şirk

advertisement
KİM BU ZINDIK!
Hamd Allah’ındır. O’na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden
amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah’ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse
saptıramaz. Allah’ın saptırdığına ise hiç kimse yol gösteremez. Ben tanıklık ederim ki
Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Tektir, hiçbir ortağı yoktur. Yine tanıklık
ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve Resulüdür.
Bunlardan sonra; bilindiği üzere her asırda zahiren Müslüman gözüken bununla birlikte
içinde küfür ve şirki gizleyen, bu küfür ve şirki bulunduğu uygun ortamlarda izhar edip
insanları ona çağıran birçok zındık buluna gelmiştir. Zamanımızda da bu türde birçok zındık
bazı İslami görüntülerin içerisinde kendilerini gizleyip küfür ve şirk olan inançlarını
insanlara yaymaya çalışmaktadırlar. Bu makalemizde memleketimizde yaşayan bu
zındıklardan birini bizzat kendi yazdığı kitap ile deşifre edeceğiz ve Müslüman halkımızın
gözlerinin önüne belgeler ile bu adamın küfür şirk ve sapıklıklarını sergileyeceğiz.
Aşağıda en son kaleme aldığı kitabında hakkı batıl ile bulayıp, birçok doğrular içerisinde
usta bir şekilde şirk ve küfür zehirlerini, bid’at ve dalâlet karanlıklarını yaymaya çalışan
Çarşamba Cemaati lideri olarak tanınan Mahmut Ustaosmanoğlu’nun sözlerini ve
itikadlarını göreceksiniz. Bu yalancı deccal, gerek bu kitabında gerek diğer kitap ve
sohbetlerinde dinin farzlarından birçoğunu ve birçok sünnetleri söz konusu edip kendinin de
bunlara bağlılığını beyan ederek, hüsnü zan sahiplerini aldatmaktadır. Bilinmelidir ki Kitap
ve sünnetin açık delaleti ve İslam ümmetinin icması ile aşağıda görülen küfür ve şirk
inançlarıyla birlikte hiçbir salih amel fayda vermez. Müslüman kardeşim! Sakın seni
birilerinin bu yalancıyı “efendi” diye adlandırması, onun namaz, sakal, çarşaf, cemaate
devam gibi farzları ve bazı sünnet ve müstehapları insanlara tavsiye ediyor olması
aldatmasın.
Abdullah Putkıran
EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! Sayfa: 245
Bu dosya www.tevhidvesirk.com sitesinden indirilmiştir.
RUHUN KIBLESİ MÜRŞİDLERDİR! Sayfa: 122
ALLAH’IN ARŞININ ÜSTÜDE NELER VARMIŞ
NELER! Sayfa: 84
MÜRŞİDİN KALP AYNASINDA ALLAH GÖRÜLÜR İMİŞ! Sayfa: 125
AYNA RABITASI! Sayfa: 132
BU FAKİRİN LİSANINDAN ALLAH KONUŞUYOR! Sayfa: 147
BU FAKİRİN LİSANINDAN ALLAH KONUŞUYOR! Sayfa: 147!
TARİKAT ŞEYHİ ŞERİATA AYKIRI
DAVRANIRSA NE YAPMALI?!!
DÜNYADA BİRŞEY OLUR DA NAKŞİBEND BİLMEZ Mİ?!! Sayfa: 167
Bu dosya www.tevhidvesirk.com sitesinden indirilmiştir.
ÖLÜ ŞEYHLER GECELERİ DOLAŞIYOR!! Sayfa: 230
TÜM İYİLİKLER KİMDEN?!!! Sayfa: 178
NAKŞİBEND TÜM DÜNYADA OLANLARI BİLİYOR!! PEYGAMBER İSE MEDİNEDE
OLUP BİTENLERİ!! Sayfa:213-214
Bu dosya www.tevhidvesirk.com sitesinden indirilmiştir.
NAKŞİBEND MÜRİDLERİNİ CENNETE KOYACAKMIŞ!! Sayfa: 348
ÖLÜLERDEN MEDET İSTE!! Sayfa: 410
ÖLDÜĞÜNÜ ANLAMAMIŞ!! Sayfa: 337
PEYGAMBERİMİZE İFTİRA!! Sayfa: 414
Müslüman kardeşim!
Bu dosya www.tevhidvesirk.com sitesinden indirilmiştir.
Yukarıda aktarılan küfür, şirk, bid’at türündeki yalanlar bize kendisini Müslüman olarak
gösteren bir zındığın inancıdır. Biz onun bu sözlerini son olarak kaleme aldığı “İRŞADÜ’LMÜRİDİN” kitabından hiçbir ekleme ve çıkarma yapmaksızın doğrudan tarayarak aktardık.
Bu makalemiz şirk ve küfür hakkında bilgisi olan belirli bir seviyedeki Müslümanlar içindir.
Müslümanların umumu için ise bu makalemiz içeriğinde bu yalanların reddi olmadığı için
mahzurlu olabilir. Allah’ın adına yemin olsun ki biz bununla yalnız hayır murad ediyoruz.
Vallahi bu, ne ertelenmesi ne de gizlenmesi caiz olmayan bir hak idi. DUYARSIZ KALMA!!!
6,036 total views, 5 views today
Bu dosya www.tevhidvesirk.com sitesinden indirilmiştir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards