Üye İhtiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Anketi Formu

advertisement
Üye İhtiyaç, Beklenti ve
Memnuniyet Anketi
Formu
Doküman No
KYT.FRM.08.00
Yayın Tar.
12.01.2016
Revizyon Tar.
Değerli Üyemiz;
Sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz, memnuniyet beklentilerinizi bize bildirmeniz amacı ile
hazırlanan bu formu doldurduğunuz için teşekkür eder, Saygılarımızı sunarız.
Meslek Grubu
:
1- İşletmenizin statüsü
□
Şahıs İşletmesi
□ Limited □ Anonim □ Kooperatif □ Diğer
2- İşletmenizin faaliyet Türü
□
Ticaret
□ Hizmet □ İmalat □ Tarım-Hayvancılık □ Mermer v.b.
3- İşletmenizde çalıştırdığınız personel sayısı
□
1-9
□ 10-29
□ 30-59
□ 60 ve üzeri
4- İşletmenizin Ölçeği (Cirosu) nedir?
□
500.000 Kadar
□ 1 Milyon Tl.
□ 1 – 3 Milyon □ 3Milyon Üzeri
5- İşletmenizin en önemli sorunu nedir?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
6- BUTSO faaliyetleri hakkında bilgi sahibi misiniz?
□
□ Hayır
Evet
7- BUTSO’a yılda kaç kez uğrarsınız?
□
1-5
□ 5-10
□ Daha Fazla
8- BUTSO’dan Personelin ilgisinden memnun musunuz?
a) Çok iyi
b) İyi
c) Kötü
d) Çok Kötü
9- Personel memnuniyetinizi veya şikâyetinizi ilgililere iletiyor musunuz?
□
Evet
□ Hayır
10- Odamız duyuruları ve faaliyetlerinden haberdar mısınız?
□
Evet
□ Hayır
11- Odamız size; hangi iletişim aracı ile ulaşmalıdır?
□
Sms
□ E-posta □ Web Sayfası
Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi
Aykut ACUN
□ Diğer
Onaylayan Genel Sekreter
Sedat ÖZ
Sayfa: 1 / 3
Üye İhtiyaç, Beklenti ve
Memnuniyet Anketi
Formu
Doküman No
KYT.FRM.08.00
Yayın Tar.
12.01.2016
Revizyon Tar.
12- Mesleğini ile ilgili fuarlara katılır mısınız?
□
□ Hayır
Evet
13- Odamızca Yurt içi iş ve fuar gezilerinin yapılmasını ister misiniz?
□
□ Hayır
Evet
14- Yurt içi hangi sektörlerdeki fuarlara katılmak istersiniz?
□ Tarım - Hayvancılık
□ Gıda
□ Doğaltaş-Mermercilik □ Diğer ………….
15- Yurt dışı İş ve fuar gezilerine katılmak ister misiniz?
□
□ Hayır
Evet
16- Yurt dışı hangi sektörlerdeki İş ve fuar gezilerine katılmak istersiniz?
□ Tarım - Hayvancılık
□ Gıda
□ Doğaltaş-Mermercilik □ Diğer ………….
17- Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantılara katılım sıklığınız nedir?
□
Çok sık
□ Ara sıra □ Katılmıyorum
□ Haberim olmuyor
18- Odamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantılara katıldıysanız memnuniyet
düzeyiniz nedir?
□
İyi
□ Orta
□ Kötü
19- İş Geliştirmeye Yönelik İhtiyaçlarınız nelerdir?
□
□
Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetim, Yönetim Modelleri, Stratejik
Planlama ve Geliştirme vb.)
Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım,
Fiyatlandırma vb.)
□
□
□
Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik
Konular vb.)
Yönetim Sistemleri (Stratejik Yönetim, ISO 9001, ISO 14000 Ürün
Belgelendirme, CE vb.)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans
Yönetimi vb.)
Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi
Aykut ACUN
Onaylayan Genel Sekreter
Sedat ÖZ
Sayfa: 2 / 3
Üye İhtiyaç, Beklenti ve
Memnuniyet Anketi
Formu
□
Doküman No
KYT.FRM.08.00
Yayın Tar.
12.01.2016
Revizyon Tar.
Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal
Planlama vb.)
□
Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri,
İth./İhr. İşlemleri vb.)
□ Bilişim Teknolojileri Yönetimi (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP
□ Proje Geliştirme ve Yönetme
□ Verimlilik
□ Mevzuat ve Uygulamalar
□ Teşvikler ve Uygulamaları
□ Elektronik Ticaret
□ Diğer (belirtiniz):…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
20- Eğitim /Seminer/Konferans v.b. hangi zamanlarında almak istersiniz?
□
Hafta İçi
□
Hafta Sonu
□
Akşam (Hafta içi)
□
Akşam (Hafta
sonu)
21- Diğer Öneri ve Görüşleriniz : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Lütfen Güncel Adres, Telefon ve e-mail adresinizi paylaşır mısınız?
Üye Adı / Unvanı
Adresi
E-Mail
Telefon
Cep Telefonu
Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi
Aykut ACUN
Tarih :
Onaylayan Genel Sekreter
Sedat ÖZ
Sayfa: 3 / 3
Download