Elektromanyetik kirlilik nedir?

advertisement
Elektromanyetik kirlilik nedir?
Elektromanyetik Alanların İnsan Vücuduna Etkileri:
Ġnsan vücudu bünyesindeki serbest yükler, çevredeki Elektrik Alandan etkilenebilmektedir. Manyetik Alan ise bir iletken olarak düşünebileceğimiz insan bedeninde zayıf akımlar oluşturmaktadır. Elektromanyetik dalga vücut yüzeyine çarptığında bir kısmı yansımakta, bir kısmı vücut içine
girerek soğurulmaktadır. Elektromanyetik radyasyonun canlı vücuduna soğurulması, doku ısınmasına sebep olmaktadır. Elektromanyetik alanların
şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça uzaklığın karesi ile
ters orantılı olarak hızla düşer. Yani mesafe on
katına çıktıkça şiddeti yüzde 1’e düşer.
Elektro manyetik kirlilik günlük hayat içerisinde
çevremizde mevcut olan elektro manyetik dalgaların yoğunluğu ile oluşan bir kirlilik olarak kabul edilmektedir. Elektro manyetik kirlilik olarak tanımlanan bu çevrenin oluşmasının neden1-Doğal Elektromanyetik (EM) Kaynaklar:
Güneş
Bazı Uzak Yıldızlar
Atmosferik Deşarj (yıldırım)
2-Doğal Olmayan Elektromanyetik (EM)
Kaynaklar:
Elektrik akımı taşıyan yeraltı ve yer üstü
enerji nakil hatları
TV ve Bilgisayarlar
Elektrikli Ev aletleri( Elektrik süpürgesi, saç
kurutma ve fön makinesi, traş makinesi,
blender vs.)
Mikro dalga fırınlar
Radyo ve TV vericileri
Telsiz haberleşme sistemleri
Telsiz telefonlar
Hücresel telefon sistemleri (GSM baz istasyonları ve GSM telefon cihazları)
Radarlar
T.C.
ADANA VALĠLĠĞĠ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Download