Kimyasal Bağlar

advertisement
KONU: Kimyasal Bağlar
Kimyasal Bağ
İyonik Bağ
Kovalent Bağ
İyonik Bağ
Su molekülü
Su Tanecikleri
Bir Bardak Su
Su moleküllerinde Hidrojen ve Oksijen atomları bir arada
durur.
Bir atomun elektron vermesiyle oluşan katyon ile başka
bir atomun verilen elektronu almasıyla oluşan anyon
arasında zıt yüklerin birbirini çekmesi sonu oluşan bağa
iyonik bağ denir.
Yemek tuzu, sodyum ve klor elementleri arasında
elektron alışverişi sonucu oluşan bir bileşiktir.
Tuz Tanecikleri
Tuz
Nötr Sodyum Atomu
Nötr Klor Atomu
Sofra tuzunda sodyum ve klor atomları bir arada durarak
yığın oluştururlar.
Farklı yüke sahip iyonların ve moleküllerdeki atomların
birbirine yakın durmasını sağlayan çekim kuvvetine
kimyasal bağ denir.
Sodyum Katyonu
Yukarıdaki modellerde atomlar arasında bağ vardır.
Yandaki modelde
ise atomlar
arasında bağ
yoktur.
Klor Anyonu
Nötr Sodyum atomu 1 elektron vererek sodyum
katyonunu oluşturur. Nötr klor atomu da bu bir elektronu
alarak klor anyonunu oluşturur. Sodyum ile klor arasında
oluşan bağ iyonik bağdır. Çünkü elektron alışverişi
olmaktadır. Bu iyonik bağ 1 tane Na atomu ile 1 tane Cl
atomu arasında oluşmaz. Yığınlar halinde oluşur.
Yemek Tuzu (Na ile Cl atomlarının
birleşmesi sonucu oluşmuş iyonik
bağlı bir bileşiktir.
Yemek Tuzu (NaCl)
7. Sınıf Fen ve Teknoloji
8. Sınıf Fen ve Teknoloji
 İyonik bağ içeren maddelerde moleküllü bir yapı
yoktur. Bu tür maddelerin yapısı örgü gibi belirli
bir düzene sahip iyon yığınlarından oluşan
kristallerdir.
Kovalent Bağ
Son katmandaki bazı elektronların ortaklaşa kullanılması
sonucu oluşan bağlara kovalent bağ denir. Kovalent bağ
anyonlar arasında gerçekleşir diyebiliriz.
Örneğin Flor atomlarından kovalent bağ oluşturalım.
5-farklı elementler bir araya geldiğinden yeni bir madde
oluşur.
Kovalent Bağın Özellikleri
1- Atomlar arasında elektron ortaklaşması sonu oluşur.
2-Aynı veya farklı çeşit atomlar arasında meydana gelir.
3-Kovalent bağlı bileşikler moleküler yapıdadırlar.
4-Farklı özellikte yeni maddeler oluşur.
 Helyum, Neon ve Argon gibi asal gazlar bağ
yapmazlar. Çünkü kararlı yapıya sahiptirler.
 Katyon ile katyon arasında kimyasal bağ
oluşmaz.
Soru-2008 SBS
Nötr Flor Atomu
Nötr Flor Atomu
Ortaklaşa elektron kullanılması sonucu oluşan
Kovalent Bağlı F2 Molekülü
Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşan bağ
kovalent bağdır. Kovalent bağlı bileşikler moleküler
halde bulunur.
İyonik Bağın Özellikleri
1- Elektron alışverişi ile oluşur.
2-Atomlar iyon haline geçer ve iyonlar arasında bağ
oluşur.
3- Aynı çeşit atomlar arasında iyonik bağ oluşmaz.
Anyon ile katyon arasında oluşur.
4-İyonik bağlı bileşikler kristal yapılıdırlar.
Çözüm:
İyonik bağ oluşturmak isteyen atomun son katmanında 6
tane elektron vardır. Kararlı yapıya sahip olabilmesi için
2 tane elektron alarak Anyonu oluşturur. Bu atomla
İyonik bağ yapacak elementin Katyon olması gereklidir.
Bu duruma uyan Magnezyumdur. Son katmanında 2
elektron olduğundan bu elektronları vererek Katyon
haline geçer. Argon kararlıdır. Flor ise elektron alarak
yani anyon olarak kararlı hale geçer. Doğru cevap B
seçeneğidir.
www.sbsfenci.com
8. Sınıf Fen ve Teknoloji
Soru-2010 SBS
Çözüm:
Oksijen atomu iki tane elektron alır ve -2 yüklü bir anyon
olur.
Lityum atomu 1 tane elektron verir ve +1 yüklü katyon
olur.
Flor atomu 1 tane elektron alır ve -1 yüklü anyon olur.
Seçenekleri incelersek A şıkkının doğru olduğu görülür.
Oksijen ile flor arasında kovalent bağ oluşur. Çünkü her
ikisi de – yüklü yani anyondur.
B şıkkında Lityum ile Oksijen arasında bağ oluşmaz
denmekte ancak aralarında iyonik bağ oluşur.
C şıkkında lityum ile flor arasında kovalent bağ oluşur
denmekte ancak iyonik bağ oluşur.
D şıkkında ise oksijen ile flor arasında iyonik bağ oluşur
denmekte ancak kovalent bağ oluşur.
Doğru cevap A şıkkıdır.
www.sbsfenci.com
Download