tc istanbul anadolu 5. asliye ticaret mahkemesi`nden

advertisement
T.C. DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2014/174 Esas
Davacı, TURGAY CANBAZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan
Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
İzmir ili, Balçova ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Cilt no: 119 Hane no:
590’da nüfusa kayıtlı İbrahim ve Sevim’den olma, 09/05/1946 doğumlu,
33223635872 TC Kimlik No'lu AHMET CANBAZ gaipliğine karar verilmesi
istenilmiş olmakla M.K'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliğine karar verilmesi
istenilen yukarıdaki kişi hakkında bilgisi olanların ilanın gazetede
yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde mahkememize
başvurmalarının gerektiği ilan olunur. 08/03/2016
(Basın: 280388 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. ASLİYE
TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2016/247 Esas
Davacı OKAS OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ vekili Av. NEŞE ASLANBAY AKBIYIK tarafından açılan İflasın
Ertelenmesinin Uzatılması davası nedeniyle yapılan yargılamada; Mahkememizce
verilen 03/03/2016 tarihli çekişmesiz yargıda tensip tutanağının 4 nolu ara kararı ile;
Muamele merkezi "Söğütlüceşme Cad. Bulvar Pasajı No.64/127 Kadıköy/İstanbul"
olan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 322173 numaralı sicile kayıtlı olan Okay
Otomatik Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin iflasın ertelenmesine
dair İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/1175 Esas- 2015/120
Karar sayılı ilamıyla ilgili olarak;
a) İİK.nun 179/a ve 179/b maddeleri uyarınca iflasının 04/03/2015 tarihinden
itibaren 1 yıl süre ile uzatılmasının talep edildiği, (1. uzatım için dava açıldığı)
b) Adı geçen şirkete İİK. 179/a 2. bendi uyarınca kayyım Semra Durul'un görevinin
devamına karar verildiği, İİK. 179 ve 166. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
(Basın: 279887 www.bik.gov.tr)
15/03/2016
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. KONYA 5. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2015/276 Esas
14/03/2016
Davacı, FEVZİ KAYACAN ile Davalı, MUSTAFA ULU arasında mahkememizde
görülmekte olan Tazminat (Manevi Tazminat) davası nedeniyle:
Davalı Mustafa Ulu (T.C.No: 56803193982)'un bildirilen adresinde
bulunamadığı, yapılan tüm yazışmalara rağmen tebliğe yarar açık adresinin tespit
edilemediği anlaşılmakla duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
"Duruşma günü olan 14/06/2016 günü saat 09:55'de duruşmaya gelmediğiniz
veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı,
duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek
istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve
diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut
değiştirebileceği, delillerin tamamen toplanmış olması halinde tahkikat aşamasına
geçilerek yokluğunuzda karar verileceği ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine
kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (Basın: 278563 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NDEN İFLAS ERTELENMESİ
DAVASI İLANI
DOSYA NO: 2016/290 Esas
Davacı PLATSU PLASTİK İMALAT İHR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Sicil no:
1730/5) vekili tarafından mahkememizde 2016/290 Esas sayısı ile iflasın
ertelenmesi davası açılmıştır. İlasın ertelenmesini gerektiren bir durum
bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan alacaklıların ilan
tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra
İflas Yasanının 158 ve 166 maddeleri hükümlerince ilan olunur. 09/03/2016 NOT:
DURUŞMA GÜNÜ: 29/06/2016 SAAT: 13:35 İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret
Mahkemesi duruşma salonu
(Basın: 279286 www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NDEN İFLAS ERTELENMESİ
DAVASI İLANI
DOSYA NO: 2016/250 Esas
Davacılar Platin Deri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Sicil no: 283569) ve Tetra
Deri Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş. (Sicil No: 834998) vekili tarafından mahkememizde
2016/250 Esas sayısı ile iflasın ertelenmesi davası açılmıştır. İlasın ertelenmesini
gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve davanın reddi isteminde olan
alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün içinde davaya müdahale ve itiraz
etmeleri İcra İflas Yasanının 158 ve 166 maddeleri hükümlerince ilan olunur. 04/03/2016
NOT: DURUŞMA GÜNÜ: 29/06/2016 SAAT: 13:35 İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret
(Basın: 279299 www.bik.gov.tr)
Mahkemesi duruşma salonu
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download