Özgeçmiş - Mardin Artuklu Üniversitesi

advertisement
Özgeçmiş
Kişisel Bilgiler
Adı, Soyadı, Ünvanı
Yrd. Doç. Dr. Zafer Duygu
Doğum Yeri ve Yılı
Sivaslı – 11.08.1976
Yabancı Dil
İngilizce
İletişim Bilgileri
Adres
Artuklu Üniv. Edebiyat Fak. Süryani D. ve Ed. Bölümü
Tlf
0 505 647 35 70
E-mail
[email protected]
Öğrenim Durumu
Lisans
Celal Bayar Ünv. Tarih Bölümü
Y.Lisans
Celal Bayar Ünv. Sosyal Bilimler Enst.
Doktora
Celal Bayar Ünv. Sosyal Bilimler Enst.
Akademik Görevler
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(Expanded SCI and Others Journals )
“Zuknin Manastırı Süryani Kroniği (775) Özelinde İslam İdaresi Altındaki Hıristiyanlarda
‘Din Değiştirme’ Meselesi”, Milel ve Nihal, 10: 2, 2013, ss. 174-201.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
“VII. Yüzyıldaki İslam Fetihlerinin ve Müslüman Hâkimiyetinin Hıristiyan Tarih Yazımına
İzdüşümleri”, Artuklu Akademi, 1: 1, 2004, ss. 33-65.
“Tarihte Süryaniler: Ortaçağ Tarihçiliğinde Süryanilere Karşı Yaklaşımlara Dair Bazı
Düşünceler”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, C. I, ed. Bayram Ali Çetinkaya, İnsan
Yayınları, İstanbul 2015, ss. 799-830.
“Julyanist Kristolojiye Karşı VIII. Yüzyılda Ermeni ve Ortodoks Süryani Kiliselerinin
Reaksiyonları”, Yeni Türkiye Dergisi: 60, Ermeni Meselesi Özel Sayısı, ss. 231-241.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
(National Conference Proceedings Publications)
“Çanakkale Savaşları: Avustralya Açısından Değerlendirme”, 100. Yılında Çanakkale
Sempozyumu, 26 Mart 2015, Gebze, Basım Aşamasında.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
(International Conference Proceedings Publications)
“XII. Yüzyılda Süryaniler ve Haçlılar: Farklı Bir Haç Perspektifinden Haçlı Seferleri”,
Uluslararası Midyat Sempozyumu Bildirileri, Mardin 2012, ss. 531-573.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Zehra Bilbay, Süryani Kroniklerine Göre İslam Peygamberi, (Yüksek Lisans).
Gazi Aydın, Süryani Kroniklerine Göre Bizans-Sasani Savaşlarının Mezopotamya Şehirlerine
Etkisi: Nusaybin Örneği (IV-VII. Yüzyıllar) (Yüksek Lisans).
Projelerde Yaptığı Görevler
İdari Görevler, Kurul ve Komisyon Üyelikleri
Mardin Artuklu Üniversitesi Yayın Kurulu Üyeliği (2015 - … )
Bilimsel ve Mesleki Kuruluş Üyelikleri
Kongre ve Toplantılarda Aldığı Görevler
Bilimsel Yayın ve Proje Önerilerinde Hakemlik Görevleri
Ödüller
Atıflar
Araştırma İlgi Alanları
Hıristiyanlık Tarihi, Süryani Tarihi, Bizans Devleti Tarihi, Geç Antikçağ.
Download