Hastanemiz 11/04/2007 tarih ve 5624 sayılı kan ve kan ürünleri

advertisement
ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ
BAĞIŞ SÜRECİNE YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI
YAYIN
TARİHİ:
01.07.2011
REVİZYON
TARİHİ NO:
20.05.201302
BÖLÜM NO:
14
STANDART:
03
DOKÜMAN:
TRF-TL-02
Hastanemiz 11/04/2007 tarih ve 5624 sayılı kan ve kan ürünleri kanununa ve buna
bağlı çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak bu yönetmelikte belirlenen acil durum esasları
dışında bağışçılardan kan almamaktadır.
Hastanemizde tedavi gören hastaların gereksinim duyacağı her türlü kan ihtiyacı
BKM’den talep edilir; BKM talebi karşılar ve TM’ye teslim eder.
BKM’nin transfüzyon merkezine, uygun kan ve kan bileşenini karşılayamaması
halinde BKM’den acil durum onayı en hızlı iletişim vasıtası ile alınarak gerekli kan TM’de
alınır Transfüzyon merkezimiz hastanemiz ek binasında olduğu için bağışçı dan kan alma
işlemi hastanemiz acil servisinde gerçekleşecektir.
Bağışçı sorgulama formu bağışçı mahremiyetine uygun bir ortamda bağışcı
bilgilendirmesi
yapılarak
doldurtulur.
Daha
değerlendirilerek bağışcı seçimi/reddi yapılır.
sonra
ilgili
hekim
tarafından
form
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards