2011/1 Sayılı Tebliğ UUE Genelgesi Değişikliği Hk.

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
2011/1 Sayılı Tebliğ UUE Genelgesi Değişikliği Hk.
T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 19.03.2015 tarih ve 37370 sayılı yazıda; 2011/1 sayılı Pazar
Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge
ve ekleri Bakanlık Makamının 12/03/2015 tarih ve 2015/1668 sayılı Onayı ile yeniden düzenlenerek
Ekonomi Bakanlığı'nın web sayfasında yayınlandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin, 2011/1 sayılı Tebliğ'de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in yürürlüğe girdiği 17/01/2015 tarihinden itibaren yapılan
başvurulara uygulanacağı belirtilmekte olup, değişiklikleri gösteren tablolar ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.
EKLER:
1.
2.
3.
4.
UUE Genelgesi Değişiklik Tablosu
Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Değişiklik Tablosu
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Değişiklik Tablosu
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Ön Onay Koşulları Değişiklik Tablosu
İlgili Dosyalar
Dosya Adı
Dosya Boyutu
1.pdf
377,41 KB
İndir
2.pdf
52,34 KB
İndir
3.pdf
31,08 KB
İndir
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download