TÜSİAD: “Elektrik dağıtım ihalelerinin ertelenmesi, Türkiye`ye zaman

advertisement
11 Ocak 2007
TS/BAS-BÜL/07-01
TÜSİAD: “Elektrik dağıtım ihalelerinin ertelenmesi, Türkiye’ye
zaman kaybettiriyor”
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), elektrik dağıtım ihalelerinin ertelenmesi ile ilgili bir
açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
TEDAŞ’a bağlı Başkent, Sakarya ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım şirketlerinin devam eden
özelleştirme ihalelerinin ertelenmesi kararı, enerji piyasalarındaki liberalizasyon sürecinin de ertelenmesi
anlamına gelmektedir. Bu ertelemeler, Türkiye enerji sektörünün geleceği açısından olduğu kadar, 2007
yılında izlenecek ekonomi politikaları açısından da ciddi tereddütler yaratmıştır.
Dağıtım özelleştirmelerinde ortaya çıkan bu gecikme, enerji sektöründe kamunun belirleyiciliğinin devam
etmesi anlamına gelmektedir. Bu durum özel sektörün enerji üretim yatırımları üzerinde de caydırıcı rol
oynayacaktır. Çeşitli kuruluşların öngörüleri, enerji arzının talebi karşılamasında gelecek seneden itibaren
ciddi bir sıkıntı oluşabileceğine işaret etmektedir. Özel sektörün yatırım yapmaması durumunda, ülkenin
enerji ihtiyacının karşılanması zorunluluğu, kısa dönemde devreye sokulabilir ancak maliyeti çok yüksek olan
çözümleri zorunlu kılacaktır. Elektrik üretiminden kaynaklanan görev zararlarının birikmesine yol açacak olan
bu gelişme, gelecek yıllarda kamu maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturacaktır.
Öte yandan, bu kararla beraber gündeme gelen açıklamalar, 2007 yılında izlenecek olan ekonomik politikanın,
uzun vadeli sürdürülebilir büyüme yaklaşımından ziyade yaklaşan seçimlerin etkisi altında şekilleneceği
endişelerine de yol açmıştır. Ekonomideki mevcut sorunların gerektirdiği yapısal ve uzun vadeli bir bakış açısı
ile uyumlu olmayan bu tür kararlar, olası bir dışsal şok karşısında, ekonominin kırılganlığını artırmaktadır.
Yabancı yatırımcıların da çok yakından takip ettiği dağıtım özelleştirmelerinin ertelenmesi, 2007 yılında
öngörülen özelleştirme gelirlerinde azalmaya yol açacağı gibi, ekonomik dengelerin, uluslararası finansman
koşullarına son derece hassas olduğu bu dönemde, Türkiye’deki yatırım ortamını ve doğrudan yabancı
sermaye girişlerini de olumsuz etkileyecektir.
Enerji gibi üretim açısından çok önemli olan sektörlerdeki liberalizasyon sürecinin devam ettirilmesi, ülkenin
ihtiyacı olan istikrarlı ve yüksek büyüme hızlarının sağlanması açısından ertelenmemesi gereken bir ekonomi
politikası önceliğidir. Yatırım ortamının iyileştirilmesini sağlayacak piyasa yapılarının oluşturulmasının
ertelenmesi, sadece belli bir sektördeki ihalelerin değil, tüm ülke ekonomisinin rekabetçiliğinin ertelenmesi
anlamına gelmektedir. İhalelerin ertelenmesi ile ortaya çıkan süre, eksikliklerin giderilmesi için kullanılarak,
elektrik dağıtım şirketlerinin başarılı bir biçimde özelleştirilmesine ortam hazırlanmalıdır. Bu sayede, başarılı
özelleştirmelerin yaratacağı rekabet ortamının sağlayacağı kazanımların da önü açılacaktır.
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
BASIN BÜROSU
Meşrutiyet cad.No.74 Tepebaşı 80050 – İSTANBUL
Tel: (0212) 2495448 / 2491929 / 2515313 / 2490723 Fax: (0212) 2933783
Download