Çevre Politikası

advertisement
Çevre Politikası
SUNEL TİCARET
TÜRK A.Ş.
Doküman Kodu:
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
GM.ÇPO.001/1
16 Mayıs 2002
29 Mart 2016
1
v Tüm yatırımlarımızda çevreye zarar vermeyen teknolojileri
edeceğiz,
tercih
v Tütün üretiminde çevreye ve canlılara zarar vermeyen yöntemlerin
kullanılması için üreticilerimizi destekleyeceğiz,
v Doğal kaynak tüketimimizi minimum seviyede tutacağız ;
v Atık miktarımızı azaltmayı,atıklarımızı mümkün olduğunca geri
kazanarak çevreye zarar vermemeyi ve her türlü kirlenmeyi önlemeyi
ilke edineceğiz ;
v Çevresel kaza önleme çalışmaları yaparak sürekli güncelleştireceğiz ;
v Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal yükümlülük standartlara uyacak ve diğer gereklilikleri yerine getirip, geliştireceğiz ;
v Tüm çalışanlarımızı ve işbirliği içinde olduğumuz her kişi,kurum ve
kuruluşu çevre konusunda eğiterek bilinçlendireceğiz ;
v Sosyal sorumluluk anlayışı ile ,çalıştığımız tüm ortamlarda doğal hayatı
korumak ve zenginleştirmek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve
çocuk işçi çalıştırılmasını önlemek, çevreye saygılı yeni iş alanları ile
istihdam yaratmak ve işimizi daha iyi şekilde yaparken çevreyi korumak
konusunda rekabet yaratmak ve örnek firma olmak için çaba
göstereceğiz.
Hazırlayan :
Neslihan AKIN
Yönetim Temsilcisi
Onaylayan :
Frederich De CRAMER
Genel Müdür
KYT.FR.001/0
Download