EK-2 - Cumhuriyet Üniversitesi

advertisement
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU
Bölüm
Hemşirelik
Yıl/yarıyıl
2.Sınıf, Bahar Dönemi
Dersin adı
Cinsellik ve Cinsel Sağlık
Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb)
Lisans
Dersin türü (Z/S)
Seçmeli
Dersin dili
Türkçe
Kodu
HEM2046
T+U saat
2+0
Kredi
2
AKTS
-
Dersin amacı
Bu ders, öğrencinin cinsellik ve cinsel sağlığa ilişkin kendi duygu
düşünce ve inançlarına yönelik bir farkındalık geliştirmesi ve geliştirdiği
anlayış ve bilgiyi hasta bakımında kullanabilmesi için gerekli olan temel
teorik bilgi ve becerilerin kazandırılmasına odaklanır.
Öğrencinin;
Cinsellik kavramını çok boyutlu olarak tanımlayabilmesi
Yaşam dönemlerine göre cinsel gelişim sürecinin temel özelliklerini
açıklayabilmesi
Dersin Öğrenim
Hedefleri
Cinsellikle ilgili evrensel değerleri sıralayabilmesi
Cinsellikle ilgili kendi duygu ve düşüncelerine ilişkin bir farkındalık
geliştirmesi
Sağlık ve hastalık durumlarının cinsellik üzerindeki etkisini açıklaması
Bakım verdiği bireyle cinsellikle ilgili konularda rahat iletişim
kurabilmesi
Hemşirelik sürecinin bir parçası olarak bireyin cinsel boyutunu
değerlendirebilmesi
Öğretim sistemi
Örgün Eğitim
Hafta
Ayrıntılı İçerik
Hafta 1
Dersin tanıtılması, hedeflerin açıklanması
Hafta 2
Cinsellik kavramı
Hafta 3
Evrensel cinsel değerler
Hafta 4
Cinsel haklar
Hafta 5
Cinsel kimlik gelişimi
Hafta 6
Cinsel mitler ve gerçekler
Hafta 7
Cinsel sağlık
Hafta 8
Cinsel tepki siklusu ve cinsel işlev bozuklukları
Hafta 9
ARA SINAVI
Hafta 10
Hastalık ve hastaneye yatmanın cinsellik üzerindeki etkisi
Hafta 11
Cinselliğin değerlendirilmesi I
Hafta 12
Cinselliğin değerlendirilmesi II
Hafta 13
Cinselliği değerlendirme modelleri
Hafta 14
Dersin değerlendirilmesi
Download