Şu sağdaki yol, hiç zararı olmamakla beraber

advertisement
Sorularlarisale.com
"Şu sağdaki yol, hiç zararı olmamakla beraber, onda
giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat
görür. Soldaki yol ise, menfaati olmamakla beraber, on
yolcusundan dokuzu zarar görür." cümlesini
değerlendirir misiniz?
Burada ihtimal yola değil yolcuya bakar, yani sağ yol yüzde yüz necat verir;
ama sağ yolda giden kişi yüzde yüz necat bulur denilemez. Zira bir insan hayatını
sağ yolda yani Kur’an yolunda geçirmiş olsa bile, yüzde yüz kurtuldum diyemez.
İnsanın son durumunun nasıl olacağını ancak Allah bilir, bu inanç aynı zamanda
insanı ucb ve fahr gibi manevi hastalıklardan da kurtarır. Onun için büyük evliyalar
imansız kabre girmekten titremişler.
İkincisinde de küfür yolu yüzde yüz helakettir, onda kurtuluş yok, yani küfür yolunda
kurtuluş yok; ama küfürde giden adamın yüzde bir de olsa tövbe edip imana
dönme durumu olabilir, kurtulabilir, bu da mutlak ümitsizlik hastalığına bir
merhemdir. Yani insan hayatta ümit ve korku dengesinde olması gerekir.
Bu manaya şu hadis işaret eder;
"Bir insan hayatı boyunca cennet ameli işler, ömrünün sonunda bir
cehennem ameli işler ve cehenneme gider bir insanda hayatı
boyunca cehennem ameli işler ömrünün sonunda cennet ameli işler
ve cennete gider.” -ev kema kal-
Özetleyecek olursak; İslam yolu yüzde yüz kurtuluş; ama Müslüman öyle değil, küfür
yolu yüzde yüz helakettir; ama kafir veya fasık öyle değil, diyebiliriz. Yani kişinin
kendisinden dolayı, kendi iradesiyle her an yol değiştirme ihtimali vardır.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards