Magnetoterapi (Magnetik alan tedavisi)

advertisement
Magnetoterapi (Magnetik alan tedavisi)
Magnetoterapi, doğal ve hassas bir tedavi şekli olan manyetik alan etkileşimine dayanan yani
girişimsel olmayan fiziksel bir tedavi metodudur. Bu doğal metod aynı anda bir çok hastalığın
tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.Tedavide oldukça geniş bir uygulama alanı
olması, kolay uygulanabilirliği, doğal bir metod oluşu ve yan etkisi olmaması, magnetoterapiyi
oldukça önemli kılmaktadır.
Teknolojiyle birlikte şehir hayatı,insanların toprakla temasını azalttığı gibi elektromanyetik kirlilik
ortamı da mu doğal manyetik lanla olan temasları defektlere uğratmıştır.Kalp krizi yaşlarının
20'li yaşlara düşmesi, bağışıklık sistemlerinin çöküşü, sık hastalıklara maruz kalma, beyin
kanamaları sıklıklarında artışlar ve de kanser olgularında görülen tırmanış bu nedenlerle ortaya
çıkmıştır.Bu durum göz önüne alınarak 200 Bin insan üzerinde bu suni manyetik alan ile ilgili
çalışmalar insan vücuduna ihtiyacı olan bu doğal manyetik alan tatbik edildiğinde bağışıklık
sistemlerinin kuvvetlendiği,enerji dengelerinin normal ve doğal sınırında tutlduğu,hücrelerin kirli
ve bulanık denizdeki balıklar gibi fonksiyon görmekteyken, berrak ve temiz denizdeki balıklar
misali bir canlılık kazandığı tespit edilmiş ve 1998 de modern tıp hizmetine sunulmuştur.
Elektrosmog adı verilen teknolojinin beraberinde getirdiği elektromanyetik kirlenme, insan
sağlığını tehdit eden ciddi unsurlardan birisidir.Yüksek gerilim hatlarından cep telefonu
dalgalarına,radyo ve tv dalgalarından ev ve iş yerlerindeki bilgisayar ve elektrikli diğer eşyaların
yaydığı elektromanyetik dalgalara kadar, maruz bulunulan elektromanyetik kirlenme sosyal
yaşam ortamında hemen heryerde sağlıksız bir atmosfer yaratmaktadır.Magnetoterapi
teknolojinin beraberinde getirdiği bu elektromanyetik kirlenme ortamının insan vücudunda
oluşturduğu zararlı etkileri ortadan kaldırarak doğal ve kirlilikten arındırılmış bir ortam koşulu
oluşturur..
Tüm bu etkilerinin yanında, magnetoterapi,etki mekanizmalarının da bir sonucu olarak günlük
zindelik, cinsel fonksiyonlarda performans artışı, bedensel faaliyetlerde aktivite artışı,entelektüel
kapasitede artış,unutkanlığın giderilmesi,uyku düzeninin sağlanması ile insan vücudunun üst
düzey bir biyoritme ulaşmasını teşvik eder.
1/2
Magnetoterapi (Magnetik alan tedavisi)
MAGNETOTERAPİNİN ETKİSİ NEDİR
- Vejetatif sinir sisteminde düzenleyici
- kemik,kıkırdak,kas ve kan hücrelerinin uyarılması,
- sinirlerde onarım,
- Yaraların iyileşmesi,
- Ağrıların hafifletilmesi,
- Metabolizma durumunun iyileştirilmesi,
- Daha iyi dolaşım ve madde alışverişi yoluyla daha iyi boşaltım,
- Makrofajların aktifleştirilmesi(Bağışıklıksistemi fagosit hücreleri)
- Adrenalin,noradrenalin,serotonin(stres hormonları) reseptörlerinin hassasiyetinin azaltılması
ve böylece stres,depresyon ve anksietenin azaltılması,
- Barsakta plexus myentericusun düzenlenmesi ve böylece sindirim işlevinin düzenlenmesi,
- İmmun sistemin(bağışıklık sistemi) güçlendirilmesi,
- Daha iyi metabolizma ve daha iyi kan dolaşımı sayesinde alınan ilaçlarda iyi etki
- Kalp çarpmasının normalleştirilmesi,
- Solunum kaslarının daha iyi çalışması sayesinde solunum hacminin arttırılması,
2/2
Download